Presun platobného účtu

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky v súlade s § 44 f ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje spotrebiteľa o postupe pri presune platobného účtu a  postupe pri cezhraničnom zriaďovaní účtu.

Názov dokumentu Formát
Informácie o postupe pri presune platobného účtu PDF
Informácie o postupe pri cezhraničnom zriaďovaní účtu PDF