Archív | J&T BANKA
Navigácia

Archív

Archív obchodných podmienok

2020

Obchodné podmienky, účinné od 15. 7. 2020 PDF

2019

Obchodné podmienky, účinné od 11. 5. 2019 PDF

2018

Obchodné podmienky, účinné od 5. 9. 2018 PDF
Obchodné podmienky pre spotrebiteľské úvery, účinnosť od 25. 6. 2018 PDF
Obchodné podmienky pre úvery a bankové záruky, účinnosť od 25. 6. 2018 PDF
Obchodné podmienky, účinné od 25. 5. 2018 PDF
Obchodné podmienky, účinné od 3. 1. 2018 PDF

2017

Obchodné podmienky pre spotrebiteľské úvery, účinnosť od 20. 10. 2017 PDF

2016

Obchodné podmienky, účinné od 1. 9. 2016 PDF

2015

Obchodné podmienky, platné od 21. 8. 2015 PDF
Dodatok č. 1, bankové služby, platnosť od 21. 8. 2015 PDF

2014

Obchodné podmienky pre segment Komfort, platnosť od 1. 9. 2014 PDF
Obchodné podmienky pre segment Komfort, platnosť od 21. 07. 2014 PDF
Obchodné podmienky na poskytovanie bankových služieb, platnosť od 21. 7. 2014 PDF
Obchodné podmienky J&T Banka, a. s., pobočky zahraničnej banky, na poskytovanie investičných služieb, vedľajších služieb a služieb člena centrálneho depozitára od 1. 6. 2014 PDF
Obchodné podmienky pre úvery a bankové záruky, platnosť od 12. 5. 2014 PDF

2012

Obchodné podmienky pre úvery a bankové záruky, platnosť od 15. 2. 2012 PDF

2011

Obchodné podmienky pre elektronické bankovníctvo, platnosť od 28. 11. 2011 PDF

2009

Obchodné podmienky pre bankové produkty, platnosť od 1. 12. 2009 PDF
Obchodné podmienky pre bežné účty a platobný styk, platnosť od 1. 12. 2009 PDF
Obchodné podmienky pre debetné platobné karty, platnosť od 1. 12. 2009 PDF
Obchodné podmienky platobné charge karty, platnosť od 1. 12. 2009 PDF
Obchodné podmienky pre vkladové účty, platnosť od 1. 12. 2009 PDF

Archív sadzobníkov poplatkov

2021

Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 1. 1. 2021 PDF
Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 24. 5. 2021 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 24. 5. 2021 PDF

2020

Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 15. 8. 2020 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 15. 8. 2020 PDF
Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 20. 4. 2020 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 20. 4. 2020 PDF
Dokument s informáciami o poplatkoch J&T BANKY, účinný od 20. 4. 2020 PDF

2019

Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 1. 8. 2019 PDF
Dokument s informáciami o poplatkoch J&T Banky, platnosť od 28. 1. 2019 PDF
Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 1. 1. 2019 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 1. 1. 2019 PDF

2018

Dokument s informáciami o poplatkoch J&T Banky, platnosť od 3. 9. 2018 PDF
Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 25. 5. 2018 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 25. 5. 2018 PDF
Sadzobník poplatkov časť III - maloletí klienti, účinný od 25. 5. 2018 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, účinný od 13. 1. 2018 PDF

2017

Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov – Dodatok č. 1 platný a účinný od 1. 12. 2017 do 12. 1. 2018 PDF
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, účinný od 8. 11. 2017 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, účinný od 8. 11. 2017 PDF
Sadzobník poplatkov pre maloleté fyzické osoby nepodnikateľov, účinný od 8. 11. 2017 PDF
Sadzobník poplatkov pre maloleté fyzické osoby nepodnikateľov, účinný od 27. 3. 2017 PDF

2016

Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, účinný od 12. 12. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, účinný od 12. 12. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, účinný od 1. 11. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, účinný od 3. 10. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, účinný od 3. 10. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, platnosť od 1. 6. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, platnosť od 1. 6. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov segmentu Komfort, platnosť od 1. 6. 2016 PDF

2015

Výnimka z aktuálnych Sadzobníkov poplatkov PDF
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, platnosť od 7. 9. 2015 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, platnosť od 7. 9. 2015 PDF
Sadzobník poplatkov segmentu Komfort, platnosť od 7. 9. 2015 PDF
Sadzobník poplatkov investičných služieb, platnosť od 7.9.2015 PDF

2014

Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, platnosť od 1. 7. 2014 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, platnosť od 1. 7. 2014 PDF
Sadzobník poplatkov segmentu Komfort, platnosť od 2. 5. 2014 PDF
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, platnosť od 2. 5. 2014 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, platnosť od 2. 5. 2014 PDF

2013

Sadzobník poplatkov investičných služieb, platnosť od 12.08.2013 PDF
Sadzobník poplatkov segmentu Komfort, platnosť od 1. 6. 2013 PDF
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, platnosť od 1. 6. 2013 PDF
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, platnosť od 15. 3. 2013 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, platnosť od 15. 3. 2013 PDF
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, platnosť od 1. 2. 2013 PDF

2012

Základné bankové pojmy J&T Banky v oblasti poplatkov spojených s platobným účtom, platnosť od 1. 12. 2012 PDF

Archív úrokových sadzieb

2022

Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 7. 7. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 7. 7. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 1. 6. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 1. 6. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 7. 4. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 7. 4. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 21. 3. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 3. 3. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 3. 3. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 27. 1. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 27. 1. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 6. 1. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 6. 1. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 1. 1. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 1. 1. 2022 PDF

2021

Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 17. 12. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 17. 12. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 10. 11. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 10. 11. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 4. 10. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 4. 10. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 16. 9. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 16. 9. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 19. 7. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 19. 7. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 14. 7. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 14. 7. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 16. 6. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 16. 6. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 10. 3. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 10. 3. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 10. 2. 2020 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 10. 2. 2020 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 18. 1. 2020 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 18. 1. 2020 PDF

2020

Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 17. 12. 2020 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 17. 12. 2020 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 23. 11. 2020 PDF
Vyhlasované úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 19. 10. 2020 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 19. 10. 2020 PDF
Vyhlasované úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 25. 5. 2020 PDF
Vyhlasované úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 25. 5. 2020 PDF
Vyhlasované úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 15. 5. 2020 PDF
Vyhlasované úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, od 15. 5. 2020 PDF
Vyhlasované úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 15. 4. 2020 PDF
Vyhlasované úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 15. 4. 2020 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 20. 3. 2020 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 19. 3. 2020 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 19. 3. 2020 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 2. 3. 2020 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 2. 3. 2020 PDF

2019

Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 2. 12. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 2. 12. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 14. 10. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 14. 10. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 19. 8. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 19. 8. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 15. 7. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 15. 7. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 3. 6. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 3. 6. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 15. 4. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 1. 4. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 1. 4. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 2. 1. 2019 PDF

2018

Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 8. 11. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 8. 11. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 1. 10. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 1. 10. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 1. 8. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 1. 8. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 2. 7. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 16. 5. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 16. 5. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 9. 5. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 9. 5. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 19. 3. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 19. 3. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 21. 2. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 2. 1. 2018 PDF

2017

Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 17. 7. 2017 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 17. 7. 2017 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 3. 7. 2017 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 3. 7. 2017 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 3. 4. 2017 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 3. 4. 2017 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 3. 1. 2017 PDF

2016

Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 1. 12. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 1. 12. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 1. 11. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 2. 9. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 7. 10. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, účinné od 3. 10. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 9. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 10. 8. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 7. 7. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 4. 7. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 13. 6. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 23. 5. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 16. 5. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 9. 5. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 9. 5. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 14. 4. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 4. 4. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 4. 4. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 25. 3. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 18. 3. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 16. 3. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 18. 2. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 22. 2. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 15. 2. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 15. 2. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 14. 1. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 14. 1. 2016 PDF

2015

Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 1. 12. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 11. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 2. 11. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 1. 9. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 6. 7. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 2. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 2. 2. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 17. 3. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 17. 3. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 20. 4. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 20. 4. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 1. 6. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 1. 6. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 17. 6. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 17. 6. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 1. 7. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 1. 7. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 5. 1. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 5. 1. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 6. 7. 2015 PDF

2014

Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 1. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 2. 1. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 3. 2. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 3. 2. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 17. 2. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 17. 2. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 4. 3. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 4. 3. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 21. 3. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 21. 3. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 12. 5. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 12. 5. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 19. 5. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 19. 5. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 6. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 2. 6. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 9. 6. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 9. 6. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 16. 6. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 16. 6. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 7. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 2. 7. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 4. 8. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 4. 8. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 12. 8. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 12. 8. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 26. 8. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 26. 8. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 10. 9. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 10. 9. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 1. 10. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 1. 10. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 1. 12. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 1. 12. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 12. 12. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 12. 12. 2014 PDF

2013

Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 1. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 02. 01. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 1. 2. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 1. 2. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 1. 3. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 1. 3. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 4. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 2. 4. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 5. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 2. 5. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 6. 5. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 6. 5. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 3. 6. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 3. 6. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 1. 7. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 1. 7. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 17. 7. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 17. 7. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 1. 8. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 1. 8. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 9. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 2. 9. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 17. 9. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 17. 9. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 1. 10. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 1. 10. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 4. 11. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 4. 11. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 13. 11. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 13. 11. 2013 PDF

Archív zverejňovaných informácií

Zverejňované informácie k 31. 12. 2020 PDF
Zverejňované informácie k 31. 12. 2019 PDF
Zverejňované informácie k 31.12.2018 PDF
Zverejňované informácie k 31.12.2017 PDF
Zverejňované informácie k 31.12.2016 PDF
Zverejňované informácie k 31.12.2015 PDF
Zverejňované informácie k 31.12.2014 PDF
Zverejňované informácie k 30.09.2014 PDF
Zverejňované informácie k 31.06.2014 PDF
Zverejňované informácie k 31.03.2014 PDF
Zverejňované informácie k 31.12.2013 PDF
Zverejňované informácie k 30.09.2013 PDF
Zverejňované informácie k 30.06.2013 PDF
Zverejňované informácie k 31.03.2013 PDF
Zverejňované informácie k 31.12.2012 PDF
Zverejňované informácie k 30.09.2012 PDF
Zverejňované informácie k 30.06.2012 PDF
Zverejňované informácie k 31.03.2012 PDF
Zverejňované informácie k 31.12.2011 PDF
Zverejňované informácie k 30.09.2011 PDF
Zverejňované informácie k 30.06.2011 PDF
Zverejňované informácie k 31.03.2011 PDF
Zverejňované informácie k 31.12.2010 PDF
Zverejňované informácie k 30.09.2010 PDF
Zverejňované informácie k 30.06.2010 PDF
Zverejňované informácie k 31.03.2010 PDF
Zverejňované informácie k 31.12.2009 PDF
Zverejňované informácie k 30.09.2009 PDF
Zverejňované informácie k 30.06.2009 PDF
Zverejňované informácie k 31.03.2009 PDF
Zverejňované informácie k 31.12.2008 PDF
Zverejňované informácie k 30.09.2008 PDF
Zverejňované informácie k 30.06.2008 PDF
Zverejňované informácie k 31.03.2008 PDF
Zverejňované informácie k 31.12.2007 PDF
Zverejňované informácie k 30.09.2007 PDF
Zverejňované informácie k 30.06.2007 PDF

Archív výročných správ

Výročná správa 2020 (formát PDF) PDF
Výročná správa 2020 (formát XHTML) ZIP
Výročná správa 2019 PDF
Výročná správa 2018 PDF
Výročná správa 2018 EN PDF
Výročná správa 2017 EN PDF
Výročná správa 2017 PDF
Výročná správa 2016 EN PDF
Výročná správa 2016 PDF
Výročná správa 2015 PDF
Výročná správa 2014 - konsolidovaná a doplnená PDF
Výročná správa 2014 - konsolidovaná PDF
Výročná správa 2014 - individuálna PDF
Výročná správa 2013 - konsolidovaná PDF
Výročná správa 2013 - individuálna PDF
Výročná správa 2012 PDF
Výročná správa 2011 PDF
Výročná správa 2010 PDF
Výročná správa 2009 PDF
Výročná správa 2008 PDF
Výročná správa 2007 PDF
Výročná správa 2006 PDF

Archív platobného styku

Lehoty pre vykonávanie platobného styku účinné od 25. 8. 2016 PDF
Lehoty na vykonávanie platobného styku účinné od 16. 09. 2013 PDF

Archív bankových služieb

2022

Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 1. 7. 2022 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 1. 7. 2022 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 1. 7. 2022 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 17. 1. 2022 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 17. 1. 2022 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 17. 1. 2022 PDF

2021

Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 23. 11. 2021 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 23. 11. 2021 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 23. 11. 2021 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 21. 9. 2021 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 21. 9. 2021 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 21. 9. 2021 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 7. 7. 2021 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 7. 7. 2021 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 7. 7. 2021 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 19. 2. 2021 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 19. 2. 2021 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 19. 2. 2021 PDF

2020

Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 19. 2. 2021 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 19. 2. 2021 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 19. 2. 2021 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 5. 11. 2020 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 5. 11. 2020 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 5. 11. 2020 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 19. 10. 2020 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 19. 10. 2020 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 19. 10. 2020 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 11. 9. 2020 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 6. 7. 2020 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 6. 7. 2020 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 28. 2. 2020 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 28. 2. 2020 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 28. 2. 2020 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 24. 2. 2020 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 24. 2. 2020 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 24. 2. 2020 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 31. 1. 2020 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 31. 1. 2020 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 31. 1. 2020 PDF

2019

Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 19. 12. 2019 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 19. 12. 2019 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 19. 12. 2019 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 2. 12. 2019 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 2. 12. 2019 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 2. 12. 2019 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 16. 11. 2019 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 16. 11. 2019 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 16. 11. 2019 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 7. 11. 2019 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 7. 11. 2019 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 7. 11. 2019 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 23. 9. 2019 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 23. 9. 2019 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 23. 9. 2019 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 11. 9. 2019 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 11. 9. 2019 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 11. 9. 2019 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 28. 8. 2019 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 28. 8. 2019 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 28. 8. 2019 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 22. 7. 2019 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 22. 7. 2019 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 22. 7. 2019 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 11. 7. 2019 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 11. 7. 2019 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 11. 7. 2019 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 24. 6. 2019 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 24. 6. 2019 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 24. 6. 2019 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 10. 6. 2019 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 10. 6. 2019 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 10. 6. 2019 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 21. 5. 2019 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 21. 5. 2019 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 21. 5. 2019 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 20. 5. 2019 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 20. 5. 2019 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 20. 5. 2019 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 25. 4. 2019 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 25. 4. 2019 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 25. 4. 2019 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 20. 3. 2019 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 20. 3. 2019 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 20. 3. 2019 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 18. 2. 2019 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 18. 2. 2019 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 18. 2. 2019 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 4. 2. 2019 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 4. 2. 2019 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 4. 2. 2019 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 7. 1. 2019 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 7. 1. 2019 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 7. 1. 2019 PDF

2018

Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 7. 1. 2019 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 12. 11. 2018 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 12. 11. 2018 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 29. 10. 2018 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 29. 10. 2018 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 29. 10. 20 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 23. 10. 2018 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 23. 10. 2018 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 23. 10. 2018 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 15. 10. 2018 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 15. 10. 2018 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 15. 10. 2018 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 2. 10. 2018 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 2. 10. 2018 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 2. 10. 2018 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 16. 8. 2018 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 16. 8. 2018 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 16. 8. 2018 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 7. 8. 2018 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 7. 8. 2018 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 7. 8. 2018 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 24. 7. 2018 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 24. 7. 2018 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 24. 7. 2018 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 2. 7. 2018 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 31. 5. 2018 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 2. 7. 2018 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 31. 5. 2018 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 31. 5. 2018 PDF
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 25. 5. 2018 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 25. 5. 2018 PDF
Ponuka produktov časť III - maloletí klienti, účinná od 25. 5. 2018 PDF
Ponuka produktov pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 18. 5. 2018 PDF
Ponuka produktov právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 18. 5. 2018 PDF
Ponuka produktov a služieb pre maloletých, platná od 18. 5. 2018 PDF
Ponuka produktov pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 9. 5. 2018 PDF
Ponuka produktov právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 9. 5. 2018 PDF
Ponuka produktov a služieb pre maloletých, platná od 9. 5. 2018 PDF
Ponuka produktov a služieb pre maloletých, platná od 21. 2. 2018 PDF
Ponuka produktov pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 21. 2. 2018 PDF
Ponuka produktov právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 6. 2. 2018 PDF
Ponuka produktov pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 6. 2. 2018 PDF
Ponuka produktov a služieb pre maloletých, platná od 6. 2. 2018 PDF
Ponuka produktov pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 30. 1. 2018 PDF
Ponuka produktov a služieb pre maloletých, platná od 30. 1. 2018 PDF
Ponuka produktov pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 2. 1. 2018 PDF
Ponuka produktov a služieb pre maloletých, platná od 2. 1. 2018 PDF

2017

Ponuka produktov pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 12. 10. 2017 PDF
Ponuka produktov pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 12. 10. 2017 PDF
Ponuka produktov a služieb pre maloletých, platná od 12. 10. 2017 PDF
Ponuka produktov pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 17. 7. 2017 PDF
Ponuka produktov právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 17. 7. 2017 PDF
Ponuka produktov a služieb pre maloletých, platná od 17. 7. 2017 PDF
Ponuka produktov pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 4. 7. 2017 PDF
Ponuka produktov právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 4. 7. 2017 PDF
Ponuka produktov a služieb pre maloletých, platná od 4. 7. 2017 PDF
Ponuka produktov pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 10. 5. 2017 PDF
Ponuka produktov právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 10. 5. 2017 PDF
Ponuka produktov a služieb pre maloletých, platná od 10. 5. 2017 PDF
Ponuka produktov a služieb pre maloletých, platná od 6. 4. 2017 PDF
Ponuka produktov a služieb, platná od 14. 3. 2017 PDF
Ponuka produktov a služieb pre maloletých, platná od 27. 3. 2017 PDF
Ponuka produktov a služieb, platná od 3. 3. 2017 PDF
Ponuka produktov a služieb, platná od 28. 2. 2017 PDF
Ponuka produktov a služieb, platná od 9. 1. 2017 PDF
Ponuka produktov a služieb, platná od 4. 1. 2017 PDF

2016

Ponuka produktov a služieb, platná od 12. 12. 2016 PDF
Ponuka produktov a služieb, platná od 1. 12. 2016 PDF
Ponuka produktov a služieb, platná od 1. 11. 2016 PDF
Ponuka produktov a služieb Komfort, platná od 3. 10. 2016 PDF
Ponuka produktov a služieb Komfort, platnosť od 29. 4. 2016 PDF
Reklamačný poriadok z 8. 2. 2016 PDF

Archív Magnus

Všeobecné obchodné podmienky vernostného systému Magnus, platné od 21. 11. 2016 PDF

Archív investičných a vedľajších služieb

Harmonogram prevádzkového dňa, účinný od 15. 7. 2020 PDF
Modelové scenáre nákladov, účinné od 30. 3. 2020 PDF
Predobchodné informácie J&T Banky, a. s., pobočky zahraničnej banky, platné od 2. 1. 2018 PDF
Modelové scenáre nákladov, účinné od 2. 1. 2018 PDF
Predobchodné informácie J&T Banky, a. s., pobočky zahraničnej banky, platné od 7. 12. 2015 PDF
Obchodné podmienky J&T Banka, a. s., pobočky zahraničnej banky na poskytovanie investičných služieb, vedľajších služieb a služieb člena centrálneho depozitára od 1. 1. 2011 PDF