Navigácia

Emisie cenných papierov

 

Označenie Splatnosť Nominál Mena Platnosť ku dňu Cena nákup (%)* Cena predaj (%)* Ročný výnos do splatnosti (%) ISIN
JTFG VI 3,8 %/19 29.10.2019 1 000 EUR 18.4.2019 100,250 % 101,250 % 1,38 % SK4120011628
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3 000 000 CZK 18.4.2019 99,000 % 100,000 % 3,00 % CZ0003515199
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 18.4.2019 98,750 % 100,750 % 2,82 % CZ0003515413
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 18.4.2019 98,750 % 100,750 % 2,93 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 18.4.2019 103,750 % 104,750 % 3,24 % SK4120009614
ESIN 5,00% /2021 24.6.2021 1 000 EUR 18.4.2019 101,000 % 103,000 % 3,53 % SK4120011776
RUSTONKA 0,00/21 13.9.2021 30 000 CZK 18.4.2019 88,000 % 89,000 % 4,94 % CZ0003514861
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 18.4.2019 89,366 % 91,366 % 3,50 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 18.4.2019 99,500 % 101,500 % 3,90 % CZ0000000856
JTEF III 4,60/2022 18.2.2022 100 000 EUR 18.4.2019 99,000 % 101,000 % 4,26 % SK4120014051
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 18.4.2019 102,000 % 103,000 % 3,55 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 18.4.2019 103,750 % 104,750 % 3,10 % CZ0003520116
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 18.4.2019 100,250 % 102,250 % 3,82 % CZ0003502312
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 18.4.2019 100,000 % 101,000 % 3,70 % SK4120013475
JTEF I 5/2023 6.2.2023 100 000 EUR 18.4.2019 101,500 % 103,500 % 3,99 % SK4120013772
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 18.4.2019 102,500 % 104,500 % 4,07 % CZ0003515934
JTREF 4,50/2023 24.7.2023 1 000 EUR 18.4.2019 100,750 % 102,750 % 3,78 % SK4120014283
JMH 5,30/2023 7.8.2023 1 000 EUR 18.4.2019 104,500 % 106,500 % 3,63 % SK4120014390
JTFG IX 4,00/2023 26.10.2023 1 000 EUR 18.4.2019 100,000 % 101,000 % 3,79 % SK4120014556
JTEF IV 2024 31.5.2024 100 000 EUR 18.4.2019 79,471 % 81,471 % 4,10 % SK4120014101
TMR III 4,40/2024 10.10.2024 1 000 EUR 18.4.2019 104,000 % 106,000 % 3,22 % SK4120014598
JTEF V 2024 15.11.2024 100 000 EUR 18.4.2019 77,984 % 79,984 % 4,10 % SK4120014697
JTEF II 5,25/2025 6.2.2025 100 000 EUR 18.4.2019 102,500 % 104,500 % 4,36 % SK4120013764
JTREF 2025 31.10.2025 1 000 EUR 18.4.2019 76,500 % 77,500 % 3,99 % SK4120014416

 *Uvedené ceny sú informatívne. Prosím, kontaktujte nás pre záväznú ponuku.

Dlhopisy EMG

Dohoda skupín KKCG a EMMA na rozdelení aktív v skupine SAZKA Group PDF
KKCG and EMMA have agreed to divide the assets in the SAZKA Group PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 – prospekt PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 – infolist PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR - oznámenie o splatení celej menovitej hodnoty dlhopisov PDF

Dlhopisy EPH

Oznámenie držiteľom dlhopisov EPH PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – prospekt PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – infolist PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 – prospekt PDF

Dlhopisy EUROVEA

Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - infolist PDF
Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF

Dlhopisy ESIN Group

Dlhopisy ESIN Finance 5 %/2021 - prospekt PDF
Dlhopisy ESIN Finance 5 %/2021 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy ESIN Finance 5 %/2021 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF

Dlhopisy JOJ Media House

Dlhopisy JMH 5,30/2023 - prospekt PDF
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – prospekt PDF
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JOJ Media House 2021 – prospekt PDF

Dlhopisy J&T Energy Financing

Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Oznámenie výsledkov verejnej ponuky dlhopisov JTEF I 5,00/2023 PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - infolist PDF
Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF IV 2024 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF IV 2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF V 2024 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF V 2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF

Dlhopisy J&T Finance Group

Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 – prospekt PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o ôsmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 - prospekt PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VIl 3,00/19 - prospekt PDF
Dlhopisy JTFG VIl 3,00/19 - rozhodnutie o schválení ČNB PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - prospekt PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF

Dlhopisy JTRE financing

Dlhopisy JTREF 2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTREF 2025 - prospekt PDF
Dlhopis JTREF 4,50/2023 - prospekt PDF
Dlhopis JTREF 4,50/2023 - dočasné pozastavenie úpisu PDF
Dlhopis JTREF 4,50/2023 - rozhodnutie emitenta o opätovnom spustení úpisu dlhopisov PDF
Dlhopis JTREF 4,50/2023 - Dodatok č. 1 k základnému prospektu PDF

Dlhopisy SAZKA Group Financing

Dohoda skupín KKCG a EMMA na rozdelení aktív v skupine SAZKA Group PDF
KKCG and EMMA have agreed to divide the assets in the SAZKA Group PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - prospekt PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Konečné výsledky verejnej ponuky SAZKA Group Financing a.s. PDF

Dlhopisy Tatry Mountain Resorts

Dlhopisy TMR F. CR 4,50/22 - prospekt PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - prospekt PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o prvej výplate výnosov PDF
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – prospekt PDF
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF