Platobné karty | J&T BANKA
Navigácia

Platobné karty

Platobné karty MasterCard

MasterCard World Elite

JT Banka MC World Elite
Typ karty: embosovaná medzinárodná platobná karta (debetná/kreditná/charge)
Platnosť: 3 roky s automatickou obnovou karty
Komu je určená: fyzické osoby
Bezplatné služby:
 • prvé tri výbery hotovosti v mesiaci z bankomatu na území Slovenskej republiky a Európy
 • platby za tovar alebo za služby prostredníctvom POS terminálov
 • bezkontaktná technológia PayPass – rýchlejšie vykonanie platby /do 50 EUR nevyžaduje zadávanie PIN kódu
 • možnosť zmeny PIN kódu prostredníctvom bankomatov
 • informácie o platobnej karte prostredníctvom internetového bankovníctva
Bezplatné doplnkové služby:
 • cestovné poistenie J&T Premium alebo J&T Exclusive
 • členstvo v programe Priority Pass vrátane bezplatných vstupov do salónikov siete Priority Pass
 • mobilné platby Google Pay a Apple Pay
 • členstvo v exkluzívnom klube J&T Magnus

MasterCard Gold

JT Banka MC Gold
Typ karty: embosovaná medzinárodná platobná karta (debetná/kreditná/charge)
Platnosť: 3 roky s automatickou obnovou karty
Komu je určená: fyzické osoby
Bezplatné služby:
 • prvé tri výbery hotovosti v mesiaci z bankomatu na území Slovenskej republiky a Európy
 • platby za tovar alebo za služby prostredníctvom POS terminálov
 • bezkontaktná technológia PayPass - rýchlejšie vykonanie platby /do 50 EUR nevyžaduje zadávanie PIN kódu
 • možnosť zmeny PIN kódu prostredníctvom bankomatov
 • informácie o platobnej karte prostredníctvom internetového bankovníctva
Doplnkové služby:
 • cestovné poistenie J&T Premium alebo J&T Exclusive
 • členstvo v programe Priority Pass
 • mobilné platby Google Pay a Apple Pay
 • členstvo v exkluzívnom klube J&T Magnus

MasterCard Virtual

Typ karty: virtuálna platobná karta, určená na bezpečné transakcie na internete
Platnosť: 3 roky s automatickou obnovou karty
Komu je určená: fyzické osoby/právnické osoby
Bezplatné služby:
 • informácie o platobnej karte prostredníctvom internetového bankovníctva
Doplnkové služby:
 • cestovné poistenie J&T Premium alebo J&T Exclusive
 • členstvo v programe Priority Pass
 • mobilné platby Google Pay a Apple Pay
 • členstvo v exkluzívnom klube J&T Magnus

MasterCard Standard

JT Banka MC Standard
Typ karty: embosovaná medzinárodná platobná karta (debetná/kreditná/charge)
Doba platnosti: 3 roky s automatickou obnovou karty
Komu je určená: fyzické osoby
Bezplatné služby:
 • prvé tri výbery hotovosti v mesiaci z bankomatu na území Slovenskej republiky a Európy
 • platby za tovar alebo za služby prostredníctvom POS terminálov
 • bezkontaktná technológia PayPass – rýchlejšie vykonanie platby /do 50 EUR nevyžaduje zadávanie PIN kódu
 • možnosť zmeny PIN kódu prostredníctvom bankomatov
 • informácie o platobnej karte prostredníctvom internetového bankovníctva
Doplnkové služby:
 • cestovné poistenie J&T Premium alebo J&T Exclusive
 • členstvo v programe Priority Pass
 • mobilné platby Google Pay a Apple Pay
 • členstvo v exkluzívnom klube J&T Magnus
Poplatky: podľa aktuálneho cenníka

MasterCard BusinessGold

JT Banka MC Gold
Typ karty: embosovaná medzinárodná platobná karta (debetná/kreditná/charge)
Platnosť: 3 roky s automatickou obnovou karty
Komu je určená: právnické osoby
Bezplatné služby:
 • prvé tri výbery hotovosti v mesiaci z bankomatu na území Slovenskej republiky a Európy
 • platby za tovar alebo za služby prostredníctvom POS terminálov
 • bezkontaktná technológia PayPass - rýchlejšie vykonanie platby /do 50 EUR nevyžaduje zadávanie PIN kódu
 • možnosť zmeny PIN kódu prostredníctvom bankomatov
 • informácie o platobnej karte prostredníctvom internetového bankovníctva
Doplnkové služby:
 • cestovné poistenie J&T Premium alebo J&T Exclusive
 • členstvo v programe Priority Pass
 • mobilné platby Google Pay a Apple Pay
 • členstvo v exkluzívnom klube J&T Magnus

MasterCard Business

JT Banka MC Standard
Typ karty: embosovaná medzinárodná platobná karta (debetná/kreditná/charge)
Platnosť: 3 roky s automatickou obnovou karty
Komu je určená: právnické osoby
Bezplatné služby:
 • prvé tri výbery hotovosti v mesiaci z bankomatu na území Slovenskej republiky a Európy
 • platby za tovar alebo za služby prostredníctvom POS terminálov
 • bezkontaktná technológia PayPass – rýchlejšie vykonanie platby /do 50 EUR nevyžaduje zadávanie PIN kódu
 • možnosť zmeny PIN kódu prostredníctvom bankomatov
 • informácie o platobnej karte prostredníctvom internetového bankovníctva
Doplnkové služby:
 • cestovné poistenie J&T Premium alebo J&T Exclusive
 • členstvo v programe Priority Pass
 • mobilné platby Google Pay a Apple Pay
 • členstvo v exkluzívnom klube J&T Magnus

Odporúčané pravidlá používania platobných kariet

Ochrana platobnej karty

Ak preberáte platobnú kartu poštovou zásielkou, skontrolujte si, že zásielka nebola akýmkoľvek spôsobom poškodená alebo otvorená. Platobnú kartu majte uloženú v obale a chráňte ju pred vonkajšími vplyvmi, ako sú silné magnetické polia či extrémne nízke a vysoké teploty, a pred mechanickým poškodením. Kartu uchovávajte vždy na bezpečnom mieste a nikomu ju nepožičiavajte.

PIN a platby či výbery s použitím PIN

PIN si po jeho prevzatí zapamätajte a PIN a oznámenie PIN spolu s obálkou následne zničte. Ak si PIN napriek tomu potrebujete uložiť alebo zapísať, tak len na zabezpečené miesto. V žiadnom prípade ho nikdy nezapisujte na platobnú kartu a nenechávajte ho voľne prístupný. Pri platbách u obchodníkov a pri výberoch z bankomatov budete vyzvaní zadať PIN. V takomto prípade si pri zadaní PIN zakryte klávesnicu voľnou rukou alebo iným predmetom. Pri transakciách pomocou bezkontaktnej technológie PayPass nieje potrebné zadať PIN kódu pri transakciach do 50 eur.

PIN kód pri bezkontaktnej platbe cez platobný terminál je potrebné zadať v prípade, ak výška po sebe idúcich bezkontaktných platieb bez potvrdenia PIN kódom presiahne 150 eur alebo ak počet po sebe idúcich bezkontaktných platieb bez potvrdenia PIN kódom presiahne 5 transakcií.

Pri platení je dôležité riadiť sa pokynmi na platobnom termináli. Ak náhodou nastane situácia, že bezkontaktná platba bude zamietnutá, platbu je možné zopakovať vložením platobnej karty do terminálu a zadaním PIN kódu.

Výbery hotovosti z bankomatov

Pri výberoch hotovosti z bankomatov kontrolujte vstupný otvor na vloženie karty, či nenesie známky poškodenia alebo manipulácie a či zodpovedá prípadnému obrázku na monitore bankomatu. PIN zadávajte len na klávesnici bankomatu, a nie na zariadení vstupných dverí samoobslužnej zóny, kde je bankomat umiestnený. Pri transakcii sa nedajte nikým vyrušiť a v prípade vyrušenia neznámou osobou transakciu najskôr dokončite alebo úplne prerušte. Pri prevzatí bankoviek si skontrolujte ich počet a nezabudnite si vziať platobnú kartu, príp. aj potvrdenku o výbere hotovosti. Všetko si bezodkladne uschovajte. V prípade, že platobnú kartu bankomat z akéhokoľvek dôvodu zadrží, okamžite sa s nami skontaktujte na bezplatnej linke +420 800 226 558 alebo v prípade volania zo zahraničia na linke +420 221 710 257.

Platba kartou u obchodníkov

Pri platení kartou na termináli obchodného miesta skontrolujte výšku požadovanej sumy na zaplatenie. PIN zadávajte len na priloženom zariadení k terminálu a zároveň sledujte, či obsluha terminálu neodchádza s platobnou kartou do zázemia alebo s ňou nemanipuluje neobvyklým spôsobom. Na účte o zaplatení skontrolujte dátum, sumu a označenie obchodného miesta. Doklad o zaplatení si uschovajte pre prípadné reklamácie. Po platbe skontrolujte, že Vám obsluha terminálu vrátila skutočne vašu kartu.

Platba kartou na internete

Pri platbe kartou na internete používajte len zabezpečené webové stránky, ktoré rozpoznáte podľa ikony zabezpečenia v spodnej časti prehliadača. Zabezpečené stránky sú zobrazované ikonou zamknutej visacej zámky alebo symbolom neporušeného kľúča. Pri platbe používajte systém bezpečného platenia MasterCard SecureCode, príp. u tuzemských obchodníkov systém GPE Payment Gateway. Trojmiestny kód CVC2, ktorý je uvedený na zadnej strane platobnej karty vedľa podpisového prúžku, neposkytujte v e-mailoch ani telefonicky. Tento kód je určený len na internetové platby. V prípade akýchkoľvek pochybností zvoľte iný spôsob úhrady.

Strata, odcudzenie či zneužitie platobnej karty

Pri strate alebo krádeži platobnej karty môžete požiadať o blokáciu karty 24 hodín denne na zelenej linke J&T BANKY +420 800 226 558.

Reklamácia neoprávnene zaúčtovaných transakcií platobnou kartou

Ak pri pravidelnej kontrole výpisu z účtu zistíte rozdiely v zaúčtovaní transakcie platobnou kartou, okamžite sa spojte s vašim privátnym bankárom a uvedenú transakciu ihneď reklamujte. Ak vlastníte k reklamovanej transakcii dostupné doklady (účty, e-maily), pripojte ich k reklamácii. Reklamáciu môžete podať do 2 mesiacov od dátumu transakcie.

Podvody a útoky

Buďte ostražití a vyvarujte sa týmto typom internetových podvodov (scam). Ich cieľom je obrať Vás o finančné prostriedky.

 • Vishing - útočník sa snaží telefonicky od Vás získať citlivé údaje, napr.: číslo platobnej karty, exspiráciu, CVV/CVC alebo verifikačný kód, prípadne ďalšie osobné údaje a prístupové heslá do internetového bankovníctva.
 • Phishing - podobne ako v prvom prípade, útočník sa snaží pomocou elektronickej komunikácie od Vás vylákať prístupové údaje k účtu alebo citlivé údaje z karty.
 • Pharming - typ podvodu, pri ktorom ste presmerovaný na falošnú stránku, za účelom získania prístupových údajov k účtu alebo citlivých údajov z Vašej karty.
 • Smishing - podvodné SMS, ktoré Vás odkážu na falošnú stránku, kde je od Vás požadovaný potvrdzujúci overovací kód z SMS správy na vykonanie platby alebo na vykonanie registrácie vo Vašom mene do služieb Apple Pay alebo Google Pay.
 • Skimming - prostredníctvom skimmovacieho zariadenia na bankomate alebo POS termináli podvodníci neoprávnené získajú Vaše kartové údaje a PIN, následne dochádza k výrobe duplikátu karty, s ktorým sa realizujú výbery hotovosti z bankomatov v zahraničí.

Strata platobnej karty

V prípade potreby sa môžete obrátiť na klientský servis J&T BANKY a. s.:

Bezplatná linka +420 800 226 558 alebo v prípade volania mimo územia Českej republiky +420 221 710 257 (nejde o bezplatnú linku).

Pri strate alebo krádeži platobnej karty môžete požiadať o blokáciu karty 24 hodín denne na bezplatnej linke +420 800 226 558.

Bližšie informácie o produktoch Vám poskytneme na čísle 0800 900 500 v čase PO – PI od 9.00 do 17.00 hod. Mimo uvedeného časového intervalu nám, prosím, zanechajte kontakt a my Vám zavoláme späť.

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o ukončení poskytovania doplnkovej služby IAPA PDF
Generali poistná zmluva cestovné poistenie PDF
Generali všeobecné poistné podmienky cestovné poistenie PDF
Osobitné poistné podmienky pre programy cestovného poistenia J&T BANKY PDF
Generali informácie o spracúvaní osobných údajov PDF
Allianz všeobecné poistné podmienky Golf poistenie PDF
Info k platnosti poistenia v súvislosti s aktuálnym konfliktom na území Ukrajiny PDF
Priority Pass Brožúra PDF
Google Pay - Ako na to PDF
Google Pay - Ako na to (ENG) PDF

Doplnkové služby

Apple Pay – plaťte rýchlo a bezpečne

Využite mobilnú platbu Apple Pay®. Službu spoločnosti Apple možno využiť nielen v iPhone, ale tiež v iPade, v Macu či v hodinkách Apple Watch. Pridajte karty do svojho zariadenia a následne pri platení ho priložte k bezkontaktnému platobnému terminálu. Na úspešné zrealizovanie platby treba platbu overiť napríklad podržaním domovského tlačidla s aktívnym odtlačkom prsta (Touch ID), prípadne iným spôsobom (Face ID). Pri využití Apple Watch treba pridať karty do zariadenia samostatne. Na následnú platbu stačí mať hodinky aktívne a funkciu Apple Pay potvrdiť dvojklikom bočného tlačidla.
Službu podporujú všetky bezkontaktné terminály na Slovensku aj v zahraničí. V prípade mobilných telefónov je služba dostupná pre modely iPhone 6 a novšie. Kompletný zoznam kompatibilných zariadení nájdete na stránke spoločnosti Apple.

Ako na to:

stahnout-app-apple

1. Stiahnite si aplikáciu

Nainštalujte si, prípadne vo svojom telefóne vyhľadajte aplikáciu Wallet, cez ktorú je služba Apple dostupná.

pridat-kartu-apple

2. Pridajte platobnú kartu

Je to jednoduché! Ak máte platobnú kartu uvedenú vo svojom Apple účte, môžete ju do služby Apple Pay vložiť zadaním niekoľkých doplňujúcich údajov. Ak si želáte pridať novú kartu, stačí kartu zosnímať a potvrdiť údaje prostredníctvom SMS kódu. Na aktiváciu služby treba mať na platobnej karte povolené internetové transakcie so službou 3D Secure. V prípade hodiniek Apple Watch kliknite na aplikáciu Apple Watch vo vašom telefóne, zvoľte ""Wallet & Apple Pay" a pridajte svoju kartu. Ak si chcete službu nastaviť na iPad, možnosť "Wallet & Apple Pay" nájdete v nastaveniach. Pri MacBookoch sa zase táto možnosť nachádza v systémových preferenciách.

prilozit-apple

3. A môžete platiť

Následne môžete platiť priložením telefónu k platobnému terminálu. Ak si nie ste istí, či je služba Apple Pay podporovaná, hľadajte pri pokladni jeden z týchto symbolov.

Video návod:

Google Pay – bezkontaktné platby mobilom

Využite možnosť platiť smartfónom vďaka aplikácii Google Pay. Služba, ktorú sme spustili v spolupráci so spoločnosťou Google umožňuje rýchle a jednoduché platby len prostredníctvom Vášho mobilného telefónu. Platiť cez Google Pay môžete na predajných miestach, ktoré disponujú bezkontaktnými terminálmi. Na Slovensku to v súčasnosti predstavuje 43-tisíc predajných miest, no službu môžete využívať aj v zahraničí.

Ako si nastaviť Google Pay

stahnout-app

1. Stiahnite si aplikáciu

Niektoré zariadenia už majú aplikáciu Google Pay predinštalovanú. Ak sa vo vašom smartfóne nenachádza, môžete si ju jednoducho stiahnuť  z obchodu Google Play.

pridat-kartu

2. Pridajte svoju kartu

Ďalším krokom je pridanie vašej karty vydanej J&T BANKOU do aplikácie. Na pridanie novej karty ju stačí odfotiť, alebo vyplniť štandardné údaje. Na aktiváciu služby je potrebné mať na platobnej karte povolené internetové transakcie so službou 3D Secure.

prilozit

3. Priložíte. Zaplatíte. Hotovo

Následne môžete platiť priložením telefónu k bezkontaktnému terminálu. Pri platbách do 50 eur stačí, aby mal telefón rozsvietený displej,  v prípade sumy nad 50 eur je potrebné telefón aj odomknúť.

Jednoducho a bezpečne  

Údaje o vašej karte sú v aplikácii v bezpečí . Služba Vám vytvorí jedinečné virtuálne číslo, ktorým bezpečne spojí transakciu s konkrétnym bankovým účtom.  Vaše meno ani údaje o karte sa v aplikácii nikdy nezobrazujú a obchod k nim nemá prístup. V prípade straty alebo krádeže mobilného telefónu,  môžete ho jednoducho uzamknúť a vymazať na diaľku pomocou služby Nájdi moje zariadenie.  

Aby ste mohli využívať službu Google Pay potrebujete smartfón s operačným systémom Android vo verzii 4.4 alebo vyššej  a zároveň musí telefón podporovať technológiu NFC. Aplikáciu Google Pay si bezplatne stiahnete z obchodu Google Play.

3D Secure – bezpečné internetové platby

Internetové platby platobnými kartami J&T BANKY sú vďaka službe 3D Secure bezpečnejšie a pohodlnejšie. Služba 3D Secure chráni platby kartou na internete jednorazovým kódom, ktorý sa automaticky odošle na mobilný telefón držiteľa karty. Platba úspešne prebehne až vtedy, keď  ju používateľ potvrdí zadaním daného SMS kódu.

Bez zadania SMS kódu nebude transakcia z bezpečnostných dôvodov zrealizovaná. Vďaka tomuto nastaveniu sú platby na internete bezpečnejšie a riziko zneužitia platobnej karty je minimalizované. Samotný SMS kód sa skladá z 2 písmen a z 8 číslic, pričom prvé dve písmená už sú zobrazené automaticky, držiteľ karty tým pádom doplní len posledných osem číslic z kódu.

V prípade, že je na mobilný telefón držiteľa karty doručená SMS správa s overovacím kódom a držiteľ karty nerealizoval toto overenie, treba dať platobnú kartu zablokovať. Blokáciu platobnej karty možno uskutočniť na zelenej linke J&T BANKY pre platobné karty, tel.: +420 800 226 558.