Vkladové účty s výpovednou lehotou

Naše vkladové účty s výpovednou lehotou umožňujú výber peňazí aj v prípade ich dlhodobého uloženia. Sú určené na zhodnocovanie prostriedkov s možnosťou disponovať uloženými financiami po uplynutí zvolenej lehoty od zadania výpovede.

Chcem investovať
Vkladové účty s výpovednou lehotou

Úrokové sadzby

Úrokové sadzby od 23. 8. 2023

Výpovedná lehota EUR
Úroková sadzba
CZK
Úroková sadzba
1-dňová* - 5,25 % p. a.
14-dňová 3,50 % p. a. -
33-dňová 3,60 % p. a. 5,65 % p. a.
3-mesačná 3,80 % p. a.  5,75 % p. a.

* Vkladový účet s 1-dňovou výpovednou lehotou je možné založiť s minimálnym počiatočným vkladom 1 mil. CZK. V prípade, ak klient má alebo mal v J&T BANKE investície aspoň vo výške 100 000 CZK alebo vklady aspoň vo výške 1 mil. CZK (alebo ekvivalent v EUR), môže si Vkladový účet s 1-dňovou výpovednou lehotou založiť bez obmedzenia výšky počiatočného vkladu. Klient môže mať súčasne založený len jeden Vkladový účet s 1-dňovou výpovednou lehotou.

Parametre produktu

Parametre produktu

  Vkladový účet so 14-dňovou výpovednou lehotou Vkladový účet s 33-dňovou výpovednou lehotou Vkladový účet s 3-mesačnou výpovednou lehotou
Vedenie vkladu v mene EUR EUR CZK EUR CZK
Vyplácanie úroku mesačne mesačne štvrťročne k poslednému dňu v kalendárnom štvrťroku
Výpovedná lehota 14 dní, začína plynúť dňom doručenia výpovede z vkladového účtu 33 dní, začína plynúť dňom doručenia výpovede z vkladového účtu 3 mesiace, začína plynúť dňom doručenia výpovede z vkladového účtu
Minimálna výška vkladu 3 000 EUR 3 000 EUR 100 000 CZK 3 000 EUR 100 000 CZK
platí pre existujúcich klientov platí pre existujúcich klientov platí pre existujúcich klientov
10 000 EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene) platí pre nových klientov

Pri podaní výpovede si môžete zvoliť jednu z týchto možností:

  • vypovedať časť vkladu pri zachovaní minimálnej výšky vkladu, pričom k zvyšnej časti vkladu vkladový vzťah trvá
  • vypovedať celý vklad

Ste oprávnený kedykoľvek vkladať peňažné prostriedky na vkladový účet.

Poplatky a úroky

Sadzobník poplatkov a Vyhlasované úrokové sadzby sú k dispozícií tu:

Viac informácií

Ako zriadite vkladový účet s výpovednou lehotou

01
Staňte sa naším
klientom

Uzatvorte s nami rámcovú zmluvu a vykonávajte akékoľvek vkladové a investičné aktivity.

02
Otvorte si
bežný účet

S uzatvorením zmluvy Vám automaticky založíme bežný účet s vlastným Internet bankingom.

03
Vytvorte si
finančnú rezervu

Aby ste mohli začať investovať, preveďte peňažné prostriedky na svoj novozaložený účet.

04
Investujte
s nami

Preveďte si svoje prostriedky na vkladový účet s výpovednou lehotou pohodlne online cez Internet banking.

Chcem investovať
Poradíme Vám?

Sme tu pre Vás každý pracovný deň v čase
od 9.00 do 17.00 hod.

0800 900 500 
alebo +421 232 607 187
Stať sa klientom