Kto sme

Vy máte víziu. My ponúkame príležitosti. Spolu sme úspech.

J&T BANKA - Kto sme

O nás

O nás

Strategicky sa zameriavame na klientov, ktorí sa vyznačujú vysokou mierou individuality. Buďte nároční, sme na to pripravení.

Od roku 1998 sme partnerom našich klientov v mnohých oblastiach života. Pomáhame im majetok zhodnotiť, ochrániť a odovzdať ho ďalším generáciám a v neposlednom rade si ho náležite užívať.

Máme pevné zázemie skupiny J&T.

J&T BANKA - O nás
J&T BANKA - Na majetok sa pozeráme komplexne

Na majetok sa vždy pozeráme komplexne.

Svojim klientom poskytujeme služby, ktoré pomáhajú riešiť nielen súčasné potreby, ale zohľadňujú aj širšie rodinné vzťahy a dlhší časový horizont.

Ochraňujeme Váš majetok nielen pred ekonomickými vplyvmi, ale aj proti legislatívnym zmenám a behu života.

Naše služby zahŕňajú multigeneračnú správu majetku a nástupníctvo, obchodovanie s cennými papiermi či služby lifestyle manažmentu.

História J&T BANKY

História J&T BANKY

1994
1998
2006
2010
2014
2015
2018
2019
2022
2023
2023
1994

Založenie Skupiny J&T.

1998

Založenie J&T BANKY, a.s., v Českej republike.

2006

Vstup na slovenský bankový trh - založenie J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky v Bratislave.

2010

Otvorenie expozitúr v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách, v bratislavskom RiverParku a v Košiciach.

2014

Akvizícia chorvátskej VABA banky, neskôr premenovanej na J&T BANKU.

2015

Prekročenie hranice 2 miliárd eur klientskych aktív v správe banky.

2018

J&T BANKA dosiahla najväčší obrat obchodov na Burze cenných papierov v Bratislave.

2019

Prekročenie hranice 3 miliárd eur klientskych aktív v správe banky.

2022

Podielové fondy J&T prešli pod správu novej správcovskej spoločnosti J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ.

2023

J&T BANKA získala medzinárodný investičný rating od Moody's.

2023

J&T BANKA expanduje na nemecký trh a otvára pobočku vo Frankfurte.

Predstavenstvo

Predstavenstvo

Ing. Patrik Tkáč

Ing. Patrik Tkáč

predseda predstavenstva

Štěpán Ašer, MBA

Štěpán Ašer, MBA

člen predstavenstva

Ing. Igor Kováč

Ing. Igor Kováč

člen predstavenstva

Ing. Anna Macaláková

Ing. Anna Macaláková

členka predstavenstva

Ing. Tomáš Klimíček

Ing. Tomáš Klimíček

člen predstavenstva

Ing. Jan Kotek

Ing. Jan Kotek

člen predstavenstva

Ing. Anna Macaláková

Ing. Anna Macaláková

riaditeľka, J&T BANKA SR

Ing. Miloslav Čomaj

Ing. Miloslav Čomaj

prokurista, J&T BANKA SR

Ing. Ondrej Segeč

Ing. Ondrej Segeč

prokurista, J&T BANKA SR

Ing. Jozef Tkáč

Ing. Jozef Tkáč

predseda dozornej rady

Ing. Ivan Jakabovič

Ing. Ivan Jakabovič

podpredseda dozornej rady

Jozef Šepetka

Jozef Šepetka

člen dozornej rady

Ing. Dušan Palcr

Ing. Dušan Palcr

člen dozornej rady

Jitka Šustová

Jitka Šustová

členka dozornej rady

JUDR. Jaroslava Sragner

JUDR. Jaroslava Sragner

členka dozornej rady

Podporujeme

Podporujeme

Želáme si, aby čo najviac ľudí na Slovensku bolo úspešných a bohatých. Uvedomujeme si, že my sami môžeme rásť len vtedy, keď bude bohatnúť celá spoločnosť.

Chceme inšpirovať k úspechom. Podeliť sa s touto krajinou o vlastný úspech.

Aktívne sa zaujímame o rast bohatstva krajiny v budúcnosti. Podporujeme vzdelanie, napomáhame talentom, favorizujeme nápady, ukazujeme vzory. Pomáhame tým, ktorí chcú.

Snažíme sa napĺňať víziu bohatého Slovenska.

Naše projekty

Naše projekty

Magazín MAGNUS

Magazín pre našich klientov a priateľov. MAGNUS patrí k špičke slovenskej a českej časopiseckej tvorby.

Hlavným poslaním magazínu MAGNUS je kultivácia myšlienky „noblesse oblige“, teda skutočnosti, že postavenie zaväzuje a že bohatstvo a sloboda sú predovšetkým vec osobnej a spoločenskej zodpovednosti.

Viac informácií
Magazín Magnus
Wealth Report

J&T BANKA Wealth Report

Vitajte vo svete dolárových milionárov.

Úspešní a bohatí najlepšie odrážajú úroveň vyspelosti spoločnosti, v ktorej žijú. Sme hrdí, že poznáme slovenských a českých milionárov, s ktorými roky pracujeme a delíme sa o úspechy, ktoré spoločne dosahujeme.

Vďaka unikátnej štúdii, ktorá nemá v rámci Česka a Slovenska obdobu, Vám každoročne prinášame pohľad na investičné myslenie a správanie tých najbohatších, dolárových milionárov.

Viac informácií