Podporujeme

Túžime po tom, aby čo najviac ľudí na Slovensku bolo úspešných a bohatých. Uvedomujeme si, že my sami môžeme rásť len vtedy, keď bude bohatnúť celá spoločnosť.

Podporujeme

Chceme inšpirovať k úspechom. A podeliť sa s touto krajinou o vlastný úspech. Dlhodobo a systematicky podporujeme slovenské umenie a jeho vrcholové inštitúcie, akou je Slovenské centrum dizajnu. Veríme v hodnoty dobrovoľníctva a aj touto formou prinášame úžitok spoločnosti, v ktorej spolu žijeme.

Vieme, že budúcnosť našej ekonomiky leží aj v startupoch, inovatívnych mladých firmách, ktoré prinášajú vysokú pridanú hodnotu a menia náš svet. Podporujeme študentov vysokých škôl a študentské organizácie, pretože sme presvedčení, že jednou z najdôležitejších hodnôt je vzdelanie.

Aktívne sa zaujímame o rast bohatstva krajiny do budúcnosti. Podporujeme talenty, favorizujeme nápady, ukazujeme vzory. Pomáhame tým, ktorí chcú.

Snažíme sa napĺňať víziu bohatého Slovenska.

Umenie

Umenie

Dlhodobo podporujeme svet umenia. Pomáhame elitným projektom, ktoré môžu Slovensko zvýrazniť na kultúrnej mape sveta.

Inštitúcie

Slovenské centrum dizajnu

Slovenské centrum dizajnu

Už od roku 2017 sme generálnym partnerom Slovenskéhoho centra dizajnu (SCD). Jeho úlohou je skúmať a sprístupňovať predmety kultúrnej hodnoty z oblasti dizajnu, úžitkového umenia a architektúry a súvisiacich disciplín prostredníctvom Slovenského múzea dizajnu.

Od roku 1993 organizuje prestížnu Národnú cenu za dizajn. Cena je najvyššou formou ocenenia v tejto oblasti tvorivej činnosti na Slovensku. Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a SCD. Do roku 2015 bola súťaž organizovaná súhrnne za všetky oblasti dizajnu, od tohto roku sa cena v nepárnych rokoch udeľuje za produktový dizajn, v párnych zasa za komunikačný dizajn.

Najvýznamnejším dlhodobým projektom, na ktorom sme v rámci spolupráce s SCD participovali, bolo dokončovanie slovenského automobilového dizajnérskeho skvostu – športovej Tatra 603 X Coupé. V mierke 1:4 sme model auta slávnostne predstavili na akcii pre našich klientov aj pre médiá. Svetlo sveta uzrela aj premiéra prvej časti filmu o zrode tohto výnimočného vozidla. 

Aj vďaka podpore našej banky môže fungovať galéria dizajnu Satelit - výstavný priestor na prezentáciu všetkých odvetví dizajnu, ale aj kontaktný a vzdelávací bod pre záujemcov o informácie z oblasti dizajnu. Návštevníkom ponúka výstavy, ktoré ich zoznámia s aktuálnou tvorbou a produkciou, vrátane študentského dizajnu, ako aj so zaujímavými výsledkami mapovania histórie slovenského dizajnu.

Slovenská národná galéria

V roku 2013 sme zaviedli voľný vstup do Slovenskej národnej galérie pre všetkých našich klientov. Spolu s komentovanými prednáškami a workshopmi predstavovala naša spolupráca so SNG súčasť nadštandardnej starostlivosti, ktorú ako privátna banka poskytujeme.

V roku 2014 sme spoluprácu prehĺbili a preplatili sme vstupenku každému návštevníkovi SNG. Výsledkom bolo dramatické zvýšenie návštevnosti a to nás podnietilo ísť ešte o krok ďalej.

V roku 2015, okrem voľného vstupu pre každého návštevníka, zdvojnásobili sumu, ktorú nechali návštevníci ako dobrovoľné vstupné.

Slovenská národná galéria
Galerie Rudolfinum

Galerie Rudolfinum

Reprezentatívnu neorenesančnú stavbu pražského Rudolfína, veľkoryso projektovanú ako koncertná sieň a galéria, postavili v roku 1884 architekti Národného divadla Josef Zítek a Josef Schulz. V rokoch 1989-1992 prešla zásadnou rekonštrukciou, ktorá navrátila pôvodný význam a poslanie severnému, teda výstavnému krídlu budovy.

Galéria začala činnosť v obnovených priestoroch 1. januára 1994. Programovo sa venuje súčasnému výtvarnému umeniu s občasnými obzretiami do minulosti. Výlučná orientácia na výstavy (galéria nemá vlastné zbierky) a spolupráca v medzinárodnom kontexte formuje Galériu Rudolfínum do podoby otvoreného komunikačného priestoru. J&T BANKA sa v pozícii hlavného partnera podieľala na viacerých výstavách a od roku 2014 sme generálnym partnerom galérie.

Ďalšie inštitúcie, s ktorými spolupracujeme:

Okrem vyššie spomínaných inštitúcii sme podporili tiež Roman Fecik Gallery, Polansky Galery, River Gallery, Galériu mesta Bratislavy, Dům umění v Ostravě, Pavleye Art and Culture.

Výstavy, predstavenia a prehliadky

Chorea

Chorea

Chorea je festival, ktorý na Slovensko prináša hviezdy svetového baletu. Slovenskí diváci si tak pod holým nebom na brehu Dunaja mohli vychutnať také zoskupenia, akými sú National Ballet of Canada, Balletto di Milano či portugalský národný balet – Compania Nacional de Bailando.

Okrem nich sa na festivale predstavuje aj špička slovenského baletu, umeleckým garantom projektu je známy choreograf Ján Ďurovčík. Ako generálny partner sme radi, že sme stáli pri zrode tohto v našich končinách unikátneho festivalu a veríme, že budeme aj naďalej pokračovať v približovaní svetového tanečného umenia divákom na Slovensku.

Daphne Guinness

Pradedko Daphne Guinness bol zakladateľom jedného z najznámejších írskych pivovarov Guinness. Samotnej Daphne však podnikanie až tak neučarovalo, odmalička mala bližšie k umeleckým kruhom. Ovplyvnil ju priekopník surrealizmu, maliar Salvádor Dalí, ktorý bol jej susedom neďaleko Barcelony. Daphne tiež pravidelne navštevovala večierky v newyorskom klube Studio 54, kde sa stretávala manhattanská smotánka.

Výstavu tejto výnimočnej umelkyne, milovníčky módy, zberateľky a hudobníčky s názvom QUEEN OF THE NIGHT si mohli diváci vychutnať v budove Mirbachovho paláca v priestoroch Galérie mesta Bratislavy. Výstava bola pripravená na mieru a podľa požiadaviek Daphne. Expozícia bola mozaikou zloženou z diel, na ktorých autorka spolupracovala s elitou svetovej fotografie ako Nick Knight, David LaChapelle, Indrani či Luca Pizzaroni. Koncipovaná je do siedmich celkov, každý z nich prezentoval iný pohľad na Daphne. Interiér výstavy kompletne zatemnili, aby diela dokonale vynikli.

Daphne Guinness
Robert Wilson

Robert Wilson

Režisér, scénograf, dizajnér, maliar a sochár v jednej osobe - Američan Robert Wilson je najvýznamenjší súčasný avant-gardný divadelný umelec. Jeho diela posúvajú možnosti klasického divadla dopredu a je známy tiež svojou spoluprácou nielen s velikánmi súčasného umenia, ale aj s popovými ikonami, ako sú napríklad Lou Reed, Brad Pitt alebo Lady Gaga.

Jeho výstava s názvom „ROBERT WILSON VIDEOPORTRAITS" predstavila ikonické videoportréty známych osobností spoločenského a kultúrneho života. Svojím multimediálnym stvárnením priniesla koncept, aký slovenská umelecká scéna dovtedy nezažila, a zaradila sa k vrcholom kultúrnej sezóny na Slovensku v roku 2013. Bratislava sa tak začlenila medzi niekoľko svetových metropol, kde bolo možné na vlastné oči vidieť toto špičkové súčasné umenie. V roku 2014 sa na naše pozvanie prišiel návštevníkom Slovenského národného divadla predstaviť so svojou dekonštrukciou vlastnej tvorby sám Robert Wilson.

David LaChapelle

Výstava fenomenálneho amerického fotografa Davida LaChapella pod názvom „LOST AND FOUND" sa v roku 2011 stala kultúrnou udalosťou roka na Slovensku a informovali o nej aj zahraničné médiá.

Spolu 32 veľkoformátových fotografií, ktoré boli súčasťou samostatných kolekcií alebo reprezentovali ukážky LaChapellovej tvorby z poslednej dekády, zaujalo počas dvoch mesiacov až 17 595 návštevníkov z radov širokej aj odbornej verejnosti. Výstavu v našom hlavnom meste si nedal ujsť ani samotný autor.

David LaChapelle

Prezentácie diel ďalších umelcov, ktoré sme podporili:

V priebehu posledných rokov sme podporili viacero umeleckých prezentácií domácich či zahraničných umelcov, medzi ktorých patria: Alfons Mucha, Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier, Kurt Stallaert, Rancinan, René & Radka, František Drtikol, Tóno Stano, Jaroslav Róna a jeho dvorný fotograf, Vladimír Židlický, Bořek Šípek, Peter Župnik, Robert Vaňo, Igor Piačka, Petr Nikl, Ján Zrzavý.

Podujatia

Partner Ceny Oskára Čepana

Partner Ceny Oskára Čepana

Cena Oskára Čepana je prestížna umelecká súťaž určená vizuálnym umelcom so slovenským štátnym občianstvom vo veku do 35 rokov. Podmienkou účasti na súťaži je ukončené vysokoškolské štúdium. Každoročne ju vyhlasuje Nadácia - Centrum súčasného umenia a boli sme dlhodobým podporovateľom tejto ceny.

Projekt bol založený ešte v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers, zakladateľky a riaditeľky americkej nadácie Foundation for a Civil Society, ako paralela k českej Cene Jindřicha Chalupeckého.

Od roku 2001 je súťaž známa pod aktuálnym názvom Cena Oskára Čepana, odkazujúc tak na meno slovenského teoretika umenia, ktorý svojimi početnými štúdiami o výtvarnom umení výrazne zasiahol do slovenského výtvarného diania a jeho teórie.

Od roku 2002 je cena súčasťou medzinárodnej siete príbuzných súťaží organizovaných v strednej a vo východnej Európe Young Visual Artists Awards.

Generálny partner Ceny Jindřicha Chalupeckého

V Česku sme generálnym partnerom Ceny Jindřicha Chalupeckého, ktorá pomáha objaviť kvalitných mladých umelcov a zviditeľniť ich prácu. Umeleckú cenu, založenú z iniciatívy Václava Havla, básnika a výtvarníka Jiřího Kolářa a maliara Theodora Pištěka, udeľujú súčasným umelcom do 35 rokov. Za obdobie existencie tejto súťaže získalo cenu množstvo umelcov, ktorých mená sa dnes skloňujú aj v medzinárodnom kontexte.

 

Generálny partner Ceny Jindřicha Chalupeckého

Ďalšie podujatia, ktoré sme podporili:

Startupy

Startupy

Veríme, že startupy, inovatívne podnikateľské nápady, ktoré hľadajú fungujúci business model, predstavujú budúcnosť slovenskej ekonomiky. Sme presvedčení, že talentov s potenciálom je u nás viac ako startupistov, ktorí sú aktívni na slovenskej scéne. Preto hľadáme možnosti, ako mladých perspektívnych podnikateľov podporiť či už materiálne alebo odovzdávaním know-how.

Fond J&T Ventures

J&T Ventures je jediný privátny startupový fond na Slovensku. Pre startupistov predstavuje možnosť financovania ich podnikateľského projektu. Našim klientom ponúka investície do startupov s cieľom získať podiel v začínajúcich perspektívnych firmách a následne ho so ziskom predať.

Startupy

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Študentská osobnosť Slovenska

Študentská osobnosť Slovenska

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska oceňuje každoročne úspešných študentov a mladých vedcov vo svojich oblastiach. J&T BANKA je hrdým partnerom kategórie ekonómia. Nominácie posudzujú garanti podujatia, ktorými sú uznávaní odborníci v každej ocenenej oblasti. Cieľom súťaže je vyzdvihnúť mladé osobnosti na slovenských vysokých školách a predstaviť širokej verejnosti ich talent, cieľavedomosť a úspešnosť.

Mladý inovatívny podnikateľ

V úlohe partnera dlhodobo podporujeme projekt s názvom Mladý inovatívny podnikateľ, ktorý sa koná od roku 2006. Ide o národnú súťaž pre mladých podnikateľov, ktorí vo svojej firme uplatňujú inovatívne postupy. Cieľom súťaže je motivovať mladých ľudí do podnikania na Slovensku, ale tiež podporiť kreativitu a uplatňovanie nových, progresívnych postupov a technológií.

Mladý inovatívny podnikateľ je súčasťou celosvetovej súťaže Creative Young Entrepreneur Award, ktorú organizuje Junior Chamber International, jedna z najväčších organizácií pre mladých podnikateľov na svete. Pôsobí vo viac ako 120 krajinách a má vyše 200 členov. V rámci projektu udeľujeme tiež Cenu J&T BANKY za ekonómiu.

Mladý inovatívny podnikateľ

Šport

Šport

Tenis

Tenis

Slovenské tenistky a tenisti mali vo svete vždy zvučné meno. Investíciu do tenisu tak nevnímame len ako podporu športu, ale aj ako propagáciu Slovenska. Sme partnerom slovenskej tenisovej ženskej aj mužskej reprezentácie. Podporovali sme tenistku Janu Čepelovú, ktorá sa počas svojej kariéry dokázala dostať aj do prvej päťdesiatky rebríčku WTA. Pomáhame aj rozvoju talentov v mládežníckych tímoch NTC.

Konské pólo

Konské pólo je krásny šport, v ktorom sa snúbia rýchlosť, adrenalín a láska k zvieratám. Pri tejto hre hrajú proti sebe dve štvorčlenné družstvá na koňoch. Každé z nich sa snaží dostať palicami loptičku do súperovej brány. J&T BANKA je už od roku 2008 partnerom exkluzívneho turnaja Polo&Charity Slovakia Open. Na turnaji každý rok bojuje o úspech aj tím J&T BANKY.

Konské pólo
Parkúr

Parkúr

Parkúr je nádherný šport, v ktorom sa snúbi symbióza umu jazdca a vznešenosti zvieraťa. 

Sme partnerom exkluzívnych pretekov v parkúrovom skákaní s medzinárodnou účasťou CSIO3* Bratislava. Odohráva sa na petržalskom brehu bratislavského Dunaja v krásnom prostredí s neopakovateľnou panorámou Bratislavy.

Vrcholom pretekov je udeľovanie ocenenia J&T BANKA GRAND PRIX.

J&T Sport Team

J&T Sport Team od roku 2001 podporuje slovenských športovcov z menej atraktívnych športových odvetví. Od roku 2006 sa združenie vyprofilovalo do cielenej podpory plávania a triatlonu. J&T Sport Team tvorí jadro slovenskej seniorskej reprezentácie v plávaní a v triatlone a zameriava sa najmä na vyhľadávanie mladých talentov. Od roku 2008 pripravuje združenie zdravotne postihnutých plavcov na medzinárodnej úrovni.

Členovia tímu sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach prestížnych medzinárodných súťaží, ako sú olympijské hry, majstrovstvá Európy, majstrovstvá Slovenska, paraolympijské hry alebo svetový pohár v plávaní a európsky pohár či majstrovstvá Slovenska v triatlone.

 

J&T Sport Team

Nadácia J&T

Nadácia J&T

Nadácia J&T

Otvorene sa hlásime k spoločenskej zodpovednosti, ktorú považujeme za podstatnú súčasť našej firemnej kultúry.

V oblasti filantropie svoje aktivity smerujeme prostredníctvom Nadačného fondu J&T a Nadácie J&T najmä na ochranu ohrozených detí a na podporu sociálne slabých a hendikepovaných spoluobčanov.

Ponúkame pomocnú ruku tým, ktorí o ňu stoja a sami sa snažia riešiť svoju situáciu.