Archív

2023

Názov dokumentu Formát
Obchodné podmienky, účinné od 2. 9. 2023 PDF
Obchodné podmienky, účinné od 19. 6. 2023 PDF

2022

Názov dokumentu Formát
Obchodné podmienky, účinné od 1. 12. 2022 PDF
Obchodné podmienky, účinné od 11. 6. 2022 PDF

2020

Názov dokumentu Formát
Obchodné podmienky, účinné od 15. 7. 2020 PDF

2019

Názov dokumentu Formát
Obchodné podmienky, účinné od 11. 5. 2019 PDF

2018

Názov dokumentu Formát
Obchodné podmienky, účinné od 5. 9. 2018 PDF
Obchodné podmienky pre spotrebiteľské úvery, účinnosť od 25. 6. 2018 PDF
Obchodné podmienky pre úvery a bankové záruky, účinnosť od 25. 6. 2018 PDF
Obchodné podmienky, účinné od 25. 5. 2018 PDF
Obchodné podmienky, účinné od 3. 1. 2018 PDF

2017

Názov dokumentu Formát
Obchodné podmienky pre spotrebiteľské úvery, účinnosť od 20. 10. 2017 PDF

2016

Názov dokumentu Formát
Obchodné podmienky, účinné od 1. 9. 2016 PDF

2015

Názov dokumentu Formát
Obchodné podmienky, platné od 21. 8. 2015 PDF
Dodatok č. 1, bankové služby, platnosť od 21. 8. 2015 PDF

2014

Názov dokumentu Formát
Obchodné podmienky pre segment Komfort, platnosť od 1. 9. 2014 PDF
Obchodné podmienky pre segment Komfort, platnosť od 21. 7. 2014 PDF
Obchodné podmienky na poskytovanie bankových služieb, platnosť od 21. 7. 2014 PDF
Obchodné podmienky J&T Banka, a. s., pobočky zahraničnej banky, na poskytovanie investičných služieb, vedľajších služieb a služieb člena centrálneho depozitára od 1. 6. 2014 PDF
Obchodné podmienky pre segment Komfort, platnosť od 12. 5. 2014 PDF

2012

Názov dokumentu Formát
Obchodné podmienky pre úvery a bankové záruky, platnosť od 15. 2. 2012 PDF

2011

Názov dokumentu Formát
Obchodné podmienky pre elektronické bankovníctvo, platnosť od 28. 11. 2011 PDF

2009

Názov dokumentu Formát
Obchodné podmienky pre bankové produkty, platnosť od 1. 12. 2009 PDF
Obchodné podmienky pre bežné účty a platobný styk, platnosť od 1. 12. 2009 PDF
Obchodné podmienky pre debetné platobné karty, platnosť od 1. 12. 2009 PDF
Obchodné podmienky platobné charge karty, platnosť od 1. 12. 2009 PDF
Obchodné podmienky pre vkladové účty, platnosť od 1. 12. 2009 PDF

2023

Názov dokumentu Formát
Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 19. 6. 2023 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 19. 6. 2023 PDF

2022

Názov dokumentu Formát
Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 1. 12. 2022 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 1. 12. 2022 PDF

2021

Názov dokumentu Formát
Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 7. 7. 2021 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 7. 7. 2021 PDF
Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 24. 5. 2021 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 24. 5. 2021 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 1. 1. 2021 PDF

2020

Názov dokumentu Formát
Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 15. 8. 2020 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 15. 8. 2020 PDF
Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 20. 4. 2020 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 20. 4. 2020 PDF
Dokument s informáciami o poplatkoch J&T BANKY, účinný od 20. 4. 2020 PDF

2019

Názov dokumentu Formát
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 1. 8. 2019 PDF
Dokument s informáciami o poplatkoch J&T Banky, platnosť od 28. 1. 2019 null
Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 1. 1. 2019 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 1. 1. 2019 PDF

2018

Názov dokumentu Formát
Dokument s informáciami o poplatkoch J&T Banky, platnosť od 3. 9. 2018 PDF
Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 25. 5. 2018 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 25. 5. 2018 PDF
Sadzobník poplatkov časť III - maloletí klienti, účinný od 25. 5. 2018 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, účinný od 13. 1. 2018 PDF

2017

Názov dokumentu Formát
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov – Dodatok č. 1 platný a účinný od 1. 12. 2017 do 12. 1. 2018 PDF
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, účinný od 8. 11. 2017 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, účinný od 8. 11. 2017 PDF
Sadzobník poplatkov pre maloleté fyzické osoby nepodnikateľov, účinný od 8. 11. 2017 PDF
Sadzobník poplatkov pre maloleté fyzické osoby nepodnikateľov, účinný od 27. 3. 2017 PDF

2016

Názov dokumentu Formát
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, účinný od 12. 12. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, účinný od 12. 12. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, účinný od 1. 11. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, účinný od 3. 10. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, účinný od 3. 10. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, platnosť od 1. 6. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, platnosť od 1. 6. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov segmentu Komfort, platnosť od 1. 6. 2016 PDF

2015

Názov dokumentu Formát
Výnimka z aktuálnych Sadzobníkov poplatkov PDF
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, platnosť od 7. 9. 2015 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, platnosť od 7. 9. 2015 PDF
Sadzobník poplatkov segmentu Komfort, platnosť od 7. 9. 2015 PDF
Sadzobník poplatkov investičných služieb, platnosť od 7.9.2015 PDF

2014

Názov dokumentu Formát
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, platnosť od 1. 7. 2014 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, platnosť od 1. 7. 2014 PDF
Sadzobník poplatkov segmentu Komfort, platnosť od 2. 5. 2014 PDF
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, platnosť od 2. 5. 2014 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, platnosť od 2. 5. 2014 PDF

2013

Názov dokumentu Formát
Sadzobník poplatkov investičných služieb, platnosť od 12.08.2013 PDF
Sadzobník poplatkov segmentu Komfort, platnosť od 1. 6. 2013 PDF
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, platnosť od 1. 6. 2013 PDF
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, platnosť od 15. 3. 2013 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, platnosť od 15. 3. 2013 PDF
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, platnosť od 1. 2. 2013 PDF

2012

Názov dokumentu Formát
Základné bankové pojmy J&T Banky v oblasti poplatkov spojených s platobným účtom, platnosť od 1. 12. 2012 PDF

2024

Názov dokumentu Formát
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 1. 7. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 1. 7. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 17. 6. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 17. 6. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 3. 6. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 3. 6. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 21. 5. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 21. 5. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 9. 5. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 9. 5. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 28. 3. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 28. 3. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 20. 3. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 20. 3. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 1. 3. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 1. 3. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 8. 2. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 8. 2. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 10. 1. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 10. 1. 2024 PDF

2023

Názov dokumentu Formát
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 20. 11. 2023 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 20. 11. 2023 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 18. 10. 2023 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 18. 10. 2023 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 11. 9. 2023 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 11. 9. 2023 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 23. 8. 2023 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 23. 8. 2023 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov s Rámcovou zmluvou o poskytovaní vkladových produktov pre právnické osoby, platná od 23. 8. 2023 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 19. 6. 2023 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov, platná od 19. 6. 2023 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 18. 5. 2023 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 18. 5. 2023 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 6. 3. 2023 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 6. 3. 2023 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby - nepodnikateľov, platná od 22. 2. 2023 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov, platná od 22. 2. 2023 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby - nepodnikateľov, platná od 16. 1. 2023 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov, platná od 16. 1. 2023 PDF

2022

Názov dokumentu Formát
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby - nepodnikateľov, platná od 15. 11. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov, platná od 15. 11. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov s Rámcovou zmluvou o poskytovaní vkladových produktov pre právnické osoby, platná od 15. 11. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 20. 10. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 20. 10. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 13. 10. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 13. 10. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 10. 10. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 10. 10. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 15. 8. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 15. 8. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 7. 7. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 7. 7. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 1. 6. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 1. 6. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 7. 4. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 7. 4. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 21. 3. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 3. 3. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 3. 3. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 27. 1. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 27. 1. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 6. 1. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 6. 1. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 1. 1. 2022 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 1. 1. 2022 PDF

2021

Názov dokumentu Formát
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 17. 12. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 17. 12. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 10. 11. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 10. 11. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 4. 10. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 4. 10. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 16. 9. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 16. 9. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 19. 7. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 19. 7. 2021 null
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 14. 7. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 14. 7. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 16. 6. 2021 null
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 16. 6. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 10. 3. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 10. 3. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 10. 2. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 10. 2. 2021 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 18. 1. 2020 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 18. 1. 2021 PDF

2020

Názov dokumentu Formát
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 17. 12. 2020 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 17. 12. 2020 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 23. 11. 2020 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 19. 10. 2020 PDF
Vyhlasované úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platná od 19. 10. 2020 PDF
Vyhlasované úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 25. 5. 2020 PDF
Vyhlasované úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 25. 5. 2020 PDF
Vyhlasované úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 15. 5. 2020 PDF
Vyhlasované úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, od 15. 5. 2020 PDF
Vyhlasované úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 15. 4. 2020 PDF
Vyhlasované úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 15. 4. 2020 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 20. 3. 2020 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 19. 3. 2020 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 19. 3. 2020 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 2. 3. 2020 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 2. 3. 2020 PDF

2019

Názov dokumentu Formát
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 2. 12. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 2. 12. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 14. 10. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 14. 10. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 19. 8. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 19. 8. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 15. 7. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 15. 7. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 3. 6. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 3. 6. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 15. 4. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 1. 4. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 1. 4. 2019 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 2. 1. 2019 PDF

2018

Názov dokumentu Formát
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 8. 11. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 8. 11. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 1. 10. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 1. 10. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 1. 8. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 1. 8. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 2. 7. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 16. 5. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 16. 5. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 9. 5. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 9. 5. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 19. 3. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 19. 3. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 21. 2. 2018 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 2. 1. 2018 PDF

2017

Názov dokumentu Formát
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 17. 7. 2017 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 17. 7. 2017 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 3. 7. 2017 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 3. 7. 2017 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 3. 4. 2017 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 3. 4. 2017 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 3. 1. 2017 PDF

2016

Názov dokumentu Formát
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 1. 12. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 1. 12. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 1. 11. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 2. 9. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 7. 10. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, účinné od 3. 10. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 9. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 10. 8. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 7. 7. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 4. 7. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 13. 6. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 23. 5. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 16. 5. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 9. 5. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 9. 5. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 14. 4. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 4. 4. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 4. 4. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 25. 3. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 18. 3. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 16. 3. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 18. 2. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 22. 2. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 15. 2. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 15. 2. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 14. 1. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 14. 1. 2016 PDF

2015

Názov dokumentu Formát
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 1. 12. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 11. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 2. 11. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 1. 9. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 6. 7. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 6. 7. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 1. 7. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 1. 7. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 17. 6. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 17. 6. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 1. 6. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 1. 6. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 20. 4. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 20. 4. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 17. 3. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 17. 3. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 2. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 2. 2. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 5. 1. 2015 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 5. 1. 2015 PDF

2014

Názov dokumentu Formát
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 12. 12. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 12. 12. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 1. 12. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 1. 12. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 1. 10. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 1. 10. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 10. 9. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 10. 9. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 26. 8. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 26. 8. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 12. 8. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 12. 8. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 4. 8. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 4. 8. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 7. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 2. 7. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 16. 6. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 16. 6. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 9. 6. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 9. 6. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 6. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 2. 6. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 19. 5. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 19. 5. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 12. 5. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 12. 5. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 21. 3. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 21. 3. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 21. 3. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 4. 3. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 17. 2. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 17. 2. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 3. 2. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 3. 2. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 1. 2014 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 2. 1. 2014 PDF

2013

Názov dokumentu Formát
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 13. 11. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 13. 11. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 4. 11. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 4. 11. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 1. 10. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 1. 10. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 17. 9. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 17. 9. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 9. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 2. 9. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 1. 8. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 1. 8. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 17. 7. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 17. 7. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 1. 7. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 1. 7. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 3. 6. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 3. 6. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 6. 5. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 6. 5. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 5. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 2. 5. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 4. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 2. 4. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 1. 3. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 1. 3. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 1. 2. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 1. 2. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 1. 2013 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, platnosť od 02. 01. 2013 PDF
Názov dokumentu Formát
Výročná správa 2022 PDF
Výročná správa 2022 (formát XHTML) PDF
Výročná správa 2021 PDF
Výročná správa 2021 (formát XHTML) ZIP
Výročná správa 2020 PDF
Výročná správa 2020 (formát XHTML) PDF
Výročná správa 2019 PDF
Výročná správa 2018 PDF
Výročná správa 2018 (ENG) PDF
Výročná správa 2017 PDF
Výročná správa 2017 (ENG) PDF