Osobné údaje

Informácia o ochrane osobných údajov v J&T BANKE

Dňa 25. mája 2018 začalo v EÚ platiť nové Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“).

Ochrana súkromia našich klientov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov. Podrobné informácie o postupoch spracúvania osobných údajov v našej banke nájdete v dokumente „INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV“.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov ohľadom spracúvania svojich osobných údajov alebo uplatnenia svojich práv pri ochrane osobných údajov môžete kontaktovať našu osobu poverenú dohľadom nad ochranu osobných údajov niektorým z nasledovných spôsobov:

  • e-mailom: oou@jtbanka.sk
  • poštou: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, J&T BANKA, a. s.  pobočka zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava

Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Formát
Informácie o spracúvaní osobných údajov klientov PDF
Súhlas so spracovaním osobných údajov PDF
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov PDF
Spoločný register bankových informácií PDF
Informácie o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie PDF