Emisie cenných papierov

 

Označenie Splatnosť Nominál Mena Platnosť ku dňu Cena nákup (%)* Cena predaj (%)* Ročný výnos do splatnosti (%) ISIN
JTFG V 5,25 %/18 12.12.2018 1 000 EUR 18.10.2018 99,750 % 100,750 % -0,15 % SK4120010372
TMR I 4,50% / 2018 17.12.2018 1 000 EUR 18.10.2018 99,500 % 100,500 % 1,20 % SK4120009606
JTFG VI 3,8 %/19 29.10.2019 1 000 EUR 18.10.2018 100,000 % 102,000 % 1,81 % SK4120011628
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3 000 000 CZK 18.10.2018 99,500 % 100,500 % 2,53 % CZ0003515199
CPI 5,00/2020 26.2.2020 1 000 EUR 18.10.2018 104,000 % 105,000 % 1,24 % SK4120011487
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 18.10.2018 100,000 % 102,000 % 2,24 % CZ0003515413
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 18.10.2018 101,250 % 102,250 % 2,25 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 18.10.2018 102,750 % 104,750 % 3,81 % SK4120009614
ESIN 5,00% /2021 24.6.2021 1 000 EUR 18.10.2018 102,000 % 103,000 % 3,79 % SK4120011776
RUSTONKA 0,00/21 13.9.2021 30 000 CZK 18.10.2018 86,500 % 88,500 % 4,27 % CZ0003514861
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 18.10.2018 86,986 % 88,986 % 3,80 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 18.10.2018 99,000 % 101,000 % 4,16 % CZ0000000856
JTEF III 4,60/2022 18.2.2022 100 000 EUR 18.10.2018 98,000 % 100,000 % 4,60 % SK4120014051
EMG 5,25/2022 21.7.2022 1 000 EUR 18.10.2018 102,000 % 104,000 % 4,09 % SK4120013012
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 18.10.2018 100,000 % 102,000 % 3,94 % SK4120011883
CPI 5,00/2022 29.9.2022 1 000 EUR 18.10.2018 110,000 % 111,000 % 2,07 % SK4120012097
CPI 4,65% /2022 6.11.2022 1 CZK 18.10.2018 107,000 % 108,000 % 2,55 % CZ0003502957
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 18.10.2018 102,250 % 103,250 % 3,64 % CZ0003502312
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 18.10.2018 100,000 % 101,000 % 3,74 % SK4120013475
JTEF I 5/2023 6.2.2023 100 000 EUR 18.10.2018 100,500 % 102,500 % 4,35 % SK4120013772
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 18.10.2018 104,000 % 108,000 % 3,35 % CZ0003515934
JTREF 4,50/2023 24.7.2023 1 000 EUR 18.10.2018 100,500 % 102,500 % 3,92 % SK4120014283
JMH 5,30/2023 7.8.2023 1 000 EUR 18.10.2018 104,000 % 106,000 % 3,90 % SK4120014390
JTEF IV 2024 31.5.2024 100 000 EUR 18.10.2018 76,134 % 78,134 % 4,50 % SK4120014101
TMR III 4,40/2024 10.10.2024 1 000 EUR 18.10.2018 98,000 % 100,000 % 4,45 % SK4120014598
JTEF II 5,25/2025 6.2.2025 100 000 EUR 18.10.2018 102,000 % 104,000 % 4,51 % SK4120013764
CPI 4,75% /2042 22.8.2042 1 CZK 18.10.2018 107,000 % 108,000 % 4,21 % CZ0003502932
CPI 4,85% /2042 22.8.2042 1 CZK 18.10.2018 108,300 % 109,300 % 4,23 % CZ0003502940

 *Uvedené ceny sú informatívne. Prosím, kontaktujte nás pre záväznú ponuku.

Dlhopisy Alpha Quest

Dlhopisy Alpha Quest 4,50/21 - prospekt PDF
Dlhopisy Alpha Quest 4,50/21 - infolist PDF

Dlhopisy ABS Jets

Dlhopisy ABS Jets – prospekt PDF

Dlhopisy BigBoard

Dlhopisy BigBoard - infolist PDF
Dlhopisy BigBoard - prospekt PDF
Dodatok č. 1 k prospektu BigBoard PDF
Zápis zo schôzde vlastníkov dlhopisov PDF

Dlhopisy CEETA

Dlhopisy CEETA 6,5 % /2016 – prospekt PDF
Dlhopisy CEETA 6,5 % /2016 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CEETA 6,5 % /2016 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CEETA 6,5 % /2016 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CEETA 6,5 % /2016 – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CEETA VAR / 2017 – prospekt PDF
Dlhopisy CEETA VAR / 2017 – oznámenie o výške úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CEETA VAR / 2017 – druhé oznámenie o výške úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CEETA VAR / 2017 – tretie oznámenie o výške úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CEETA VAR / 2017 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CEETA VAR / 2017 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CEETA VAR / 2017 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu a predčasnom splatení dlhopisu PDF

Dlhopisy CPI

Dlhopisy CPI 5,00/2022 - prospekt PDF
Dlhopisy CPI 5,00/2022 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI 5,00/2022 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI 5,00/2022 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI 5,00/2022 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI 4,75/2042 CZK - prospekt PDF
Dlhopisy CPI 5,00%/2020 – prospekt PDF
Dlhopisy CPI EUR 2019 – prospekt PDF
Dlhopisy CPI EUR 2015 – prospekt PDF
Dlhopisy CPI CZK 2019 – prospekt PDF
Dlhopisy CPI EUR 2018 - prospekt PDF
Dlhopisy CPI VAR / 2015 EUR – oznámenie o výške úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o ôsmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o deviatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o desiatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o jedenástej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o dvanástej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI EUR 5,00%/2020 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI EUR 5,00%/2020 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI EUR 5,00%/2020 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI EUR 5,00%/2020 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI EUR 5,00%/2020 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF

Dlhopisy DAIREWA

Dlhopisy DAIREWA EUR – prospekt PDF

Dlhopisy EMG

Dlhopisy EMG 5,25/2022 – prospekt PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 – infolist PDF
Oznámenie výsledkov verejnej ponuky EMG PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF

Dlhopisy EPH

Oznámenie držiteľom dlhopisov EPH PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – prospekt PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – infolist PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 – prospekt PDF
Dlhopisy EPH 4,20/18 – prospekt PDF
Dlhopisy EPH 4,20/18 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EPH 4,20/18 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EPH 4,20/18 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EPH 4,20/18 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EPH 4,20/18 – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EPH 4,20/18 – oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF

Dlhopisy EUROVEA

Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - infolist PDF
Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF

Dlhopisy ESIN Group

Dlhopisy ESIN Finance 5 %/2021 - prospekt PDF
Dlhopisy ESIN Finance 5 %/2021 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy ESIN Finance 5 %/2021 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF

Dlhopisy JOJ Media House

Dlhopisy JMH 5,30/2023 - prospekt PDF
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JOJ Media House 0 %/2015 – prospekt PDF
Dlhopisy JOJ Media House 0 %/2015 – oznámenie o splatení menovitej hodnoty dlhopisov PDF
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – prospekt PDF
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JOJ Media House 2021 – prospekt PDF

Dlhopisy J&T Energy Financing

Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Oznámenie výsledkov verejnej ponuky dlhopisov JTEF I 5,00/2023 PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Oznámenie výsledkov verejnej ponuky dlhopisov JTEF II 5,25/2025 PDF
Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - infolist PDF
Dlhopisy JTEF IV 2024 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF IV 2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF

Dlhopisy J&T Finance Group

Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 – prospekt PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 - prospekt PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VIl 3,00/19 - prospekt PDF
Dlhopisy JTFG VIl 3,00/19 - rozhodnutie o schválení ČNB PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - prospekt PDF

Dlhopisy JTRE financing

Dočasné pozastavenie úpisu PDF
Dlhopis JTREF 4,50/2023 - prospekt PDF

Dlhopisy Leo Express

Dlhopisy Leo Express – prospekt PDF

Dlhopisy Passerinvest

Dlhopisy Passerinvest - prospekt PDF
Dlhopisy Passerinvest - infolist PDF

Dlhopisy SAZKA Group Financing

Dlhopisy SG 4,00/2022 - prospekt PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Konečné výsledky verejnej ponuky SAZKA Group Financing a.s. PDF

Dlhopisy Tatry Mountain Resorts

Dlhopisy TMR F. CR 4,50/22 - prospekt PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - prospekt PDF
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – prospekt PDF
Dlhopisy TMR I 4,50 %/2018 – prospekt PDF
Dlhopisy TMR I 4,50 %/2018 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR I 4,50 %/2018 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR I 4,50 %/2018 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR I 4,50 %/2018 – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR I 4,50 %/2018 – oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR I 4,50 %/2018 – oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR I 4,50 %/2018 – oznámenie o ôsmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR I 4,50 %/2018 – oznámenie o deviatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF