V ROKU 2023 SME UROBILI 
97,5 % VŠETKÝCH OBCHODOV

na Bratislavskej burze cenných papierov.

Viac informácií

DLHOPISY
GANZ HOUSE 2028

Viac informácií

JT ARCH CONVERTIBLE VAR I./2034
desaťročný konvertibilný dlhopis

Viac informácií
Fond, ktorý znamená investičnú životnú zmenu.

J&T ARCH INVESTMENTS 

fond kvalifikovaných investorov

Viac informácií
Unikátny výskum o správaní, názoroch a o zámeroch
slovenských a českých dolárových milionárov.

WEALTH REPORT 2023

Viac informácií
Stať sa klientom