Wealth Report | J&T BANKA
Navigácia

Wealth Report

Wealth report

Vitajte vo svete dolárových milionárov

Úspešní a bohatí najlepšie odrážajú úroveň vyspelosti spoločnosti, v ktorej žijú. Sme hrdí, že poznáme slovenských milionárov, s ktorými neprestajne pracujeme a delíme sa o úspechy, ktoré spoločne dosahujeme.

Vďaka unikátnej štúdii, ktorá nemá v rámci Česka a Slovenska obdobu, vám prinášame pohľad na investičné myslenie a správanie tých najbohatších, dolárových milionárov

2021

WEALTH REPORT 2021

Okrúhly desiaty ročník J&T BANKA WEALTH REPORT ukázal, že ostatný rok bol pre slovenských milionárov prelomový.

Úspešní ľudia v prieskume uviedli, že najväčším zdrojom zhodnotenia ich majetku bolo investovanie. Doteraz pritom označovali za rozhodujúci faktor zvyšovania svojho bohatstva podnikanie. Ťažisko zhodnocovania majetku sa tak presúva od podnikania k investovaniu.

J&T BANKA WEALTH REPORT 2021 PDF

2020

J&T BANKA WEALTH REPORT 2020

Už štrnásť rokov sme partnerom finančných rozhodnutí úspešných Slovákov. Pri našich klientoch stojíme v dobrých časoch, keď sa ekonomike darí a trhy rastú, ale aj v tých zložitejších, keď prídu turbulencie. Práve rok 2020 je takýmto obdobím.

Pandémia koronavírusu viac či menej ovplyvnila život každého jedného z nás a milionári nie sú výnimkou. Na krízu, ktorá prišla náhle, však zareagovali oveľa lepšie než v roku 2008. Zjednodušene povedané, za tých 12 rokov investične dospeli.

Útlm ekonomického a spoločenského života sa pre nich stal aj časom zamyslenia nad vlastným životným štýlom. Zistili, že svet funguje aj bez ich dvadsaťštyrihodinového denného nasadenia. Väčšina milionárov našla v podnikaní ďalší priestor na využitie digitálnych technológií. Mnohí využili tento čas aj na to, aby sa intenzívnejšie venovali svojmu partnerovi či partnerke alebo objavili krásy slovenskej prírody.

J&T BANKA WEALTH REPORT 2020 PDF

2019

J&T BANKA WEALTH REPORT 2019

Od vstupu Slovenska do Európskej únie ubehlo presne 15 rokov a naša krajina je dnes jej pevnou súčasťou. Exkluzívny prieskum J&T BANKA Wealth Report 2019 medzi dolárovými milionármi ukazuje, že bohatí Slováci na ňom oceňujú najmä bezbariérový prístup na spoločný trh a príchod zahraničných investorov. Po vyše dekáde od prijatia eura vidia najväčšie pozitíva v zjednodušení obchodnej výmeny, v znížení transakčných nákladov a v kurzovej stabilite.

Po období niekoľkoročného hospodárskeho rastu začínajú dnes podľa prieskumu slovenskí milionári pociťovať chladnutie ekonomiky. Hovoria však, že prípadnej krízy sa neboja, sú totiž skúsenejší a lepšie pripravení. Až 70 percent z nich tvrdí, že by počas nej nepanikárili a aktíva by nepredávali tak, ako pri tej poslednej. Naopak, krízu by využili na výhodné investovanie, pretože si uvedomujú, že cena aktív bude rásť.

V čase spomaľovania sa globálnej ekonomiky, neistoty okolo čínsko-americkej obchodnej vojny a otáznikov okolo brexitu očakávajú najvyšší zisk od nehnuteľností a od stavebných pozemkov. Medzi tradičnými investičnými nástrojmi majú najlepšie postavenie akcie zahraničných firiem a korporátne dlhopisy, ktoré dokresľujú podnikateľského ducha našich bohatých a ich vieru v podnikanie. Ako poistku uchovávateľa hodnoty vnímajú vo zvýšenej miere investície do zlata, naopak, menej už dôverujú startupom.

J&T BANKA WEALTH REPORT 2019 PDF

2018

J&T BANKA WEALTH REPORT 2018

Bohatí Slováci sa odkláňajú od konzervativizmu a sú stále viac otvorení investovaniu. Najvyššie zhodnotenie vidia v stavebných pozemkoch a ekonomickú situáciu hodnotia ako najpriaznivejšiu pre investovanie za posledných šesť rokov. Ukázal to exkluzívny prieskum J&T BANKY Wealth Report 2018 medzi dolárovými milionármi.

Podľa štúdie je slovenský milionár vysokoškolsky vzdelaný muž, ktorý vlastní firmu. Hlavným zdrojom jeho bohatstva sú príjmy z podnikania. Viac ako polovica slovenských milionárov je majiteľom alebo konateľom firmy.

Slovenskí milionári sú  až o desať rokov mladší, ako tí svetoví. V priemere majú 51 rokov. Je to preto, že pred rokom 1989 bolo súkromné podnikanie a s ním spojené bohatnutie u nás de facto zakázané. K dôchodkovému veku sa preto na Slovensku blíži prvá porevolučná generácia bohatých až dnes.

Pri celkovom pohľade na portfólio badať u milionárov ešte opatrnosť, keď 51 % z neho tvoria stále konzervatívne nástroje, avšak citeľná je už väčšia otvorenosť k investičným nástrojom. Slováci si obľúbili najmä investovanie do korporátnych dlhopisov, ktoré tvoria až 30 percent ich investičného portfólia, čo je až dvakrát viac ako pri svetových milionároch.

Slovenskí milionári veria do budúcnosti z hľadiska výnosu najviac stavebným pozemkom. Prieskum ukázal, že sa stále viac zaujímajú aj o zberateľské aktíva. Investujú najmä do umenia, známok a do mincí. Motivácia pre investovanie do nich je pri milionároch jednoznačná, ide o osobné potešenie.

Podľa prieskumu stúpa ochota Slovákov investovať v zahraničí. Až 36 percent investičného portfólia majú bohatí Slováci v zahraničí, čo je medziročný nárast o šesť percentuálnych bodov. Prieskum tiež ukázal, že 21 percent z nich sa snaží investovať tak, aby dosiahli vyšší výnos než je priemer na trhu. V porovnaní s Európanmi, pri ktorých jej toto motiváciou len v 17 percentách prípadov, sú teda viac draví.

Z prieskumov J&T Wealth Report vyplýva, že úspešní ľudia považujú už niekoľko rokov za hrozbu pre spoločnosť korupciu, klientelizmus a rodinkárstvo. Dlhodobo ich tiež trápi nízka vymožiteľnosť práva či vysoké daňovo-odvodové zaťaženie.

J&T BANKA WEALTH REPORT 2018 PDF

2017

J&T BANKA WEALTH REPORT 2017

Kvalitné vzdelanie, tvrdá práca v oblasti ktorú človek vyštudoval a ďalšie vzdelávanie, to sú najčastejšie spoločné faktory, ktoré priviedli väčšinu českých a slovenských milionárov k ich bohatstvu. Vyplýva to z unikátneho prieskumu WEALTH REPORT 2017, ktorý tradične zrealizovala J&T BANKA.

Svet dolárových milionárov je u nás stále svetom mužov (96 % SR, 86 % ČR). Priemerný vek milionára je v súčasnosti na Slovensku 52 rokov, v Česku 53 rokov. Absolútna väčšina dolárových milionárov má vysokoškolské vzdelanie a aktuálne zastáva post majiteľa či konateľa firmy (v ČR 52 %, v SR 54 %). Až ¾ milionárov pracujú odbore, ktorý priamo vyštudovali, alebo v príbuznej oblasti.

Novým fenoménom u milionárov je najmä trpezlivosť, a to či už pri investovaní, kde stúpa záujem o investície do podielových fondov, akcií a do dlhopisov. Slováci za najzaujímavejšie považujú investície do akcií zahraničných firiem (32 %), alternatívnych investícií (24 %), nákupu poľnohospodárskej pôdy (21 %) a do korporátnych dlhopisov (21 %). V rodinnom živote sa orientujú na rodinné hodnoty a s pribúdajúcimi rokmi chcú tráviť viac času s blízkymi. Pracovať však plánujú vždy, bez ohľadu na dosiahnutú veľkosť majetku. Prácu totiž nevnímajú ako povinnosť, ale záľubu.

Prieskum, ktorý prebiehal medzi februárom až marcom 2017, uskutočnila J&T BANKA v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd. Cieľom prieskumu bolo zmapovať investičné správanie a životný štýl dolárových milionárov, teda tých, ktorých disponibilný majetok má hodnotu minimálne 1 milión USD (približne 24,1 miliónov Kč alebo 891 000 EUR). Do prieskumu sa zapojilo celkovo 263 respondentov z radov dolárových milionárov (71 Slovákov a 192 Čechov). Dáta boli zbierané pomocou on-line dopytovania. Kvalitatívny pohľad doplnili hĺbkové rozhovory s 15 respondentmi a prieskum medzi privátnymi bankármi J&T BANKY.

Ďakujeme všetkým respondentom a partnerom, ktorí sa na tomto unikátnom prieskume podieľali.

Informácie uvedené v tomto dokumente sú majetkom J&T BANKY. Šíriť tieto informácie, zdieľať alebo inak ich využívať možné len s písomným súhlasom J&T BANKY. Informácie, názory a závery obsiahnuté v tomto dokumente poskytuje J&T BANKA na základe zdrojov, ktoré považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti. Napriek tomu J&T BANKA nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť ani záruku za uvedené informácie.

J&T BANKA WEALTH REPORT 2017 PDF

2016

J&T BANKA WEALTH REPORT 2011

Výsledky nášho prvotného prieskumu nás prekvapili. Pozitívne. Príjemne. Ak je elita národa na vysokej úrovni a cíti spoločenskú zodpovednosť, je na úrovni celý národ. A ak existuje priama úmera medzi majetkom a úrovňou správania, postojov a názorov, je to rovnako. Mohli by sme použiť parafrázu známeho citátu: „Ukážte mi boháča a ja vám poviem, v akom štádiu vyspelosti sa nachádza spoločnosť .“

Za dvadsať rokov slobodnej ekonomiky prešli naši milionári dlhú cestu od bohatých ľudí s veľkým majetkom k spoločenskej elite, ktorá môže byť vzorom a príkladom hodným nasledovania.

A my sme radi, že sme po tej ceste mohli ísť vedľa nich a s nimi.

J&T BANKA WEALTH REPORT 2011 PDF

2015

J&T BANKA WEALTH REPORT 2015

Českí a slovenskí dolároví milionári sú vysokoškoláci (89% v SR, 80% v ČR) tesne po päťdesiatke (priemerný vek respondentov v SR je 50 rokov, v ČR potom 52 rokov). Na Slovensku nájdeme pätinu milionárov v rozmedzí 30-39 rokov. Ženy sú medzi milionári ojedinelé. Najčastejšie sú dolároví milionári majitelia firiem (58% v SR, 57% v ČR), vedúcimi pracovníkmi v úlohe zamestnancov (9% v SR, 10% v ČR) alebo samostatne zárobkovo činné osoby (3% v SR, 10% v ČR) .

Prieskum, ktorý prebiehal medzi februárom až marcom 2015, uskutočnila J&T Banka v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd. Cieľom prieskumu bolo zmapovať investičné správanie a životný štýl dolárových milionárov, teda tých, ktorých disponibilný majetok má hodnotu minimálne 1 milión USD (24,5 miliónov Kč alebo 900 000 EUR). Do prieskumu sa zapojilo celkovo 301 respondentov z radov dolárových milionárov (108 Slovákov a 193 Čechov). Dáta boli zbierané pomocou on-line dopytovania. Kvalitatívny pohľad doplnili hĺbkové rozhovory so 6 respondentmi a skupinový rozhovor s privátnymi bankármi J&T Banky.

Ďakujeme všetkým respondentom a partnerom, ktorí sa na tomto unikátnom prieskume podieľali.

Informácie uvedené v tomto dokumente sú majetkom J&T Banky. Šíriť tieto informácie, zdieľať alebo inak ich využívať je možné len s písomným súhlasom J&T Banky. Informácie, názory a závery obsiahnuté v tomto dokumente poskytuje J&T Banka na základe zdrojov, ktoré považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti. Napriek tomu J&T Banka nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť ani záruku za uvedené informácie.

J&T BANKA WEALTH REPORT 2015 PDF

2014

J&T BANKA WEALTH REPORT 2014

Českí a slovenskí dolároví milionári sú vysokoškoláci (89 % v SR, 80 % v ČR) stojaci na prahu päťdesiatky (priemerný vek respondentov v SK je 49 rokov, v ČR predstavuje 51 rokov). Celých 30 % slovenských a 40 % českých milionárov je vo veku medzi 50 – 59 rokov. Očakávajú naštartovanie ekonomiky a rast HDP. Súčasnú ekonomickú situáciu vnímajú skôr ako príležitosť pre svoje investície. Sú veľmi aktívni v občianskej spoločnosti. Prispievajú na dobročinnosť, podporujú športové aj kultúrne aktivity a aktívne sa zapájajú do pomoci v prípade živelných katastrof. Najviac im prekáža fungovanie justície, neefektivita štátnej správy a vysoká daňová záťaž. Dolároví milionári sú najčastejšie majiteľmi firiem (66 % v SR, 48 % v ČR), vedúcimi pracovníkmi v role zamestnanca (11 % v SR, 15 % v ČR) alebo samostatne zárobkovo činné osoby (5 % v SR, 10 % v ČR).

Prieskum, ktorý prebiehal v období február až apríl 2014, sme organizovali v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd. Cieľom prieskumu bolo zmapovať investičné správanie a životný štýl dolárových milionárov, teda tých, ktorých disponibilný majetok má hodnotu minimálne 20 miliónov korún v Česku alebo 728-tisíc eur na Slovensku. Do prieskumu sa zapojilo celkovo 197 respondentov z radov dolárových milionárov (56 Slovákov a 141 Čechov). Dáta boli zozbierané prostredníctvom online dotazníkov. Kvalitatívny pohľad doplnili hĺbkové rozhovory so 6 respondentmi a skupinový rozhovor s privátnymi bankármi J&T Banky.

Ďakujeme všetkým respondentom a partnerom, ktorí sa na tomto unikátnom prieskume podieľali.
Informácie uvedené v tomto dokumente sú vlastníctvom J&T Banky.
Šíriť tieto informácie, sprístupňovať ich, alebo inak ich využívať je možné iba s písomným súhlasom J&T Banky.
Informácie, názory a závery uvedené v tomto dokumente poskytuje J&T Banka na základe zdrojov, ktoré považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti.
Napriek tomu J&T Banka nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť ani záruku za informácie tu uvedené.

 

J&T BANKA WEALTH REPORT 2014 PDF

 

2013

J&T BANKA WEALTH REPORT 2013

Vitajte vo svete dolárových milionárov

Úspešní a bohatí najlepšie odrážajú stav vyspelosti spoločnosti, v ktorej žijú. Sme hrdí, že poznáme českých a slovenských milionárov a miliardárov, s ktorými už pätnásť rokov pracujeme a delíme sa o úspechy, ktoré spoločne dosahujeme.
Vďaka unikátnej štúdii, ktorá nemá v rámci Česka a Slovenska obdobu, vám už po tretíkrát prinášame pohľad na investičné myslenie a správanie tých najbohatších, dolárových milionárov.

Českí a slovenskí dolároví milionári sú vysokoškoláci (82 % v ČR, 84 % SR) v staršom strednom veku. V priemere dosahujú 50 rokov v Česku a 46 rokov na Slovensku. Najmladší respondent má 22 rokov a najstarší 90 rokov. Ženy sú v skupine dolárových milionárov minoritou, v Česku tvoria len 10 %, na Slovensku 18 %. Stále tak platí, že svet milionárov je najmä svetom mužov. Dolároví milionári sú najčastejšie majiteľmi či konateľmi firiem (60 % v ČR, 71 % v SR), vedúcimi pracovníkmi v role zamestnanca (13 % ČR, 7 % SR) alebo samostatne zárobkovo činné osoby (12 % v ČR, 6 % v SR).

Prieskum sme uskutočnili v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd. Do prieskumu sa zapojilo celkovo 219 respondentov z radov dolárových milionárov (164 Čechov a 55 Slovákov), ktorých disponibilný majetok má hodnotu minimálne 19 miliónov korún v Česku alebo 770 000 eur na Slovensku.
Prieskum bol realizovaný v Česku a na Slovensku pomocou online dopytovania.

Ďakujeme všetkým respondentom a partnerom, ktorí sa na tomto unikátnom prieskumu podieľali.
Informácie uvedené v tomto dokumente sú vlastníctvom J&T Banky.
Šíriť tieto informácie, sprístupňovať ich alebo inak ich využívať je možné len s písomným súhlasom J&T; Banky.
Informácie, názory a závery obsiahnuté v tomto dokumente poskytuje J&T Banka na základe zdrojov, ktoré považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti. Napriek tomu J&T Banka nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť ani záruku za informácie tu uvedené.

J&T BANKA WEALTH REPORT 2013 PDF

2012

J&T BANKA WEALTH REPORT 2012

Zoznámte sa so závermi už druhého prieskumu dolárových milionárov, ktorý sme uskutočnili v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd. Do prieskumu sa zapojilo celkovo 175 respondentov, ktorých disponibilný majetok má hodnotu minimálne 18 miliónov korún či 730 000 eur. Prieskum bol realizovaný v Česku a na Slovensku pomocou online dopytovania.

Českí a slovenskí dolároví milionári sú v strednom veku, v priemere dosahujú 47 rokov v Česku a 45 rokov na Slovensku. Najmladší respondent má 24 rokov a najstarší 89 rokov. Ženy sú v skupine dolárových milionárov minoritou, tvoria len 10 %. Stále tak platí, že svet milionárov je najmä svetom mužov. Dolároví milionári sú najčastejšie majiteľmi či konateľmi firiem (60 % v ČR, 71 % v SR) alebo samostatne zárobkovo činné osoby (10 % v ČR, 11 % v SR). Len 14 % respondentov, respektíve 10 % na Slovensku, je v role zamestnanca.

Ďakujeme všetkým respondentom a partnerom, ktorí sa na tomto unikátnom prieskumu podieľali.
Informácie uvedené v tomto dokumente sú vlastníctvom J&T Banky.
Šíriť tieto informácie, sprístupňovať ich alebo inak ich využívať je možné len s písomným súhlasom J&T Banky.
Informácie, názory a závery obsiahnuté v tomto dokumente poskytuje J&T Banka na základe zdrojov, ktoré považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti. Napriek tomu J&T Banka nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť ani záruku za informácie tu uvedené.

J&T BANKA WEALTH REPORT 2012 PDF