Transparentné účty

Transparentný účet je typ bežného bankového účtu, ktorý poskytuje detailné informácie o všetkých transakciách a stave finančných prostriedkov verejnosti. Zriadime Vám ho, pokiaľ oň prejavíte záujem dobrovoľne alebo Vám povinnosť zverejňovať transakcie na svojom účte plynie z legislatívneho hľadiska.

J&T Banka

Výhody transparentného účtu:

  • zvýšenie dôveryhodnosti, vďaka bezplatnému prístupu širokej verejnosti k transakciám;
  • nepretržite prístupné údaje;
  • jednoduché a detailné zobrazenie (dátum zaúčtovania, názov partnera, doplňujúce informácie, variabilný symbol, suma).

O zriadenie transparentného účtu môžete požiadať svojho privátneho bankára alebo kontaktovaním bezplatnej Komfort linky.