Spravodajstvo 25.08.2023 Stanislav Pánis, analytik J&T BANKY

Graf týždňa: Inflačné tlaky a napätý trh práce odznievajú aj vo firemných výsledkoch

Americká inflácia sa v lete pohybuje už len niečo málo nad troma percentami, čo sú najnižšie úrovne od jari 2021. Jasne vidno presvedčivý disinflačný trend, ktorý by mal ešte pokračovať, keď by sa mal ráznejšie pribrzdiť aj rast cien v službách na čele s nájomným pri zvoľnení rastu miezd, a to napriek tomu, že trh práce ostáva relatívne robustný. Fakt, že inflácia už nepredstavuje taký veľký problém v Spojených štátoch, sa ukazuje aj na firemných rozhovoroch pri zverejnení kvartálnych hospodárskych výsledkov, keď sa na ňu manažéri sťažujú čoraz menej. Hoci daňou je spomalenie ekonomickej aktivity, no zatiaľ so solídnou šancou na jemné zosadnutie bez recesie.

V menej ako 40 percentách firemných callov v spoločnostiach, ktoré reportovali hospodárske výsledky za druhý kvartál, teda v ostatných týždňoch, sa objavilo ponosovanie na infláciu a jej negatívne dôsledky na činnosť od rastu nákladov cez mzdy či investície. V úvode roka táto miera presahovala 60 percent. Hoci je trend klesajúci, stále ide o pomerne zvýšené číslo, čo značí, že normalizácia inflácie ešte nenastala, no situácia by sa mohla zlepšovať. To by mohlo znamenať, že ani Fed by nemusel doručiť ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb na jeseň, čo zvyšuje šance na soft landing americkej ekonomiky.

Graf 1: Obavy z inflácie na firemnej úrovni ustupujú

Americkej ekonomike výrazne pomáha aj to, že mnoho firiem nabralo veľký objem lacného dlhu ešte pred začiatkom zvyšovania úrokových sadzieb a tak sa im nezvyšujú úrokové náklady (práve naopak, klesajú im, keď túto nespotrebovanú hotovosť ukladajú na krátkodobé úložky, kde sa úroky pohybujú aj okolo piatich percent), ako aj skutočnosť, že rastu pomáhajú nerezidenčné investície vďaka  vládnemu plánu obnovy infraštruktúry a podpory strategického priemyslu (napríklad čipy) v rámci návratu výroby domov.

Graf 2:  Neintuitívne čisté úrokové náklady amerických firiem v ostatnom roku poklesli, keď sa predfinancovali a zarábajú na uložení hotovosti za vysoké sadzby

Firmy sa menej sťažovali v earnings calloch za ostatný štvrťrok aj na nerovnováhu na trhu práce, ktorý je síce stále napätý s previsom dopytu nad ponukou, no postupne sa predsa len približuje k rovnováhe, keď klesá počet neobsadených voľných miest na jedného nezamestnaného (hoci stále prevyšuje počet nezamestnaných!) pri signáloch spomaľovania ekonomickej aktivity (hoci v druhom kvartáli ekonomika ukázala prekvapivé zrýchlenie rastu). 

Graf 3: Ústup zmienok o mzdových (inflačných) tlakoch vo firemných výsledkových telekonferenciách

To sa súčasne premieta aj do znižovania tempa rastu miezd z úrovni takmer šesť percent medziročne v priebehu minulého roka na tempo nižšie ako päť percent s možnosťou ďalšieho zvoľňovania (čo bude mať pozitívny dosah na infláciu v službách.

Graf 4: Nerovnováha na americkom trhu práce sa znižuje, čo znižuje tlaky na rýchly rast miezd

Podľa Goldman Sachs kombinácia odolného trhu práce s obnovou rastu reálnych disponibilných príjmov pre ústup inflácie, schopnosti americkej ekonomiky poradiť si s reštriktívnou menovou politikou by mala viesť k tomu, že pravdepodobnosť recesie v krajine v nasledujúcich 12 mesiacoch by mala byť len 20 percent, čo je výrazne pod trhovým konsenzom na úrovni 60 percent.

Graf 5: Goldman Sachs je mimoriadne optimistický ohľadne americkej ekonomiky a rizika recesie v nej


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články

Staňte sa členom MAGNUS klubu

Investíciou do fondov okamžite získavate aj MAGNUS bony vo výške 50 % inkasovaného poplatku a môžete si tak užívať mnohé benefity.

Viac informácií