Investičné služby a vedľajšie služby

Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Formát
Zoznam obchodníckych účtov na evidenciu peňažných prostriedkov v investičnom portfóliu klienta PDF
Predobchodné informácie J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky, účinné od 19. 6. 2023 PDF
Modelové scenáre nákladov PDF
Harmonogram prevádzkového dňa, účinný od 19. 6. 2023 PDF
Harmonogram spracovania a vysporiadania obchodov s fondami v ponuke skupiny J&T PDF
Pravidlá vykonávania pokynov PDF
Základné typy pokynov PDF
Smernica MiFID

 

Viac informácií

 

Kľúčové informácie pre investorov

Čo sú to Kľúčové informácie pre investorov (KIID)?:

KIID obsahujú základné informácie o podielovom fonde, ktoré sú potrebné na posúdenie povahy a rizík investície, v zrozumiteľnej forme a umožňujú tak klientovi posúdiť, či je preňho investícia vhodná. KIID nahrádza Zjednodušený štatút podielového fondu, preto potom, čo budú zverejnené KIID, už investičná spoločnosť spravujúca podielové fondy nebude Zjednodušené štatúty otvorených podielových fondov zverejňovať.