Spravodajstvo 03.07.2023 J&T BANKA

J&T FINANCE GROUP SE má nových akcionárov, stali sa nimi dlhoroční manažéri banky

Do akcionárskej štruktúry finančnej skupiny J&T FINANCE GROUP SE  (JTFG) vstupujú Štěpán Ašer a Igor Kováč. Obaja získavajú 4,95 % podiel na základnom imaní holdingu, ktorý zastrešuje regulované bankové a finančné aktivity skupiny J&T. Získanie vlastníckeho podielu je predovšetkým ocenením ich doterajšieho prínosu pre celú skupinu.

 „Už pri mnohých príležitostiach sme ako vlastníci J&T preukázali, že vieme oceniť prínos dlhodobých partnerov, ľudí, s ktorými sme spoločne rástli, a premeniť ho na určitý prísľub do budúcnosti. Najlepším vyjadrením takého záväzku je partnerstvo na úrovni spoluvlastníctva. Štefan s Igorom sú dlhodobo zodpovední za exekutívne vedenie, ale do určitej miery aj za strategické riadenie a veríme, že rovnako dlhodobá bude naša spolupráca i v budúcnosti,“ vysvetľuje vstup nových akcionárov Patrik Tkáč, jeden zo zakladateľov skupiny J&T.

Štěpán Ašer, generálny riaditeľ J&T BANKY, a Igor Kováč, finančný riaditeľ skupiny J&T FINANCE GROUP SE, získali minoritný podiel odkúpením časti podielu Ivana Jakaboviča, druhého zo zakladateľov J&T.

„Ocenenie práce Štěpána a Igora je súčasťou dohôd medzi zakladajúcimi rodinami a v žiadnom prípade neznamená, že by Ivan Jakabovič opúšťal alebo znižoval svoje pozície v rámci investícií skupiny J&T,“ dodáva Patrik Tkáč.

Dohoda o vstupe Štěpána Ašera a Igora Kováča do akcionárskej štruktúry JTFG vznikla už viac ako pred rokom. Samotný prevod bol následne dokončený po schválení valným zhromaždením. Výsledná akcionárska štruktúra je: Jozef Tkáč (45,05 %), Ivan Jakabovič (35,96 %), Rainbow Wisdom (9,9 %), Štěpán Ašer (4,95 %) a Igor Kováč (4,95 %).

Rok 2022 uzavrela finančná skupina JTFG s prevádzkovým ziskom 258,7 milióna EUR. Zisk po zdanení predstavoval 162,6 milióna EUR. Bilančná suma vzrástla v minulom roku o 6,9 % na 14,6 miliardy EUR. Ku koncu roka 2022 operovala s celkovým pomerom regulatórneho kapitálu vo výške 16,66 %.


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články