Platobné karty

Platobné karty MasterCard

MasterCard World Elite

JT Banka MC World Elite
Typ karty: embosovaná medzinárodná platobná karta (debet/charge)
Platnosť: 3 roky s automatickou obnovou karty
Komu je určená: fyzické osoby
Bezplatné služby:
 • prvé tri výbery hotovosti v mesiaci z bankomatu na území Slovenskej republiky a Európy
 • platby za tovar alebo za služby prostredníctvom POS terminálov
 • bezkontaktná technológia PayPass – rýchlejšie vykonanie platby /do 20 EUR nevyžaduje zadávanie PIN kódu
 • možnosť zmeny PIN kódu prostredníctvom bankomatov
 • informácie o platobnej karte prostredníctvom internetového bankovníctva
Bezplatné doplnkové služby:
 • cestovné poistenie J&T Premium alebo J&T Exclusive
 • golfové poistenie J&T Golf
 • členstvo v programe IAPA
 • členstvo v programe Priority Pass vrátane bezplatných vstupov do salónikov siete Priority Pass
 • služby J&T Concierge

MasterCard Gold

JT Banka MC Gold
Typ karty: embosovaná medzinárodná platobná karta (debet/charge)
Platnosť: 3 roky s automatickou obnovou karty
Komu je určená: fyzické osoby
Bezplatné služby:
 • prvé tri výbery hotovosti v mesiaci z bankomatu na území Slovenskej republiky a Európy
 • platby za tovar alebo za služby prostredníctvom POS terminálov
 • bezkontaktná technológia PayPass - rýchlejšie vykonanie platby /do 20 EUR nevyžaduje zadávanie PIN kódu
 • možnosť zmeny PIN kódu prostredníctvom bankomatov
 • informácie o platobnej karte prostredníctvom internetového bankovníctva
Doplnkové služby:
 • cestovné poistenie J&T Premium alebo J&T Exclusive
 • golfové poistenie J&T Golf
 • členstvo v programe IAPA
 • členstvo v programe Priority Pass
 • služby J&T Concierge

MasterCard Virtual

Typ karty: virtuálna platobná karta, určená na bezpečné transakcie na internete
Platnosť: 3 roky s automatickou obnovou karty
Komu je určená: fyzické osoby/právnické osoby
Bezplatné služby:
 • informácie o platobnej karte prostredníctvom internetového bankovníctva
Doplnkové služby:
 • cestovné poistenie J&T Premium alebo J&T Exclusive
 • golfové poistenie J&T Golf
 • členstvo v programe IAPA
 • členstvo v programe Priority Pass
 • služby J&T Concierge

MasterCard Standard

JT Banka MC Standard
Typ karty: embosovaná medzinárodná platobná karta (debet/charge/kredit)
Doba platnosti: 3 roky s automatickou obnovou karty
Komu je určená: fyzické osoby
Bezplatné služby:
 • prvé tri výbery hotovosti v mesiaci z bankomatu na území Slovenskej republiky a Európy
 • platby za tovar alebo za služby prostredníctvom POS terminálov
 • bezkontaktná technológia PayPass – rýchlejšie vykonanie platby /do 20 EUR nevyžaduje zadávanie PIN kódu
 • možnosť zmeny PIN kódu prostredníctvom bankomatov
 • informácie o platobnej karte prostredníctvom internetového bankovníctva
Doplnkové služby:
 • cestovné poistenie J&T Premium alebo J&T Exclusive
 • golfové poistenie J&T Golf
 • členstvo v programe IAPA
 • členstvo v programe Priority Pass
 • služby J&T Concierge
Poplatky: podľa aktuálneho cenníka

MasterCard BusinessGold

JT Banka MC Gold
Typ karty: embosovaná medzinárodná platobná karta (debet/charge)
Platnosť: 3 roky s automatickou obnovou karty
Komu je určená: právnické osoby
Bezplatné služby:
 • prvé tri výbery hotovosti v mesiaci z bankomatu na území Slovenskej republiky a Európy
 • platby za tovar alebo za služby prostredníctvom POS terminálov
 • bezkontaktná technológia PayPass - rýchlejšie vykonanie platby /do 20 EUR nevyžaduje zadávanie PIN kódu
 • možnosť zmeny PIN kódu prostredníctvom bankomatov
 • informácie o platobnej karte prostredníctvom internetového bankovníctva
Doplnkové služby:
 • cestovné poistenie J&T Premium alebo J&T Exclusive
 • golfové poistenie J&T Golf
 • členstvo v programe IAPA
 • členstvo v programe Priority Pass
 • služby J&T Concierge

MasterCard Business

JT Banka MC Standard
Typ karty: embosovaná medzinárodná platobná karta (debet/charge)
Platnosť: 3 roky s automatickou obnovou karty
Komu je určená: právnické osoby
Bezplatné služby:
 • prvé tri výbery hotovosti v mesiaci z bankomatu na území Slovenskej republiky a Európy
 • platby za tovar alebo za služby prostredníctvom POS terminálov
 • bezkontaktná technológia PayPass – rýchlejšie vykonanie platby /do 20 EUR nevyžaduje zadávanie PIN kódu
 • možnosť zmeny PIN kódu prostredníctvom bankomatov
 • informácie o platobnej karte prostredníctvom internetového bankovníctva
Doplnkové služby:
 • cestovné poistenie J&T Premium alebo J&T Exclusive
 • golfové poistenie J&T Golf
 • členstvo v programe IAPA
 • členstvo v programe Priority Pass
 • služby J&T Concierge

Odporúčané pravidlá používania platobných kariet

Ochrana platobnej karty

Ak preberáte platobnú kartu poštovou zásielkou, skontrolujte si, že zásielka nebola akýmkoľvek spôsobom poškodená alebo otvorená. Platobnú kartu majte uloženú v obale a chráňte ju pred vonkajšími vplyvmi, ako sú silné magnetické polia či extrémne nízke a vysoké teploty, a pred mechanickým poškodením. Kartu uchovávajte vždy na bezpečnom mieste a nikomu ju nepožičiavajte.

PIN a platby či výbery s použitím PIN

PIN si po jeho prevzatí zapamätajte a PIN a oznámenie PIN spolu s obálkou následne zničte. Ak si PIN napriek tomu potrebujete uložiť alebo zapísať, tak len na zabezpečené miesto. V žiadnom prípade ho nikdy nezapisujte na platobnú kartu a nenechávajte ho voľne prístupný. Pri platbách u obchodníkov a pri výberoch z bankomatov budete vyzvaní zadať PIN. V takomto prípade si pri zadaní PIN zakryte klávesnicu voľnou rukou alebo iným predmetom. Pri transakciách pomocou bezkontaktnej technológie PayPass nieje potrebné zadať PIN kódu pri transakciach do 20EUR.

Výbery hotovosti z bankomatov

Pri výberoch hotovosti z bankomatov kontrolujte vstupný otvor na vloženie karty, či nenesie známky poškodenia alebo manipulácie a či zodpovedá prípadnému obrázku na monitore bankomatu. PIN zadávajte len na klávesnici bankomatu, a nie na zariadení vstupných dverí samoobslužnej zóny, kde je bankomat umiestnený. Pri transakcii sa nedajte nikým vyrušiť a v prípade vyrušenia neznámou osobou transakciu najskôr dokončite alebo úplne prerušte. Pri prevzatí bankoviek si skontrolujte ich počet a nezabudnite si vziať platobnú kartu, príp. aj potvrdenku o výbere hotovosti. Všetko si bezodkladne uschovajte. V prípade, že platobnú kartu bankomat z akéhokoľvek dôvodu zadrží, okamžite sa s nami skontaktujte na bezplatnej linke +420 800 226 558 alebo v prípade volania zo zahraničia na linke +420 221 710 257.

Platba kartou u obchodníkov

Pri platení kartou na termináli obchodného miesta skontrolujte výšku požadovanej sumy na zaplatenie. PIN zadávajte len na priloženom zariadení k terminálu a zároveň sledujte, či obsluha terminálu neodchádza s platobnou kartou do zázemia alebo s ňou nemanipuluje neobvyklým spôsobom. Na účte o zaplatení skontrolujte dátum, sumu a označenie obchodného miesta. Doklad o zaplatení si uschovajte pre prípadné reklamácie. Po platbe skontrolujte, že vám obsluha terminálu vrátila skutočne vašu kartu.

Platba kartou na internete

Pri platbe kartou na internete používajte len zabezpečené webové stránky, ktoré rozpoznáte podľa ikony zabezpečenia v spodnej časti prehliadača. Zabezpečené stránky sú zobrazované ikonou zamknutej visacej zámky alebo symbolom neporušeného kľúča. Pri platbe používajte systém bezpečného platenia MasterCard SecureCode, príp. u tuzemských obchodníkov systém GPE Payment Gateway. Trojmiestny kód CVC2, ktorý je uvedený na zadnej strane platobnej karty vedľa podpisového prúžku, neposkytujte v e-mailoch ani telefonicky. Tento kód je určený len na internetové platby. V prípade akýchkoľvek pochybností zvoľte iný spôsob úhrady.

Strata, odcudzenie či zneužitie platobnej karty

Pri strate alebo krádeži platobnej karty môžete požiadať o blokáciu karty 24 hodín denne na zelenej linke J&T Banky +420 800 226 558.

Reklamácia neoprávnene zaúčtovaných transakcií platobnou kartou

Ak pri pravidelnej kontrole výpisu z účtu zistíte rozdiely v zaúčtovaní transakcie platobnou kartou, okamžite sa spojte s vašim privátnym bankárom a uvedenú transakciu ihneď reklamujte. Ak vlastníte k reklamovanej transakcii dostupné doklady (účty, e-maily), pripojte ich k reklamácii. Reklamáciu môžete podať do 2 mesiacov od dátumu transakcie.

Strata platobnej karty

V prípade potreby sa môžete obrátiť na klientsky servis J&T Banky a. s.:

Bezplatná linka +420 800 226 558 alebo v prípade volania mimo územia Českej republiky +420 221 710 257 (nejde o bezplatnú linku).

Pri strate alebo krádeži platobnej karty môžete požiadať o blokáciu karty 24 hodín denne na bezplatnej linke +420 800 226 558.

Bližšie informácie o produktoch vám poskytneme na čísle 0800 900 500 v čase PO – PI od 8.00 do 18.00 hod. Mimo uvedeného časového intervalu nám, prosím, zanechajte kontakt a my vám zavoláme späť.

Dokumenty na stiahnutie

Generali poistná zmluva cestovné poistenie PDF
Generali všeobecné poistné podmienky cestovné poistenie PDF
Allianz všeobecné poistné podmienky Golf poistenie PDF
Priority Pass Brožúra PDF
IAPA Božúra PDF