Bežné účty

Bežný účet Vám zriadime bezplatne pri založení nového vkladového produktu alebo pri predĺžení Vášho súčasného vkladu. Súčasne získate bezplatné vedenie účtu, internetové bankovníctvo a telefonické bankovníctvo.

Bežné účty

Parametre produktu

Parametre bežného účtu

 • bezplatné zriadenie účtu
 • bezplatné vedenie účtu
 • bežné účty sú chránené systémom ochrany vkladov Českej republiky do výšky 100 000,- EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene)
 • nie je povinný minimálny zostatok
Parametre bežného účtu

Výhody bežného účtu

Výhody bežného účtu v J&T BANKE

Výhody bežného účtu u nás

 • Internet banking, ktorý je dostupný 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • telefonické bankovníctvo prostredníctvom čísla 0800 900 500 je Vám k dispozícii každý pracovný deň od 9.00 do 17.00 hod.
 • bežný účet je vedený pre fyzické osoby bezplatne

Využitie bežného účtu

Využitie bežného účtu

 • zriaďovanie vkladových účtov – finančné prostriedky sú zasielané v prospech vkladových produktov
 • vysporiadanie vkladových účtov
 • vysporiadanie záväzkov z kreditnej platobnej karty
 • klientske platobné služby (tuzemské a zahraničné)
 • hotovostné vklady a výbery v pobočke a v expozitúre banky
 • zúčtovanie poplatkov a sankcií (odblokovanie prístupov, opätovné vytlačenie PIN kódu)
Využitie bežného účtu
Stať sa klientom