Nadácia J&T | J&T BANKA
Navigácia

Nadácia J&T

Ako jedna z popredných finančných inštitúcií pôsobiacich na území Českej a Slovenskej republiky sa hlásime k spoločenskej zodpovednosti, ktorú považujeme za podstatnú súčasť našej firemnej kultúry.

V oblasti filantropie svoje aktivity smerujeme prostredníctvom Nadačného fondu J&T a Nadácie J&T najmä na ochranu ohrozených detí a na podporu sociálne slabých a hendikepovaných spoluobčanov, na podporu športu a kultúry a samozrejme na podporu vlastných zamestnancov.

Péče

Nadační fond J&T a Nadácia J&T

Ponúkame pomocnú ruku tým, ktorí o ňu stoja a sami sa snažia riešiť svoju situáciu. Naše aktivity a pomoc smerujeme primárne ohrozeným deťom v sociálne slabých či pestúnskych rodinách a ľuďom chorým a s hendikepom, ktorým sa snažíme pomôcť so zapojením do bežného života. Našu pomoc ponúkame fyzickým aj právnickým osobám.

Sme iniciátorom a podporovateľom transformácie systému starostlivosti o ohrozené deti. Financujeme a spravujeme edukačno-náborovú kampaň „Hľadáme rodičov“, ktorej cieľom je nábor dostatočného množstva pestúnov pre 11 000 detí umiestnených v ústavoch.

Viac na Nadační fond J&T a Nadácia J&T.