Správy z trhov
22.05.2023
Wall Street ignoruje riziká recesie a posunula sa na najvyššie úrovne od leta 2022

Americké akciové trhy majú za sebou najlepší týždeň od marca, keď trhoví hráči tvrdošijne očakávajú zlatovlasý scenár rýchleho ústupu inflácie v kombinácii s nie príliš hrboľatým zosadnutím ekonomiky pri vyhnutí sa recesie. Bezprostredne im pomohla nádej na skoré vyriešenie otázky navýšenia dlhového stropu americkými zákonodarcami. Európske akcie takisto pokračovali v robustnom raste a pohybujú sa v blízkosti historických maxím, keď benefitujú z poklesu cien energií, zlepšenia dodávateľských reťazcov a odrazu čínskej ekonomiky. Makrodáta, ktoré nenaznačujú príliš veľa optimizmu ohľadne ekonomického rastu, sú skôr ignorované, podobne ako negatívne dosahy reštriktívnej menovej politiky na ekonomický rast spolu so stále vysokými úrovňami inflácie či jastrabími vystúpeniami viacerých centrálnych bankárov na oboch brehoch Atlantiku. Akciovým trhom v minulom týždni neprekážal ani posun dlhopisových výnosov nahor, čo bolo najmä prejavom konštruktivizmu ohľadne predpokladov skorého navýšenia amerického dlhového stropu. To však vyústilo do poklesu cien zlata, ktorému prekážal aj silnejší dolár v dôsledku rastu očakávaní, že Fed by pri silnom trhu práce predsa len ešte nemusel dosiahnuť vrchol cyklu zvyšovania úrokových sadzieb. Ropa v ostatných dňoch limitovane rástla, keď na jednej strane ju tlačili nahor správy o možnom skorom navýšení amerického dlhového stropu, o možnom nákupe ropy do amerických strategických rezerv, ako aj štatistiky, že dopyt po rope dosahuje rekordné úrovne. Na druhej strane jej odraz limitovali správy o dobre zásobenom trhu s ruskými exportmi na rekordných úrovniach od začiatku invázie na Ukrajinu a to napriek embargu Západu. Mínusom pre komoditu boli aj mnohé jastrabie vyhlásenia predstaviteľov Fedu o možnej potrebe dodatočného zvýšenia úrokových sadzieb.

S každou investíciou u nás,
investujete do seba.

Exkluzívny vernostný program pre našich klientov.

Viac informácií