Platobné karty

Naše platobné karty Mastercard sú medzinárodné a plne akceptované v bankomatoch alebo u obchodníkov označených logom Mastercard. Ochranu poskytuje služba 3D Secure.

Stať sa klientom
Platobné karty

Platobné karty

Platobné karty Mastercard

Medzinárodné platobné karty asociácie Mastercard Europe s platnosťou 3 roky, sú vydávané s modernou bezkontaktnou technológiou Mastercard PayPass, pre rýchlejšie a pohodlnejšie platby.

Mastercard World Elite

Mastercard World Elite

Typ karty 
Embosovaná medzinárodná platobná karta (debetná/kreditná/charge)
Platnosť 
3 roky s automatickou obnovou karty
Komu je určená 
Fyzické osoby
Bezplatné služby 
 • prvé tri výbery hotovosti v mesiaci z bankomatu na území Slovenskej republiky a Európy
 • platby za tovar alebo za služby prostredníctvom POS terminálov
 • bezkontaktná technológia PayPass – rýchlejšie vykonanie platby, do 50 EUR nevyžaduje zadávanie PIN kódu
 • možnosť zmeny PIN kódu prostredníctvom bankomatov
 • informácie o platobnej karte prostredníctvom internetového bankovníctva
 • notifikácie prostredníctvom SMS alebo emailu
Bezplatné doplnkové služby 
 • cestovné poistenie J&T Premium alebo J&T Exclusive
 • členstvo v programe Priority Pass vrátane bezplatných vstupov do salónikov siete Priority Pass
 • mobilné platby Google Pay a Apple Pay
Mastercard Gold

Mastercard Gold

Typ karty 
Embosovaná medzinárodná platobná karta (debetná/kreditná/charge)
Platnosť 
3 roky s automatickou obnovou karty
Komu je určená 
Fyzické osoby
Bezplatné služby 
 • prvé tri výbery hotovosti v mesiaci z bankomatu na území Slovenskej republiky a Európy
 • platby za tovar alebo za služby prostredníctvom POS terminálov
 • bezkontaktná technológia PayPass – rýchlejšie vykonanie platby, do 50 EUR nevyžaduje zadávanie PIN kódu
 • možnosť zmeny PIN kódu prostredníctvom bankomatov
 • informácie o platobnej karte prostredníctvom internetového bankovníctva
 • notifikácie prostredníctvom SMS alebo emailu
Doplnkové služby 
 • cestovné poistenie J&T Premium alebo J&T Exclusive
 • členstvo v programe Priority Pass vrátane vstupu do salónikov siete Priority Pass
 • mobilné platby Google Pay a Apple Pay
Mastercard Virtual

Mastercard Virtual

Typ karty 
virtuálna platobná karta, určená na bezpečné transakcie na internete
Platnosť 
3 roky s automatickou obnovou karty
Komu je určená 
fyzické osoby/právnické osoby
Bezplatné služby 
 • informácie o platobnej karte prostredníctvom internetového bankovníctva
 • notifikácie prostredníctvom SMS alebo emailu
Doplnkové služby 
 • cestovné poistenie J&T Premium alebo J&T Exclusive
 • členstvo v programe Priority Pass vrátane vstupu do salónikov siete Priority Pass
Mastercard Standard

Mastercard Standard

Typ karty 
Kreditná embosovaná medzinárodná platobná karta (platobná karta so schváleným úverovým rámcom)
Platnosť 
3 roky s automatickou obnovou karty
Komu je určená 
Fyzické osoby
Bezplatné služby 
 • prvé tri výbery hotovosti v mesiaci z bankomatu na území Slovenskej republiky a Európy
 • platby za tovar alebo za služby prostredníctvom POS terminálov
 • bezkontaktná technológia PayPass – rýchlejšie vykonanie platby, do 50 EUR nevyžaduje zadávanie PIN kódu
 • možnosť zmeny PIN kódu prostredníctvom bankomatov
 • informácie o platobnej karte prostredníctvom internetového bankovníctva
 • notifikácie prostredníctvom SMS alebo emailu
Doplnkové služby 
 • mobilné platby Google Pay a Apple Pay
Poplatky 
podľa aktuálneho cenníka
Mastercard Business Gold

Mastercard Business Gold

Typ karty 
Embosovaná medzinárodná platobná karta (debetná/kreditná/charge)
Platnosť 
3 roky s automatickou obnovou karty
Komu je určená 
Právnické osoby
Bezplatné služby 
 • prvé tri výbery hotovosti v mesiaci z bankomatu na území Slovenskej republiky a Európy
 • platby za tovar alebo za služby prostredníctvom POS terminálov
 • bezkontaktná technológia PayPass – rýchlejšie vykonanie platby, do 50 EUR nevyžaduje zadávanie PIN kódu
 • možnosť zmeny PIN kódu prostredníctvom bankomatov
 • informácie o platobnej karte prostredníctvom internetového bankovníctva
 • notifikácie prostredníctvom SMS alebo emailu
Doplnkové služby 
 • cestovné poistenie J&T Premium alebo J&T Exclusive
 • členstvo v programe Priority Pass vrátane vstupu do salónikov siete Priority Pass
 • mobilné platby Google Pay a Apple Pay

Pravidlá používania

Odporúčané pravidlá používania platobných kariet

Ak preberáte platobnú kartu poštovou zásielkou, skontrolujte si, že zásielka nebola akýmkoľvek spôsobom poškodená alebo otvorená. Platobnú kartu majte uloženú v obale a chráňte ju pred vonkajšími vplyvmi, ako sú silné magnetické polia či extrémne nízke a vysoké teploty, a pred mechanickým poškodením. Kartu uchovávajte vždy na bezpečnom mieste a nikomu ju nepožičiavajte.
PIN si po jeho prevzatí zapamätajte, PIN obálku odporúčame následne zničte. V žiadnom prípade si PIN nikdy nezapisujte na platobnú kartu a nenechávajte ho voľne prístupný. Chráňte si svoj PIN pred jeho odpozorovaním, napr. prekrytím klávesnice voľnou rukou. Pri bezkontaktných transakciách do 50 EUR nie je spravidla potrebné zadávať PIN kód.

Aktiváciu svojej platobnej karty vykonáte vložením platobnej karty do POS terminálu alebo Bankomatu a zadaním PIN kódu pri Vašej prvej transakcii platobnou kartou. 

Pri platení je dôležité riadiť sa pokynmi na platobnom termináli. Ak náhodou nastane situácia, že bezkontaktná transakcia bude zamietnutá, transakciu je možné zopakovať vložením platobnej karty do terminálu a zadaním PIN kódu.
Pri výberoch hotovosti z bankomatov kontrolujte vstupný otvor na vloženie karty, či nenesie známky poškodenia alebo manipulácie a či zodpovedá prípadnému obrázku na monitore bankomatu. PIN zadávajte len na klávesnici bankomatu, a nie na zariadení vstupných dverí samoobslužnej zóny, kde je bankomat umiestnený. Pri transakcii sa nedajte nikým vyrušiť a v prípade vyrušenia neznámou osobou transakciu najskôr dokončite alebo úplne prerušte. Pri prevzatí bankoviek si skontrolujte ich počet a nezabudnite si vziať platobnú kartu, príp. aj potvrdenku o výbere hotovosti. Všetko si bezodkladne uschovajte. V prípade, že platobnú kartu bankomat z akéhokoľvek dôvodu zadrží, okamžite sa s nami skontaktujte na bezplatnej linke +420 800 226 558 alebo v prípade volania zo zahraničia na linke +420 221 710 257.
Pri platení kartou na termináli obchodného miesta skontrolujte výšku požadovanej sumy na zaplatenie. PIN zadávajte len na priloženom zariadení k terminálu a zároveň sledujte, či obsluha terminálu neodchádza s platobnou kartou do zázemia alebo s ňou nemanipuluje neobvyklým spôsobom. Na účte o zaplatení skontrolujte dátum, sumu a označenie obchodného miesta. Doklad o zaplatení si uschovajte pre prípadné reklamácie. Po platbe skontrolujte, že vám obsluha terminálu vrátila skutočne vašu kartu.
Pri platbe kartou na internete používajte len dôveryhodné webové stránky. Zabezpečené stránky sú zobrazované ikonou zamknutej visacej zámky alebo symbolom neporušeného kľúča. Pri platbe používajte systém bezpečného platenia Mastercard ID Check s 3D Secure bezpečnostným štandardom. Neposkytujte v e-mailoch trojmiestny CVC2 kód (uvedený na zadnej strane platobnej karty) a rovnako ani 3D Secure kód (určený len na internetové platby). V prípade akýchkoľvek pochybností zvoľte iný spôsob úhrady.
Na blokáciu platobnej karty kontaktujte bezplatnú linku na telefónnom čísle +420 800 226 558, pri volaní zo zahraničia použite telefónne číslo +420 221 710 257.

Sužba je k dispozícií 24 hodín denne.
Ak pri pravidelnej kontrole výpisu z účtu zistíte rozdiely v zaúčtovaní transakcie platobnou kartou, bezodkladne kontaktujte Vášho privátneho bankára a uvedenú transakciu ihneď reklamujte. Ak vlastníte k reklamovanej transakcii dostupné doklady (účty, e-maily), pripojte ich k reklamácii. Reklamáciu môžete podať do 13 mesiacov od dátumu transakcie.

Reklamačný poriadok banky nájde tu.
Buďte ostražití a vyvarujte sa týmto typom internetových podvodov (scam). Ich cieľom je obrať Vás o finančné prostriedky.
 • Vishing - útočník sa snaží telefonicky od Vás získať citlivé údaje, napr.: číslo platobnej karty, expiráciu, CVV/CVC alebo verifikačný kód, prípadne ďalšie osobné údaje a prístupové heslá do internetového bankovníctva.
 • Phishing - podobne ako v prvom prípade, útočník sa snaží pomocou elektronickej komunikácie od Vás vylákať prístupové údaje k účtu alebo citlivé údaje z karty.
 • Pharming - typ podvodu, pri ktorom ste presmerovaný na falošnú stránku, za účelom získania prístupových údajov k účtu alebo citlivých údajov z Vašej karty.
 • Smishing - podvodné SMS, ktoré Vás odkážu na falošnú stránku, kde je od Vás požadovaný potvrdzujúci overovací kód z SMS správy na vykonanie platby alebo na vykonanie registrácie vo Vašom mene do služieb Apple Pay alebo Google Pay.
 • Skimming - prostredníctvom skimmovacieho zariadenia na bankomate alebo POS termináli podvodníci neoprávnené získajú Vaše kartové údaje a PIN, následne dochádza k výrobe duplikátu karty, s ktorým sa realizujú výbery hotovosti z bankomatov v zahraničí.

Strata platobnej karty

Strata platobnej karty

V prípade potreby sa môžete obrátiť na náš klientsky servis:

Bezplatná linka +420 800 226 558 alebo v prípade volania mimo územia Českej republiky +420 221 710 257 (nejde o bezplatnú linku).

Pri strate alebo krádeži platobnej karty môžete požiadať o blokáciu karty 24 hodín denne na bezplatnej linke +420 800 226 558.

Poradíme Vám?

Sme tu pre Vás každý pracovný deň v čase od 9.00 do 17.00 hod.

0800 900 500 
alebo +421 232 607 187
 

Dokumenty na  stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Formát
Generali poistná zmluva cestovné poistenie PDF
Generali všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie PDF
Osobitné poistné podmienky pre programy cestovného poistenia J&T BANKY PDF
Informačný dokument o poistnom produkte PDF
Insurance Product Information Document PDF
Generali informácie o spracúvaní osobných údajov PDF
Generali formulár - rozpad poistného J&T EXCLUSIVE PDF
Generali formulár - rozpad poistného J&T PREMIUM PDF
Informácie pred uzavretím zmluvy na diaľku PDF
Postup hlásenia poistných udalostí využívanie Asistenčných služieb PDF
Informácia k platnosti poistenia v súvislosti s aktuálnym konfliktom na území Ukrajiny PDF

Doplnkové služby

Doplnkové služby

Priority Pass

Priority Pass je najväčší nezávislý celosvetový program, umožňujúci vstup do viac ako 1500+ letiskových salónikov na medzinárodných letiskách po celom svete. Tento prístup je nezávislý od výberu leteckej spoločnosti, triedy a letenky. V prípade oneskorenia, zrušenia letu alebo čakania na let, môže klient využiť pohodlie VIP salónika a venovať sa práci alebo odpočinku.

Pre vyhľadanie letiskového salónika, prosím, kliknite na https://www.prioritypass.com/airport-lounges 

Apple Pay – plaťte rýchlo a bezpečne

Využite mobilnú platbu Apple Pay®. Službu spoločnosti Apple možno využiť nielen v iPhone, ale tiež v iPade, v Macu či v hodinkách Apple Watch. Pridajte karty do svojho zariadenia a následne pri platení ho priložte k bezkontaktnému platobnému terminálu. Na úspešné zrealizovanie platby treba platbu overiť napríklad podržaním domovského tlačidla s aktívnym odtlačkom prsta (Touch ID), prípadne iným spôsobom (Face ID). Pri využití Apple Watch treba pridať karty do zariadenia samostatne. Na následnú platbu stačí mať hodinky aktívne a funkciu Apple Pay potvrdiť dvojklikom bočného tlačidla.

Službu podporujú všetky bezkontaktné terminály na Slovensku aj v zahraničí. V prípade mobilných telefónov je služba dostupná pre modely iPhone 6 a novšie. Kompletný zoznam kompatibilných zariadení nájdete na stránke spoločnosti Apple.

J&T Banka
01 Stiahnite si aplikáciu

Nainštalujte si, prípadne vo svojom telefóne vyhľadajte aplikáciu Wallet, cez ktorú je služba Apple dostupná.

J&T Banka
J&T Banka
02 Pridajte platobnú kartu

Je to jednoduché! Ak máte platobnú kartu uvedenú vo svojom Apple účte, môžete ju do služby Apple Pay vložiť zadaním niekoľkých doplňujúcich údajov. Ak si želáte pridať novú kartu, stačí kartu zosnímať a potvrdiť údaje prostredníctvom SMS kódu. Na aktiváciu služby treba mať na platobnej karte povolené internetové transakcie so službou 3D Secure. V prípade hodiniek Apple Watch kliknite na aplikáciu Apple Watch vo vašom telefóne, zvoľte ""Wallet & Apple Pay" a pridajte svoju kartu. Ak si chcete službu nastaviť na iPad, možnosť "Wallet & Apple Pay" nájdete v nastaveniach. Pri MacBookoch sa zase táto možnosť nachádza v systémových preferenciách.

J&T Banka
03 Môžete platiť

Následne môžete platiť priložením telefónu k platobnému terminálu. Ak si nie ste istí, či je služba Apple Pay podporovaná, hľadajte pri pokladni jeden z týchto symbolov.

Google Pay – bezkontaktné platby mobilom

Využite možnosť platiť smartfónom vďaka aplikácii Google Pay. Služba, ktorú sme spustili v spolupráci so spoločnosťou Google umožňuje rýchle a jednoduché platby len prostredníctvom vášho mobilného telefónu. Platiť cez Google Pay môžete na predajných miestach, ktoré disponujú bezkontaktnými terminálmi. Na Slovensku to v súčasnosti predstavuje 43-tisíc predajných miest, no službu môžete využívať aj v zahraničí.

J&T Banka
01 Stiahnite si aplikáciu

Niektoré zariadenia už majú aplikáciu Google Pay predinštalovanú. Ak sa vo vašom smartfóne nenachádza, môžete si ju jednoducho stiahnuť z obchodu Google Play.

J&T Banka
02 Pridajte platobnú kartu

Ďalším krokom je pridanie vašej karty vydanej J&T BANKOU do aplikácie. Na pridanie novej karty ju stačí odfotiť, alebo vyplniť štandardné údaje. Na aktiváciu služby je potrebné mať na platobnej karte povolené internetové transakcie so službou 3D Secure.

J&T Banka
03 Môžete platiť

Následne môžete platiť priložením telefónu k bezkontaktnému terminálu. Pri platbách do 20 eur stačí, aby mal telefón rozsvietený displej, v prípade sumy nad 20 eur je potrebné telefón aj odomknúť.

Jednoducho a bezpečne

Údaje o Vašej karte sú v aplikácii v bezpečí . Služba Vám vytvorí jedinečné virtuálne číslo, ktorým bezpečne spojí transakciu s konkrétnym bankovým účtom. Vaše meno ani údaje o karte sa v aplikácii nikdy nezobrazujú a obchod k nim nemá prístup. V prípade straty alebo krádeže mobilného telefónu, môžete ho jednoducho uzamknúť a vymazať na diaľku pomocou služby Nájdi moje zariadenie.

Aby ste mohli využívať službu Google Pay potrebujete smartfón s operačným systémom Android vo verzii 4.4 alebo vyššej a zároveň musí telefón podporovať technológiu NFC. Aplikáciu Google Pay si bezplatne stiahnete z obchodu Google Play.

J&T Banka J&T Banka

3D Secure – bezpečné internetové platby

Internetové platby platobnými kartami J&T BANKY sú vďaka službe 3D Secure druhej generácie bezpečnejšie a pohodlnejšie. Služba 3D Secure chráni platby kartou na internete jednorazovým kódom, ktorý sa automaticky odošle na mobilný telefón držiteľa karty a statickým kódom ePINom. Platba úspešne prebehne až vtedy, keď ju používateľ v provom kroku potvrdí zadaním daného SMS kódu a v druhom kroku zadaním ePINu. Bez zadania SMS kódu a ePINu nebude transakcia z bezpečnostných dôvodov zrealizovaná. Vďaka tomuto nastaveniu sú platby na internete bezpečnejšie a riziko zneužitia platobnej karty je minimalizované. Samotný SMS kód sa skladá z 2 písmen a z 8 číslic, pričom prvé dve písmená už sú zobrazené automaticky, držiteľ karty tým pádom doplní len posledných osem číslic z kódu. Spolu s autorizačným SMS kódom zaslaným na mobilný telefón držiteľa karty je pre potvrdenie online platieb využívaný ďalší unikátny identifikačný prvok – ePIN, vygenerovaný formou SMS, zvlášť ku každej platobnej karte, nezávisle od klasického PIN kódu. ePIN kód k Vašej platobnej karte nájdete taktiež vo Vašom Internetovom bankovníctve v záložke Karty v sekcii Vlastnosti.

V prípade, že je na mobilný telefón držiteľa karty doručená SMS správa s overovacím kódom a držiteľ karty nerealizoval toto overenie, treba dať platobnú kartu zablokovať. Blokáciu platobnej karty možno uskutočniť na zelenej linke J&T BANKY pre platobné karty, tel: +420 800 226 558.

Stať sa klientom