Investičné služby a vedľajšie služby | J&T BANKA
Navigácia

Investičné služby a vedľajšie služby

Na stiahnutie

Predobchodné informácie J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky, platné od 1. 3. 2019 PDF
Modelové scenáre nákladov, účinné od 15. 4. 2021 PDF
Harmonogram prevádzkového dňa, účinný od 1. 9. 2020 PDF
Pravidlá vykonávania pokynov PDF
Základné typy pokynov PDF
Harmonogram spracovania a vysporiadania obchodov s fondami v ponuke skupiny J&T PDF
Smernica MiFID

Kľúčové informácie pre investorov

Čo sú to Kľúčové informácie pre investorov (KIID)?

KIID obsahujú základné informácie o podielovom fonde, ktoré sú potrebné na posúdenie povahy a rizík investície, v zrozumiteľnej forme a umožňujú tak klientovi posúdiť, či je preňho investícia vhodná. KIID nahrádza Zjednodušený štatút podielového fondu, preto potom, čo budú zverejnené KIID, už investičná spoločnosť spravujúca podielové fondy nebude Zjednodušené štatúty otvorených podielových fondov zverejňovať.