Navigácia

Investičné služby a vedľajšie služby

Na stiahnutie

Predobchodné informácie J&T Banky, a. s., pobočky zahraničnej banky, platné od 2. 1. 2018 PDF
Modelové scenáre nákladov, účinné od 2. 1. 2018 PDF
Smernica MiFID

Kľúčové informácie pre investorov

Čo sú to Kľúčové informácie pre investorov (KIID)?

KIID obsahujú základné informácie o podielovom fonde, ktoré sú potrebné na posúdenie povahy a rizík investície, v zrozumiteľnej forme a umožňujú tak klientovi posúdiť, či je preňho investícia vhodná. KIID nahrádza Zjednodušený štatút podielového fondu, preto potom, čo budú zverejnené KIID, už investičná spoločnosť spravujúca podielové fondy nebude Zjednodušené štatúty otvorených podielových fondov zverejňovať.