Spravodajstvo 17.03.2023 Stanislav Pánis, analytik J&T BANKY

Graf týždňa: Stres na bankovom trhu nafukuje bilanciu Fedu

Bankový sektor v Spojených štátoch si požičal od Fedu za ostatný týždeň (k 15. marcu) takmer 165 miliárd dolárov cez dve facility vrátane novozriadeného Bank Term Funding Programu, čo ukazuje na stres na peňažnom trhu po udalostiach okolo pádu Silicon Valley Bank a Signature bank pri obavách z odlevu klientskych depozít. Okrem toho americká centrálna banka financovala úver takmer za 143 miliárd dolárov pre Federal Deposit Insurance Corporation, ktorá ho použila na výplatu vkladov skrachovaných bánk. Bilancia Fedu sa preto za týždeň nafúkla o vyše 300 miliárd dolárov, čo znamená, že približne polovica jej znižovania v dôsledku kvantitatívneho sprísňovania bola zmazaná.

Štatistiky Fedu ukázali, že v týždni končiacom sa 15. marcom si americké banky požičali od centrálnej banky takmer 153 miliárd dolárov cez takzvané diskontné okno, čo predstavuje nový týždenný rekord, ktorý prevýšil aj vrchol finančnej krízy z roku 2008. Išlo o dosah nervozity na trhoch v dôsledku krachu Silicon Valley Bank a Signature Bank, dvoch inštitúcií s agregátnou bilanciou prevyšujúcou 300 miliárd dolárov, teda rádovo trojnásobok veľkosti slovenskej ekonomiky. Banky si začali zlepšovať svoje likviditné vankúše, aby sa pripravili na prípadný tlak na výber depozít v dôsledku zníženej dôvery klientov. Predchádzajúci týždeň bezprostredne pred vypuknutím problémov si pritom banky cez tento inštrument požičali len 4,6 miliardy dolárov.

Graf 1: Americké banky si cez diskontné okno požičali rekordný objem zdrojov

Navyše banky využili aj cez víkend zriadený (ako reakcia na udalosti okolo pádu bánk) Bank Term Funding Program, cez ktorý si požičali necelých 12 miliárd dolárov za mimoriadne výhodných podmienok, keď ako kolaterál slúžili dlhopisy ocenené na nominálnu hodnotu.

Okrem toho dáta ukázali, že Fed poskytol skoro 143 miliárd dolárov pre Federal Deposit Insurance Corporation, americký fond ochrany vkladov, ktorý poskytol zdroje na výplatu vkladateľov pre padlé banky. Americkí tvorcovia politík totiž rozhodli, že s cieľom zastaviť paniku v bankovom systéme a zahatať prípadný run na banky budú garantovať všetky vklady zlikvidovaných bánk v plnej výške (aj tých, ktoré nespadali do systému ochrany vkladov s limitom 250-tisíc dolárov).

Výsledkom tohto vývoja narástli rezervy bankového sektora vo Fede o 440 miliárd dolárov.

Graf 2: Rast rezerv komerčných bánk vo Fede

Zdroj: Bloomberg

Samotná bilancia Fedu sa pritom navýšila za týždeň o vyše 300 miliárd dolárov, čo znamená, že bolo vymazaných 50 percent efektu redukcie súvahy centrálnej banky v dôsledku kvantitatívneho sprísňovania od júna 2022.

Graf 3: Obrat v redukcii bilancie Fedu


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články

Staňte sa členom MAGNUS klubu

Investíciou do fondov okamžite získavate aj MAGNUS bony vo výške 50 % inkasovaného poplatku a môžete si tak užívať mnohé benefity.

Viac informácií