Emisie cenných papierov

Názov dokumentu Formát
Dlhopisy Alpha Quest 5,00/2025 - prospekt PDF
Dlhopisy Alpha Quest 5,00/2025 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu SK/EN PDF
Dlhopisy Alpha Quest 5,00/2025 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy Alpha Quest 5,00/2025 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Názov dokumentu Formát
Auctor Finance - oznámenie o voľbe domovského členského štátu PDF
Auctor 5,00/2025 - opis cenných papierov PDF
Auctor 5,00/2025 - securities note PDF
Auctor 5,00/2025 - registračný dokument PDF
Auctor 5,00/2025 - registration document PDF
Auctor 5,00/2025 - konečné podmienky a súhrn PDF
Auctor 5,00/2025 - final terms PDF
Auctor 5,00/2025 - oznámenie o zámere Auctor d.o.o. nakladať s nehnuteľným majetkom / notice of the intention of a Disposing Obligor Auctor d.o.o. to dispose of Immovable Assets PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu PDF
Auctor 5,00/2025 - Oznámenie o zámere spoločnosti Auctor d.o.o., Lipa-promet d.o.o. a Auctor Holding a.s. nakladať s majetkom - podielmi v Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond d.d. PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o prijatí Výnosu z predaja majetku - podielov v Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond d.d. nakladajúcou povinnou osobou - spoločnosťami Auctor d.o.o., Lipa-promet d.o.o. a Auctor Holding a.s. PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o zotrvávajúcom úmysle spoločnosti Auctor d.o.o. predať aktíva - podiely v Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond d.d. PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o prijatí výnosu z predaja nehnuteľného majetku PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o zámere spoločnosti Auctor d.o.o. nakladať s nehnuteľným majetkom zo dňa 2. 5. 2022 PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o prijatí Výnosu z predaja nehnuteľného majetku PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o pomere dlhu k hodnote a potvrdenie o výške výnosov z povolených činností za rok 2021 PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o pomere dlhu k hodnote a potvrdenie o výške výnosov z povolených činností za rok 2022 PDF
Názov dokumentu Formát
Dlhopisy CPI FS - prospekt PDF
Dlhopisy CPI FS - dodatok č.1 k základnému prospektu zo dňa 27. 9. 2022 PDF
Dlhopisy CPI FS I 5,25/2025 - konečné podmienky PDF
Dlhopisy CPI FS I 5,25/2025 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI FS I 5,25/2025 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI FS I 5,25/2025 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI FS II 6,00/2027 - konečné podmienky PDF
Dlhopisy CPI FS II 6,00/2027 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI FS II 6,00/2027 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI FS II 6,00/2027 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI FS III 6,50/2029 - konečné podmienky PDF
Dlhopisy CPI FS III 6,50/2029 - konečné výsledky verejnej ponuky PDF
Dlhopisy CPI FS III 6,50/2029 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI FS III 6,50/2029 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI FS III 6,50/2029 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI FS IV 6,00/2028 - konečné podmienky PDF
Dlhopisy CPI FS IV 6,00/2028 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI FS IV 6,00/2028 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI FS V 6,50/2030 - konečné podmienky PDF
Dlhopisy CPI FS V 6,50/2030 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy CPI FS V 6,50/2030 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Názov dokumentu Formát
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - prospekt PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - prospekt (EN) PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - oznámenie o plánovanom predaji 100 % podielu v spoločnosti SUPER SPORT d.o.o. PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - oznámenie o predčasnom splatení dlhopisov na základe rozhodnutia emitenta PDF
Dohoda skupín KKCG a EMMA na rozdelení aktív v skupine SAZKA Group PDF
KKCG and EMMA have agreed to divide the assets in the SAZKA Group PDF
Názov dokumentu Formát
Dlhopisy EPH 4,50/25 - prospekt PDF
Oznámenie držiteľom dlhopisov EPH PDF
Názov dokumentu Formát
Dlhopisy Eurovea byty 2024 - prospekt PDF
Dlhopisy Eurovea byty 2024 - dodatok k prospektu PDF
Dlhopisy Eurovea byty 2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy Eurovea byty 2024 - oznámenie o splatení menovitej hodnoty dlhopisov PDF
Dlhopisy EUROVEA II 2025 - konečné podmienky PDF
Dlhopisy EUROVEA II 2025 - prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA II 2025 - aktualizovaný prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA II 2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy EUROVEA III 2026 - konečné podmienky emisie PDF
Dlhopisy EUROVEA III 2026 - základný prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA III 2026 - aktualizovaný základný prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA IV 2026 - základný prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA IV 2026 - konečné podmienky k tretej emisii PDF
Dlhopisy EUROVEA IV 2026 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy EUROVEA 5,50/2027 - prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA 5,50/2027 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy EUROVEA 5,50/2027 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EUROVEA 5,50/2027 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Názov dokumentu Formát
Dlhopisy Form Development 6,50/2029 - prospekt PDF
Dlhopisy Form Development 6,50/2029 - oznámenie o udelení súhlasu s použitím prospektu PDF
Dlhopisy Form Development 6,50/2029 - emisný kurz PDF
Dlhopisy Form Development 6,50/2029 - konečné výsledky verejnej ponuky PDF
Dlhopisy Form Development 6,50/2029 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy Form Development 6,50/2029 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Názov dokumentu Formát
Oznámenie zo dňa 7. 12. 2021 o začiatku obchodovania emisie dlhopisov emitenta PDF
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - prospekt PDF
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JOJ Media House 2026 - prospekt PDF
Dlhopisy JOJ Media House 2026 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Názov dokumentu Formát
Dlhopisy JT ARCH CONVERTIBLE VAR I./2034 - prospekt + KID PDF
Dlhopisy JT ARCH CONVERTIBLE VAR I./2034 - oznámenie o udelení súhlasu s použitím prospektu PDF
Dlhopisy JT ARCH CONVERTIBLE VAR I./2034 - emisný kurz PDF
Dlhopisy JT ARCH CONVERTIBLE VAR I./2034 - konečné výsledky verejnej ponuky PDF
Názov dokumentu Formát
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o ôsmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o deviatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o desiatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie regulovanej informácie - prevod časti podielu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie regulovanej informácie - korporátna reorganizácia PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o ôsmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o deviatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o desiatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o jedenástej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o dvanástej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o trinástej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie regulovanej informácie - prevod časti podielu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie regulovanej informácie - korporátna reorganizácia PDF
Dlhopisy JTEF IV 2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF IV 2024 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF IV 2024 - oznámenie regulovanej informácie - korporátna reorganizácia PDF
Dlhopisy JTEF IV 2024 - oznámenie regulovanej informácie - prevod časti podielu PDF
Dlhopisy JTEF IV 2024 - oznámenie o splatení menovitej hodnoty dlhopisov PDF
Dlhopisy JTEF V 2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF V 2024 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF V 2024 - oznámenie regulovanej informácie - korporátna reorganizácia PDF
Dlhopisy JTEF V 2024 - oznámenie regulovanej informácie - prevod časti podielu PDF
Dlhopisy JTEF VI 2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky null
Dlhopisy JTEF VI 2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF VI 2025 - oznámenie regulovanej informácie - korporátna reorganizácia PDF
Dlhopisy JTEF VI 2025 - oznámenie regulovanej informácie - prevod časti podielu PDF
Dlhopisy JTEF VII 2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF VII 2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF VII 2025 - oznámenie regulovanej informácie - korporátna reorganizácia PDF
Dlhopisy JTEF VII 2025 - oznámenie regulovanej informácie - prevod časti podielu PDF
Dlhopisy JTEF VIII 2022 - mandát PDF
Dlhopisy JTEF VIII 2022 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF VIII 2022 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF VIII 2022 - oznámenie regulovanej informácie - prevod časti podielu PDF
Dlhopisy JTEF VIII 2022 - oznámenie regulovanej informácie - korporátna reorganizácia PDF
Dlhopisy JTEF VIII 2022 - oznámenie o splatení menovitej hodnoty dlhopisov PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - mandát PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie regulovanej informácie - korporátna reorganizácia PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie regulovanej informácie - prevod časti podielu PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie o ôsmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie o deviatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - konečné výsledky verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - oznámenie o ôsmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - oznámenie o deviatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - oznámenie regulovanej informácie - prevod časti podielu PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - oznámenie regulovanej informácie - korporátna reorganizácia PDF
Dlhopisy JTEF XI 4,25/2027 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF XI 4,25/2027 - konečné výsledky verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF XI 4,25/2027 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF XI 4,25/2027 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF XI 4,25/2027 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF XI 4,25/2027 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF XII 6,00/2026 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF XII 6,00/2026 - konečné výsledky verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF XII 6,00/2026 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF XII 6,00/2026 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF XII 6,00/2026 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy J&TEF CZ V 8,50/27 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF XIII 6,00/2028 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF XIII 6,00/2028 - oznámenie o udelení súhlasu s použitím prospektu PDF
Dlhopisy JTEF XIII 6,00/2028 - oznámenie - emisný kurz dlhopisov PDF
Dlhopisy JTEF XIII 6,00/2028 - konečné výsledky verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF XIII 6,00/2028 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF XIII 6,00/2028 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF XIV 6,10/2029 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF XIV 6,10/2029 - oznámenie o udelení súhlasu s použitím prospektu PDF
Dlhopisy JTEF XIV 6,10/2029 - emisný kurz 21. 3. 2024 PDF
Názov dokumentu Formát
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - prospekt PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie o ôsmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie o deviatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie o desiatej výplate úrokového výnosu a konečnej splatnosti dlhopisu PDF
Dlhopisy JTFG XII 3,75/2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTFG XII 3,75/2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTFG XII 3,75/2025 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG XII 3,75/2025 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG XII 3,75/2025 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG XII 3,75/2025 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG XII 3,75/2025 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG XII 3,75/2025 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG XIV 5,00/2027 - prospekt PDF
Dlhopisy JTFG XIV 5,00/2027 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTFG XIV 5,00/2027 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG XIV 5,00/2027 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG XIV 5,00/2027 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Názov dokumentu Formát
JTPEG Financing SK I - základný prospekt PDF
Dlhopisy JTPEG FSK I 6,50/2028 - konečné podmienky emisie PDF
Dlhopisy JTPEG FSK I 6,50/2028 - súhrn ku konečným podmienkam emisie PDF
Dlhopisy JTPEG FSK I 6,50/2028 - emisný kurz 5. 12. 2023 PDF
Dlhopisy JTPEG FSK I 6,50/2028 - súhlas s použitím prospektu PDF
Dlhopisy JTPEG FSK I 6,50/2028 - konečné výsledky verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTPEG FSK I 6,50/2028 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTPEG FSK II 6,25/2029 - konečné podmienky emisie PDF
Dlhopisy JTPEG FSK II 6,25/2029 - súhrn ku konečným podmienkam emisie PDF
Dlhopisy JTPEG FSK II 6,25/2029 - súhlas s použitím prospektu PDF
Dlhopisy JTPEG FSK II 6,25/2029 - emisný kurz 25. 1. 2024 PDF
Dlhopisy JTPEG FSK II 6,25/2029 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTPEG FSK II 6,25/2029 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Názov dokumentu Formát
JTRE FIN.3 0,00/24 - prospekt PDF
Dlhopisy JTREF 2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTREF 2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - prospekt PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - oznémenie o piatej výplate úrokového výnosu a splatení dlhopisu PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - dočasné pozastavenie úpisu PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - rozhodnutie emitenta o opätovnom spustení úpisu dlhopisov PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - Dodatok č. 1 k základnému prospektu PDF
Dlhopisy JTREF 2023 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTRE Financing IV - základný prospekt PDF
Dlhopisy JTRE Financing IV - dodatok č. 1 k základnému prospektu PDF
Dlhopisy JTRE Financing IV - dodatok č. 2 k základnému prospektu PDF
Dlhopisy JTRE Financing IV - konečné podmienky emisie PDF
Dlhopisy JTRE Financing IV - súhrn ku konečným podmienkam emisie PDF
Dlhopisy JTRE Financing IV - výsledky verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JREF IV 2028 - emisný kurz 3. 11. 2022 PDF
Dlhopisy Klingerka II.2028 - súhrn emisie PDF
Dlhopisy Klingerka II.2028 - konečné podmienky PDF
Dlhopisy Klingerka II.2028 - emisný kurz 27. 4. 2023 PDF
Dlhopisy Klingerka II.2028 - súhlas s použitím prospektu PDF
Dlhopisy Klingerka II.2028 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTREF2 6,50/2028 - prospekt PDF
Dlhopisy JTREF2 6,50/2028 - súhlas s použitím prospektu PDF
Dlhopisy JTREF2 6,50/2028 - emisný kurz 22. 6. 2023 PDF
Dlhopisy JTREF2 6,50/2028 - konečné výsledky verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTREF2 6,50/2028 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy Downtown Yards 2028 - prospekt PDF
Dlhopisy Downtown Yards 2028 - konečné podmienky emisie PDF
Dlhopisy Downtown Yards 2028 - súhrn ku konečným podmienkam emisie PDF
Dlhopisy Downtown Yards 2028 - emisný kurz 11. 4. 2024 PDF
Dlhopisy Downtown Yards 2028 - konečné výsledky verejnej ponuky PDF
Dlhopisy GANZ HOUSE 2028 - prospekt PDF
Dlhopisy GANZ HOUSE 2028 - súhlas s použitím prospektu PDF
Dlhopisy GANZ HOUSE 2028 - emisný kurz 20. 6. 2024 PDF
Dlhopisy GANZ HOUSE 2028 - konečné výsledky verejnej ponuky PDF
Názov dokumentu Formát
Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 - prospekt PDF
Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 - oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 - oznámenie o ôsmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTSEC VAR/2028 - prospekt PDF
Dlhopisy JTSEC VAR/2028 - emisný kurz 30. 5. 2023 PDF
Dlhopisy JTSEC VAR/2028 - súhlas s použitím prospektu PDF
Dlhopisy JTSEC VAR/2028 - dodatok č. 1 k prospektu PDF
Dlhopisy JTSEC VAR/2028 - oznámenie o výške Úrokovej sadzby pre prvé Výnosové obdobie PDF
Dlhopisy JTSEC VAR/2028 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTSEC VAR/2028 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTSEC VAR/2028 - oznámenie o výške Úrokovej sadzby pre druhé Výnosové obdobie PDF
Dlhopisy JTSEC VAR/2028 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTSEC VAR/2028 - oznámenie o výške Úrokovej sadzby pre tretie Výnosové obdobie PDF
Názov dokumentu Formát
Dlhopisy Mint Metropolis 4,75/2024 - prospekt PDF
Dlhopisy Mint Metropolis 4,75/2024 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy Mint Metropolis 4,75/2024 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy Mint Metropolis 4,75/2024 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy Mint Metropolis 4,75/2024 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy Mint Metropolis 4,75/2024 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Názov dokumentu Formát
Dlhopisy RPF I 2026 - prospekt PDF
Dlhopisy RPF II 5,30/2026 - prospekt PDF
Dlhopisy RPF II 5,30/2026 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy RPF II 5,30/2026 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy RPF II 5,30/2026 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy RPF II 5,30/2026 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy RPF III 2026 - prospekt PDF
Názov dokumentu Formát
Informácia o zmene sídla spoločnosti SAZKA Group a.s. a jej dcérskych spoločností PDF
Dohoda skupín KKCG a EMMA na rozdelení aktív v skupine SAZKA Group PDF
KKCG and EMMA have agreed to divide the assets in the SAZKA Group PDF
Dlhopisy SAZKA GR. 5,20/24 - prospekt PDF
Dlhopisy SAZKA GR. 5,20/24 - prospekt (EN) PDF
Notársky zápis zo schôdze vlastníkov dlhopisov PDF
Žiadosť o predčasné splatenie dlhopisov SAZKA PDF
Názov dokumentu Formát
Úplné znenie podmienok dlhopisov TMR III 4,40/2024 PDF
Oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov a zmene podmienok Dlhopisov TMR III 4,40/2024 PDF
Oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov TMR III 4,40/2024 PDF
Vzor plnej moci pre účasť na schôdzi majiteľov dlhopisov TMR III 4,40/2024 PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o prvej výplate výnosov PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o druhej výplate výnosov PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o tretej výplate výnosov PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o piatej výplate výnosov PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o siedmej výplate výnosov PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o ôsmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o deviatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o desiatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o jedenástej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR V 6,00/2026 - dodatok č. 1 k prospektu cenného papiera PDF
Dlhopisy TMR V 6,00/2026 - dodatok č. 1 k prospektu cenného papiera PDF
Dlhopisy TMR V 6,00/2026 - prospekt PDF
Dlhopisy TMR V 6,00/2026 - súhrn prospektu (CZ) PDF
Dlhopisy TMR V 6,00/2026 - prospekt (EN) PDF
Dlhopisy TMR V 6,00/2026 - oznámenie o prvej výplate výnosov PDF
Dlhopisy TMR V 6,00/2026 - oznámenie o druhej výplate výnosov PDF
Dlhopisy TMR V 6,00/2026 - oznámenie o tretej výplate výnosov PDF
Dlhopisy TMR VI 5,40/2027 - prospekt PDF
Dlhopisy TMR VI 5,40/2027 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR VI 5,40/2027 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR VI 5,40/2027 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Názov dokumentu Formát
Prospekt J&T PERPETUITA EUR SK_EN - publikácia PDF