Spravodajstvo 06.06.2023 Stanislav Pánis, analytik J&T BANKY

Graf týždňa: Sedem verzus 493

Americké akcie narástli od začiatku roka už viac ako o 10 percent napriek najrýchlejšiemu utiahnutiu menovopolitických oprát Fedom za ostatných 40 rokov a napriek tomu, že mnohé predstihové ukazovatele hovoria o riziku recesie lokálnej ekonomiky a valuácie sú vzhľadom na trhové úrokové sadzby značne vysoké. Nuž index S&P 500 je ťahaný nahor len pár technologickými akciami pre boom okolo umelej inteligencie. Zvyšok reflektuje rizikové faktory.

Je nezvyčajné vidieť solídne dvojciferné zisky Wall Street za prvých päť mesiacov roka v čase, keď jadrová inflácia v Spojených štátoch je napriek ústupu čoraz vyššia ako v roku 1983, keď výnos amerických pokladničných poukážok je najvyšší za ostatných 22 rokov, keď Fed sprísňoval menovú politiku najrýchlejším tempom od 80. rokov minulého storočia, keď mzdové inflačné tlaky sú stále prítomné pri nerovnováhe na pracovnom trhu s mierou nezamestnanosti najnižšou od konca 60. rokov 20. storočia (čo bude tlačiť Fed, aby ešte sprísnil menovú politiku alebo aspoň aby držal úrokové sadzby na vysokých úrovniach po dlhší čas), keď kľúčové centrálne banky robia rekordne rýchlu redukciu svojich bilancií, keď americká výnosová krivka je najviac invertovaná za ostatné štyri dekády, keď hospodársky rast vyzerá málokrvný (čo predstavuje ešte priaznivý scenár jemného pristátia) a aj oživenie v budúcom roku bude zrejme len podtrendové, keď mnohé predstihové makroukazovatele sú na úrovniach, ktoré v minulosti znamenali recesiu, keď úverový trh a spotreba domácností prudko chladnú, keď hrozí kontrakcia firemných ziskov, a keď nastáva najväčšia kontrakcia americkej menovej zásoby od Veľkej hospodárskej krízy.

A to všetko pri bohatých valuáciách nad dlhodobými historickými priemermi, ktoré sú v rozpore so súčasnými dlhopisovými výnosmi. 

Detailnejší pohľad ukazuje, že index S&P 500 tieto fakty úplne neignoruje.

Drvivá väčšina jeho ziskov ide na vrub siedmich veľkých technologických firiem (Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla a Meta) s kombinovaným rastom o vyše 50 percent, za čím stojí eufória okolo umelej inteligencie, ktorá je vnímaná ako revolučná zmena. Ostatných 493 akcií agregátne stagnuje. 

Graf 1:  Sedem „statočných“ Big Tech firiem drží index S&P 500 v dvojciferných ziskoch od začiatku roka

Graf 2: Vyhľadávanie slovného spojenia umelá inteligencia dosahuje rekordné úrovne a je podobné boomu okolo bitcoinu či metaversu


Do technologického sektora v súčasnosti pritekajú rekordné objemy kapitálu na týždennej báze. Sčasti to možno vysvetliť už zmieneným „haló efektom“ okolo umelej inteligencie, ktorú časť trhu vníma ako ekvivalent vynálezu elektriny, a značná časť trhu vníma technológie ako akýsi bezpečný prístav, ktorému by sa malo dariť aj v horšom hospodárskom prostredí. A časť trhových hráčov je už „unavená“ čakaním na recesiu (o čom sa veľa rozpráva) a jednoducho verí v jemné pristátie, a preto sa im rastové firmy javia ako dobrá voľba napriek tomu, že ich valuácie sú vysoké, no na druhej strane ziskové marže tučné.

Graf 3: Rekordné prítoky kapitálu do technologických akcií

Stav búrz s pár akciami, ktoré ich ťahajú nahor a ktoré majú výrazný podiel na celkovej trhovej kapitalizácii, v minulosti často nebol udržateľný a viedol ku korekciám.

Graf 4: Rekordný podiel piatich akcií s najväčšou kapitalizáciu na celom indexe S&P 500

Graf 5: Firmy produkujúce polovodiče potrebné pre rozvoj umelej inteligencie patria medzi TOP rastové americké tituly od začiatku roka


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články