Spravodajstvo 25.04.2023 Stanislav Pánis, analytik J&T BANKY

Graf týždňa: Kapacita spracovania ropy narastie najrýchlejšie od konca 70. rokov minulého storočia

Kým v roku 2021 globálna rafinančná kapacita klesla v dôsledku koronašoku spolu s dlhšie pôsobiacim efektom zelenej hospodárskej politiky Západu prvýkrát za viac ako tri dekády, v súčasnosti nastáva obrat. Pokračovanie rastu dopytu po rope vytvára aj tlak na rast kapacity jej spracovania. V tomto a budúcom roku by tak malo prísť podľa RBC Capital Markets k najväčšiemu nárastu kapacity spracovania ropy od roku 1977!

Ekonomické protivetry späté s koronavírusom, ktoré vyústili do pádu dopytu po rope, viedli k tomu, že mnohé projekty nových rafinérií v rozvíjajúcom sa svete boli v nedávnom období pozdržané. Okrem toho špeciálne na Západe prichádzalo k sprísňovaniu environmentálnych noriem, čím sa stali mnohé rafinérie nekonkurencieschopné voči Ázii a počas komplikovaného koronaobdobia boli zatvárané. Špeciálne, keď tvorcovia hospodárskej politiky tvrdošijne presadzovali zelenú energetickú politiku so signalizovaným odklonom od fosílnych zdrojov. Tento mix faktorov vyústil do poklesu rafinančnej kapacity v roku 2021 prvýkrát za vyše 30 rokov.

Graf 1: Historická a očakávaná zmena rafinančnej kapacity vo svete

Koronašok však pomerne rýchlo odznel, dopyt po rope sa svižne obnovil a dnes sa pohybuje už na nových historických maximách, pričom nič nenaznačuje, že by mal v tomto smere nastať obrat. Pokles rafinančnej kapacity medzičasom znamenal vytvorenie úzkeho hrdla v spracovaní ropy, kde dopyt po ropných derivátoch nestíhal ponuke. Výsledkom bol rast crack spreadov, teda rozdielov medzi cenou ropy a príslušných spracovaných ropných produktov na rekordné úrovne – miestami 3- až 4-násobku štandardných dlhodobých úrovní. To znamená, že ceny benzínu či nafty rástli výrazne rýchlejšie ako ceny ropy, čo prispievalo k inflačným tlakom.

Mimoriadne vysoké rafinérske marže (napriek tomu, že medzičasom poklesli, stále sú rádovo na úrovni dvojnásobku dlhodobého priemeru z obdobia 2000 – 2020) a perspektíva pokračovania silného dopytu po ropných produktoch, najmä v rozvíjajúcich sa krajinách, bez ohľadu na krajne nelogické zelené tlaky Západu, pochopiteľne, motivovali spracovateľov ropy k rozširovaniu kapacity spracovania ropy. Tento rok by sa mala zvýšiť podľa RBC Capital Markets o 1,5 milióna barelov dennej produkcie a budúci rok dokonca o 2,4 milióna barelov, čo predstavuje najväčšie dvojročné zvýšenie za ostatných 45 rokov.

Graf 2: Rafinérske marže sa pohybujú vysoko nad dlhodobým priemerom, čo signalizuje nedostatočnú kapacitu spracovania ropy


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články