Wealth Report

Wealth report

Vitajte vo svete dolárových milionárov

Úspešní a bohatí najlepšie odrážajú úroveň vyspelosti spoločnosti, v ktorej žijú. Sme hrdí, že poznáme slovenských a českých milionárov a miliardárov, s ktorými už pätnásť rokov pracujeme a delíme sa o úspechy, ktoré spoločne dosahujeme.

Vďaka unikátnej štúdii, ktorá nemá v rámci Česka a Slovenska obdobu, vám prinášame pohľad na investičné myslenie a správanie tých najbohatších, dolárových milionárov

2017

J&T BANKA WEALTH REPORT 2017

Kvalitné vzdelanie, tvrdá práca v oblasti ktorú človek vyštudoval a ďalšie vzdelávanie, to sú najčastejšie spoločné faktory, ktoré priviedli väčšinu českých a slovenských milionárov k ich bohatstvu. Vyplýva to z unikátneho prieskumu WEALTH REPORT 2017, ktorý tradične zrealizovala J&T Banka.

Svet dolárových milionárov je u nás stále svetom mužov (96 % SR, 86 % ČR). Priemerný vek milionára je v súčasnosti na Slovensku 52 rokov, v Česku 53 rokov. Absolútna väčšina dolárových milionárov má vysokoškolské vzdelanie a aktuálne zastáva post majiteľa či konateľa firmy (v ČR 52 %, v SR 54 %). Až ¾ milionárov pracujú odbore, ktorý priamo vyštudovali, alebo v príbuznej oblasti.

Novým fenoménom u milionárov je najmä trpezlivosť, a to či už pri investovaní, kde stúpa záujem o investície do podielových fondov, akcií a do dlhopisov. Slováci za najzaujímavejšie považujú investície do akcií zahraničných firiem (32 %), alternatívnych investícií (24 %), nákupu poľnohospodárskej pôdy (21 %) a do korporátnych dlhopisov (21 %). V rodinnom živote sa orientujú na rodinné hodnoty a s pribúdajúcimi rokmi chcú tráviť viac času s blízkymi. Pracovať však plánujú vždy, bez ohľadu na dosiahnutú veľkosť majetku. Prácu totiž nevnímajú ako povinnosť, ale záľubu.

Prieskum, ktorý prebiehal medzi februárom až marcom 2017, uskutočnila J&T Banka v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd. Cieľom prieskumu bolo zmapovať investičné správanie a životný štýl dolárových milionárov, teda tých, ktorých disponibilný majetok má hodnotu minimálne 1 milión USD (približne 24,1 miliónov Kč alebo 891 000 EUR). Do prieskumu sa zapojilo celkovo 263 respondentov z radov dolárových milionárov (71 Slovákov a 192 Čechov). Dáta boli zbierané pomocou on-line dopytovania. Kvalitatívny pohľad doplnili hĺbkové rozhovory s 15 respondentmi a prieskum medzi privátnymi bankármi J&T Banky.

Ďakujeme všetkým respondentom a partnerom, ktorí sa na tomto unikátnom prieskume podieľali.

Informácie uvedené v tomto dokumente sú majetkom J&T Banky. Šíriť tieto informácie, zdieľať alebo inak ich využívať možné len s písomným súhlasom J&T Banky. Informácie, názory a závery obsiahnuté v tomto dokumente poskytuje J&T Banka na základe zdrojov, ktoré považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti. Napriek tomu J&T Banka nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť ani záruku za uvedené informácie.

J&T BANKA WEALTH REPORT 2017 PDF

2016

J&T BANKA WEALTH REPORT 2016

Ako pristupujú bohatí Česi a Slováci k výzvam finančného sveta? Kde vidia príležitosť a hrozby pre svoj majetok? Môže byť médiami toľko preberaná migračná vlna príležitosť pre rozbeh nového podnikania alebo je to snáď predzvesť nejakého celosvetového konfliktu? Čo hovoria o perspektívach západnej spoločnosti, ako uvažujú nad svojou budúcnosťou, čo najviac ohrozuje vybudovaný majetok a ako ho chcú ochrániť? Predstavujeme vám výsledky unikátneho prieskumu, ktorý odhaľuje pohlaď dolárových milionárov na výzvy súčasného sveta a stav nasej spoločnosti.

Kto sú dolároví milionári? Je to vysokoškolák, majiteľ firmy vo veku 50-51 rokov. Nie je to žiadny rýchlo zbohatlík, svoje imanie si zarobil dlhodobým rozvojom svojho podnikania. Svet dolárových milionárov je predovšetkým svetom mužov. V Česku tvoria muži 90% dolárových milionárov, a na Slovensku dokonca 94%. Podobný trend je ale možné sledovať aj inde vo svete. Hlavným zdrojom ich majetku je podnikanie (66%), ďalej investovanie (13%) a zamestnanie (13%). Dedičstvo je hlavným zdrojom majetku pre 8% českých a slovenských milionárov. Typický respondent-milionár naštartoval svoje podnikanie vlastným pričinením v 90. rokoch minulého storočia, pričom nemohol počítať s dedičstvom alebo výraznejším majetkom od rodičov, ako tomu často je vo vyspelom svete.

Prieskum, ktorý prebiehal medzi februárom až marcom 2016, uskutočnila J&T Banka v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd. Cieľom prieskumu bolo zmapovať investičné správanie a životný štýl dolárových milionárov, teda tých, ktorých disponibilný majetok má hodnotu minimálne 1 milión USD (približne 24,1 miliónov Kč alebo 891 000 EUR). Do prieskumu sa zapojilo celkovo 239 respondentov z radov dolárových milionárov (79 Slovákov a 160 Čechov). Dáta boli zbierané pomocou on-line dopytovania. Kvalitatívny pohľad doplnili hĺbkové rozhovory so 6 respondentmi a prieskum medzi privátnymi bankármi J&T Banky.

Ďakujeme všetkým respondentom a partnerom, ktorí sa na tomto unikátnom prieskume podieľali.

Informácie uvedené v tomto dokumente sú majetkom J&T Banky. Šíriť tieto informácie, zdieľať alebo inak ich využívať možné len s písomným súhlasom J&T Banky. Informácie, názory a závery obsiahnuté v tomto dokumente poskytuje J&T Banka na základe zdrojov, ktoré považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti. Napriek tomu J&T Banka nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť ani záruku za uvedené informácie.

2015

J&T BANKA WEALTH REPORT 2015

Českí a slovenskí dolároví milionári sú vysokoškoláci (89% v SR, 80% v ČR) tesne po päťdesiatke (priemerný vek respondentov v SR je 50 rokov, v ČR potom 52 rokov). Na Slovensku nájdeme pätinu milionárov v rozmedzí 30-39 rokov. Ženy sú medzi milionári ojedinelé. Najčastejšie sú dolároví milionári majitelia firiem (58% v SR, 57% v ČR), vedúcimi pracovníkmi v úlohe zamestnancov (9% v SR, 10% v ČR) alebo samostatne zárobkovo činné osoby (3% v SR, 10% v ČR) .

Prieskum, ktorý prebiehal medzi februárom až marcom 2015, uskutočnila J&T Banka v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd. Cieľom prieskumu bolo zmapovať investičné správanie a životný štýl dolárových milionárov, teda tých, ktorých disponibilný majetok má hodnotu minimálne 1 milión USD (24,5 miliónov Kč alebo 900 000 EUR). Do prieskumu sa zapojilo celkovo 301 respondentov z radov dolárových milionárov (108 Slovákov a 193 Čechov). Dáta boli zbierané pomocou on-line dopytovania. Kvalitatívny pohľad doplnili hĺbkové rozhovory so 6 respondentmi a skupinový rozhovor s privátnymi bankármi J&T Banky.

Ďakujeme všetkým respondentom a partnerom, ktorí sa na tomto unikátnom prieskume podieľali.

Informácie uvedené v tomto dokumente sú majetkom J&T Banky. Šíriť tieto informácie, zdieľať alebo inak ich využívať je možné len s písomným súhlasom J&T Banky. Informácie, názory a závery obsiahnuté v tomto dokumente poskytuje J&T Banka na základe zdrojov, ktoré považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti. Napriek tomu J&T Banka nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť ani záruku za uvedené informácie.

2014

J&T BANKA WEALTH REPORT 2014

Českí a slovenskí dolároví milionári sú vysokoškoláci (89 % v SR, 80 % v ČR) stojaci na prahu päťdesiatky (priemerný vek respondentov v SK je 49 rokov, v ČR predstavuje 51 rokov). Celých 30 % slovenských a 40 % českých milionárov je vo veku medzi 50 – 59 rokov. Očakávajú naštartovanie ekonomiky a rast HDP. Súčasnú ekonomickú situáciu vnímajú skôr ako príležitosť pre svoje investície. Sú veľmi aktívni v občianskej spoločnosti. Prispievajú na dobročinnosť, podporujú športové aj kultúrne aktivity a aktívne sa zapájajú do pomoci v prípade živelných katastrof. Najviac im prekáža fungovanie justície, neefektivita štátnej správy a vysoká daňová záťaž. Dolároví milionári sú najčastejšie majiteľmi firiem (66 % v SR, 48 % v ČR), vedúcimi pracovníkmi v role zamestnanca (11 % v SR, 15 % v ČR) alebo samostatne zárobkovo činné osoby (5 % v SR, 10 % v ČR).

Prieskum, ktorý prebiehal v období február až apríl 2014, sme organizovali v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd. Cieľom prieskumu bolo zmapovať investičné správanie a životný štýl dolárových milionárov, teda tých, ktorých disponibilný majetok má hodnotu minimálne 20 miliónov korún v Česku alebo 728-tisíc eur na Slovensku. Do prieskumu sa zapojilo celkovo 197 respondentov z radov dolárových milionárov (56 Slovákov a 141 Čechov). Dáta boli zozbierané prostredníctvom online dotazníkov. Kvalitatívny pohľad doplnili hĺbkové rozhovory so 6 respondentmi a skupinový rozhovor s privátnymi bankármi J&T Banky.

Ďakujeme všetkým respondentom a partnerom, ktorí sa na tomto unikátnom prieskume podieľali.
Informácie uvedené v tomto dokumente sú vlastníctvom J&T Banky.
Šíriť tieto informácie, sprístupňovať ich, alebo inak ich využívať je možné iba s písomným súhlasom J&T Banky.
Informácie, názory a závery uvedené v tomto dokumente poskytuje J&T Banka na základe zdrojov, ktoré považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti.
Napriek tomu J&T Banka nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť ani záruku za informácie tu uvedené.

Celkovú správu z aktuálneho prieskumu vám zašleme na vyžiadanie.

Kontakt:
tlacovecentrum@jtbanka.sk

 

2013

J&T BANKA WEALTH REPORT 2013

Vitajte vo svete dolárových milionárov

Úspešní a bohatí najlepšie odrážajú stav vyspelosti spoločnosti, v ktorej žijú. Sme hrdí, že poznáme českých a slovenských milionárov a miliardárov, s ktorými už pätnásť rokov pracujeme a delíme sa o úspechy, ktoré spoločne dosahujeme.
Vďaka unikátnej štúdii, ktorá nemá v rámci Česka a Slovenska obdobu, vám už po tretíkrát prinášame pohľad na investičné myslenie a správanie tých najbohatších, dolárových milionárov.

Českí a slovenskí dolároví milionári sú vysokoškoláci (82 % v ČR, 84 % SR) v staršom strednom veku. V priemere dosahujú 50 rokov v Česku a 46 rokov na Slovensku. Najmladší respondent má 22 rokov a najstarší 90 rokov. Ženy sú v skupine dolárových milionárov minoritou, v Česku tvoria len 10 %, na Slovensku 18 %. Stále tak platí, že svet milionárov je najmä svetom mužov. Dolároví milionári sú najčastejšie majiteľmi či konateľmi firiem (60 % v ČR, 71 % v SR), vedúcimi pracovníkmi v role zamestnanca (13 % ČR, 7 % SR) alebo samostatne zárobkovo činné osoby (12 % v ČR, 6 % v SR).

Prieskum sme uskutočnili v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd. Do prieskumu sa zapojilo celkovo 219 respondentov z radov dolárových milionárov (164 Čechov a 55 Slovákov), ktorých disponibilný majetok má hodnotu minimálne 19 miliónov korún v Česku alebo 770 000 eur na Slovensku.
Prieskum bol realizovaný v Česku a na Slovensku pomocou online dopytovania.

Ďakujeme všetkým respondentom a partnerom, ktorí sa na tomto unikátnom prieskumu podieľali.
Informácie uvedené v tomto dokumente sú vlastníctvom J&T Banky.
Šíriť tieto informácie, sprístupňovať ich alebo inak ich využívať je možné len s písomným súhlasom J&T; Banky.
Informácie, názory a závery obsiahnuté v tomto dokumente poskytuje J&T Banka na základe zdrojov, ktoré považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti. Napriek tomu J&T Banka nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť ani záruku za informácie tu uvedené.

2012

J&T BANKA WEALTH REPORT 2012

Zoznámte sa so závermi už druhého prieskumu dolárových milionárov, ktorý sme uskutočnili v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd. Do prieskumu sa zapojilo celkovo 175 respondentov, ktorých disponibilný majetok má hodnotu minimálne 18 miliónov korún či 730 000 eur. Prieskum bol realizovaný v Česku a na Slovensku pomocou online dopytovania.

Českí a slovenskí dolároví milionári sú v strednom veku, v priemere dosahujú 47 rokov v Česku a 45 rokov na Slovensku. Najmladší respondent má 24 rokov a najstarší 89 rokov. Ženy sú v skupine dolárových milionárov minoritou, tvoria len 10 %. Stále tak platí, že svet milionárov je najmä svetom mužov. Dolároví milionári sú najčastejšie majiteľmi či konateľmi firiem (60 % v ČR, 71 % v SR) alebo samostatne zárobkovo činné osoby (10 % v ČR, 11 % v SR). Len 14 % respondentov, respektíve 10 % na Slovensku, je v role zamestnanca.

Ďakujeme všetkým respondentom a partnerom, ktorí sa na tomto unikátnom prieskumu podieľali.
Informácie uvedené v tomto dokumente sú vlastníctvom J&T Banky.
Šíriť tieto informácie, sprístupňovať ich alebo inak ich využívať je možné len s písomným súhlasom J&T Banky.
Informácie, názory a závery obsiahnuté v tomto dokumente poskytuje J&T Banka na základe zdrojov, ktoré považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti. Napriek tomu J&T Banka nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť ani záruku za informácie tu uvedené.

2011

J&T BANKA WEALTH REPORT 2011

Výsledky nášho prvotného prieskumu nás prekvapili. Pozitívne. Príjemne. Ak je elita národa na vysokej úrovni a cíti spoločenskú zodpovednosť, je na úrovni celý národ. A ak existuje priama úmera medzi majetkom a úrovňou správania, postojov a názorov, je to rovnako. Mohli by sme použiť parafrázu známeho citátu: „Ukážte mi boháča a ja vám poviem, v akom štádiu vyspelosti sa nachádza spoločnosť .“

Za dvadsať rokov slobodnej ekonomiky prešli naši milionári dlhú cestu od bohatých ľudí s veľkým majetkom k spoločenskej elite, ktorá môže byť vzorom a príkladom hodným nasledovania.

A my sme radi, že sme po tej ceste mohli ísť vedľa nich a s nimi.