Spravodajstvo 24.05.2024 J&T BANKA

Aké sú základné piliere investičného portfólia milionárov?

Na rozdiel od bežnej populácie majú slovenskí dolároví milionári väčšinu finančných zdrojov zainvestovaných. Viac ako polovicu ich finančného majetku tvoria dlhopisy, akcie a fondy. Pozrime sa bližšie na to, čo vyplýva z aktuálnych výsledkov unikátneho prieskumu J&T BANKA WEALTH REPORT, ktorý mapuje názory, správanie a preferencie slovenských dolárových milionárov.

Slovenskí milionári majú svoj finančný majetok strategicky rozdelený v rámci investícií. Základným kameňom ich investičného portfólia sú už niekoľko rokov podnikové dlhopisy. Predstavujú až jednu štvrtinu ich investovateľného majetku, čo je o 10 percentuálnych bodov viac, ako má priemerný zahraničný dolárový milionár podľa Capgemini Wealth Report 2023.1 Avšak za posledných päť rokov postupne klesol podiel korporátnych dlhopisov o päť percentuálnych bodov, keďže sú postupne nahradzované rizikovejšími a výnosnejšími investičnými nástrojmi, najmä v podobe private equity. Tento druh investícií dosahuje päťpercentný podiel na ich finančných portfóliách. Private equity, hedgeové fondy a zberateľské aktíva tvoria teraz až 27 percent investičného majetku slovenských milionárov, čo je viac ako dvojnásobný podiel v porovnaní so svetovými štandardmi.2

(Zdroj: J&T BANKA WEALTH REPORT)

Akciové investície tvoria 15 % majetku slovenských milionárov, čo je v porovnaní s priemernými svetovými milionármi o osem percentuálnych bodov menej. Napriek tomu, že sklon k rizikovým akciám u našich milionárov predsa len ešte nedosahuje úroveň ako v zahraničí, je pravdepodobné, že sa bude zvyšovať s rastom finančného rozhľadu a gramotnosti. Investovanie na kapitálových trhoch sa tak aj u nás stane tradičnejším a viac populárnym spôsobom zhodnocovania majetku. Potvrdzuje to skutočnosť, že mladší milionári už investujú až 24 percent svojho majetku do akcií, čo naznačuje trend zvyšovania záujmu o túto formu investícií. Prieskum pritom ukázal, že takmer tretina našich milionárov plánuje posilniť akciovú zložku portfólia, ktorá by mala byť z dlhodobého hľadiska najvýnosnejšia.

Fondové investície, najmä akciové a dlhopisové, s podielom 16 % dopĺňajú finančné majetky bohatých Slovákov.

Vysoko nad svetovým štandardom 

Prieskum ukazuje, že až 25 percent investičných portfólií slovenských milionárov je tvorená investičnými nehnuteľnosťami, keď sa ich podiel oproti roku 2018 zvýšil o štyri percentuálne body. Expozícia našich milionárov voči nehnuteľnostiam je vyššia ako u priemerného svetového dolárového milionára s 15-percentným podielom na investičnom majetku.3 Naši milionári jednoducho v ostatných rokoch nakupovali nehnuteľnosti v priaznivom trhovom prostredí nízkych úrokových sadzieb pri očakávaní ich atraktívneho zhodnotenia. Pätina z nich pritom zvažuje, že bude ďalej investovať do nehnuteľností po očakávanej korekcii ich cien a pri predpoklade oživenia sa ekonomického rastu a poklesu trhových úrokových sadzieb.

Milionári majú väčšinu zdrojov zainvestovanú

Slovenskí milionári držia len nízky podiel hotovosti, ktorú sú však pripravení použiť, ak sa naskytne atraktívna investičná príležitosť. Hotovosť predstavuje menej ako desatinu ich finančného majetku. Milionári si uvedomujú, že pokiaľ chcú úspešne čeliť výzvam zvýšenej inflácie, musia rizikovejšie investície tvoriť rozhodujúcu časť ich portfólia. Za hlavný cieľ pri správe majetku považujú práve jeho reálne zhodnotenie, teda prekonávanie inflácie a zaistenie pravidelnej renty.

(Zdroj: J&T BANKA WEALTH REPORT)

Viac informácií zo sveta bohatých a úspešných ľudí sa dozviete na: https://www.jtbanka.sk/wealth-report/

 

1 Capgemini Resource Institute  [online]. 2023. World Wealth Report 2023. Dostupné na: https://prod.ucwe.capgemini.com/wp-content/uploads/2023/05/WWR-2023_web.pdf

2 Capgemini Resource Institute  [online]. 2023. World Wealth Report 2023. Dostupné na: https://prod.ucwe.capgemini.com/wp-content/uploads/2023/05/WWR-2023_web.pdf

3 Capgemini Resource Institute  [online]. 2023. World Wealth Report 2023. Dostupné na: https://prod.ucwe.capgemini.com/wp-content/uploads/2023/05/WWR-2023_web.pdf


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články