PSD2

Vaše práva pri uskutočňovaní platieb v Európe

Názov dokumentu Formát
Vaše práva pri uskutočňovaní platieb v Európe PDF

Dostupnosť a výkon vyhradeného rozhrania pre TPP

Názov dokumentu Formát
Dostupnosť a výkon API - II.Q / 2024 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - II.Q / 2024 PDF
Dostupnosť a výkon API - I.Q / 2024 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - I.Q / 2024 PDF
Dostupnosť a výkon API - IV.Q / 2023 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - IV.Q / 2023 PDF
Dostupnosť a výkon API - III.Q / 2023 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - III.Q / 2023 PDF
Dostupnosť a výkon API - II.Q / 2023 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - II.Q / 2023 PDF
Dostupnosť a výkon API - I.Q / 2023 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - I.Q / 2023 PDF
Dostupnost a výkon API - IV.Q / 2022 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - IV.Q / 2022 PDF
Dostupnosť a výkon API - III.Q / 2022 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - III.Q / 2022 PDF
Dostupnosť a výkon API - II.Q / 2022 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - II.Q / 2022 PDF
Dostupnosť a výkon API - I.Q / 2022 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - I.Q / 2022 PDF
Dostupnosť a výkon API - IV.Q / 2021 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - IV.Q / 2021 PDF
Dostupnosť a výkon API - III.Q / 2021 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - III.Q / 2021 PDF
Dostupnosť a výkon API - II.Q / 2021 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - II.Q / 2021 PDF
Dostupnosť a výkon API - I.Q / 2021 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - I.Q / 2021 PDF
Dostupnosť a výkon API - IV.Q / 2020 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - IV.Q / 2020 PDF
Dostupnosť a výkon API - III.Q / 2020 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - III.Q 2020 PDF
Dostupnosť a výkon API - II.Q / 2020 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - II.Q 2020 PDF
Dostupnosť a výkon API - I.Q / 2020 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - I.Q / 2020 PDF
Dostupnosť a výkon API - IV.Q / 2019 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - IV.Q / 2019 PDF
Dostupnosť a výkon API - III.Q / 2019 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - III.Q / 2019 PDF
Dostupnosť a výkon API - II.Q / 2019 PDF
Dostupnosť a výkon eBanking - II.Q / 2019 PDF