Spravodajstvo 02.05.2023 J&T BANKA

Podiel ESG investícií rastie, ponúkajú atraktívne zhodnotenie

V roku 2025 by mali ESG aktíva podľa analýzy Bloomberg presiahnuť 50 biliónov dolárov, teda asi tretinu predpokladaného objemu všetkých spravovaných aktív.

Ekologická zodpovednosť, sociálna ohľaduplnosť a spoločensky zodpovedné riadenie, teda ESG kritériá (z anglických slov Environmental, Social and Governance) zohrávajú pri investovaní čoraz väčší význam. Dbá na ne už nielen mladšia generácia, ale širšie spektrum investorov. Berú do úvahy nielen návratnosť investície v pomere k podstúpenému riziku, ale napríklad aj pridanú hodnotu v podobe zníženia uhlíkovej stopy, dôrazu na obnoviteľné zdroje energií, dodržiavanie pracovných štandardov a rovnosti príležitostí pre všetky skupiny ľudí, či obchodnú etiku.

Podpora vlád aj daňové úľavy

Do popredia sa tak dostávajú otázky udržateľného rozvoja, ktoré sa nesústreďujú len na maximalizáciu trhovej hodnoty. Podnikanie sa fokusuje stále intenzívnejšie na výzvy súvisiace s klimatickou zmenou a potrebou väčšej ochrany životného prostredia, udržateľnosťou hospodárskeho rastu alebo sociálnou inklúziou. Firmy, ktoré pri podnikaní zohľadňujú tieto aspekty, dostávajú podporu vlád, prípadne sú odmeňované rôznymi daňovými úľavami. Aj preto rastie dopyt po investíciách, ktoré spĺňajú parametre ESG.

V posledných rokoch dokonca priteká do ESG fondov viac kapitálu ako do klasických fondov, pričom podiel ESG fondov na celkovom spravovanom majetku asset manažérmi rastie. V roku 2025 by mali ESG aktíva podľa analýzy Bloomberg presiahnuť 50 biliónov dolárov, teda asi tretinu predpokladaného objemu všetkých spravovaných aktív.

Možnosť zelenej investície na Slovensku 

Štatistiky ukazujú, že pomáhať planéte a spoločnosti neznamená nižšiu výkonnosť pri investovaní. Napríklad J&T BANKA aktuálne umiestňuje na trh zelené dlhopisy KLINGERKA II. 2028, ktoré ponúkali k dátumu emisie ročný výnos 6,80 % *. 

ESG investície držia krok aj s návratnosťou klasických svetových akciových indexov. Navyše, rast dopytu po investíciách do firiem, ktoré implementovali do svojej činnosti a cieľov environmentálne otázky, spravodlivé pracovné podmienky  či transparentné podnikanie s prehľadnou vlastníckou štruktúrou vytvárajú predpoklady pre ich pozitívne hospodárenie. 

* Detailné informácie o emisii, ako aj o rizikách, ktoré sú s investovaním spojené, nájdete TU.
 


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články