PSD2 | J&T BANKA
Navigácia

PSD2

Vaše práva pri uskutočňovaní platieb v Európe

Vaše práva pri uskutočňovaní platieb v Európe PDF

Dostupnosť a výkon vyhradeného rozhrania pre TPP

Dostupnost a výkon API - II.Q / 2022 PDF
Dostupnost a výkon eBanking - II.Q / 2022 PDF
Dostupnost a výkon API - I.Q / 2022 PDF
Dostupnost a výkon eBanking - I.Q / 2022 PDF
Dostupnost a výkon API - IV.Q / 2021 PDF
Dostupnost a výkon eBanking - IV.Q / 2021 PDF
Dostupnost a výkon API - III.Q / 2021 PDF
Dostupnost a výkon eBanking - III.Q / 2021 PDF
Dostupnost a výkon eBanking - II.Q / 2021 PDF
Dostupnost a výkon API - II.Q / 2021 PDF
Dostupnost a výkon eBanking - I.Q / 2021 PDF
Dostupnost a výkon API - I.Q / 2021 PDF
Dostupnost a výkon eBanking - IV.Q / 2020 PDF
Dostupnost a výkon API - IV.Q / 2020 PDF
Dostupnost a výkon eBanking - III.Q 2020 PDF
Dostupnost a výkon API - III.Q / 2020 PDF
Dostupnost a výkon eBanking - II.Q 2020 PDF
Dostupnost a výkon API - II.Q / 2020 PDF
Dostupnost a výkon eBanking - I.Q / 2020 PDF
Dostupnost a výkon API - I.Q / 2020 PDF
Dostupnost a výkon eBanking - IV.Q / 2019 PDF
Dostupnost a výkon API - IV.Q / 2019 PDF
Dostupnost a výkon eBanking - III.Q / 2019 PDF
Dostupnost a výkon API - III.Q / 2019 PDF
Dostupnost a výkon eBanking - II.Q / 2019 PDF
Dostupnost a výkon API - II.Q / 2019 PDF
Oznámení o použití Czech Open Banking standardu verze 3.0 PDF