Spravodajstvo 10.05.2023 Stanislav Pánis, analytik J&T BANKY

Graf týždňa: Bankroty amerických firiem najvyššie od roku 2010

Rast trhových úrokových sadzieb za ostatný rok so sprísnenými úverovými štandardmi sa začína odzrkadľovať do zvýšeného počtu bankrotov amerických firiem, ktoré sa za prvé štyri mesiace roka posunuli na najvyššie úrovne za 13 rokov, vyplýva zo štatistiky S&P Global Market Intelligence. Do problémov sa dostávajú takzvané „zombie“ firmy, teda stratové biznisy, ktoré v prostredí lacných peňazí dokázali prežiť.

Počet bankrotov amerických firiem len za prvé štyri mesiace tohto roka dosiahol podľa štatistík S&P Global Market Intelligence 236, pričom za celý rok 2022 ich bolo 377. Je možné, že tento počet na konci roka presiahne sedem stoviek pri tom, ako sa latencia sprísňovania menovej politiky až na reštriktívne úrovne začne viac pretavovať do reálnej ekonomiky.

Graf 1: Počet bankrotov veľkých amerických firiem


Zdroj: S&P Global Market Intelligence

Počas obdobia lacných peňazí a politiky kvantitatívneho uvoľňovania narástol podiel amerických firiem, ktoré dokázali prežiť napriek tomu, že netvorili žiadny zisk. Takéto „zombie“ biznisy si totiž nemali problém systematicky požičiavať zdroje na svoju činnosť za mimoriadne výhodných podmienok.

Graf 2: Podiel „zombie“ firiem v amerických akciových indexoch systematicky rástol pri predchádzajúcom poklese úrokových sadzieb (a dlhotrvajúcom býčom trende na dlhopisovom trhu)

Pri raste trhových úrokových sadzieb na vyše dekádne maximá a sprísnených úverových štandardoch sa jednak firemnému sektoru predražuje financovanie a jednak klesá ochota financovať najmä stratové podniky. 

Graf 3: Úverové štandardy bánk sa sprísňujú

Graf 4: Firmy s najlepším ratingom si požičiavajú drahšie

Navyše subjektom s neinvestičným ratingom rastú úrokové náklady rýchlejšie ako iným, keď pre zvýšenú averziu voči riziku prichádza aj k rozširovaniu rizikových prirážok.

Graf 5: Rastúce rizikové prirážky podnikových dlhopisov v neinvestičnom pásme


To by mohlo v kombinácii s oslabením agregátneho dopytu a spomalením ekonomiky pri zvýšenom riziku recesie viesť k veľkej vlne bankrotov tých najslabších článkov firemného reťazca, keď najmä v nasledujúcich rokoch bude potrebné prefinancovať veľký objem maturujúceho dlhu.

Graf 6: Objem amerického firemného dlhu potrebný na prefinacovanie v budúcnosti

Bankroty môžeme nazvať aj očistným procesom či kreatívnou deštrukciou, ktorá bola z historického hľadiska v neštandardnom prostredí nulových sadzieb len veľmi obmedzená.


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články