Nadácia J&T

Uvedomujeme si spoločenskú zodpovednosť, ktorú máme a chceme prispieť k sociálnej a kultúrnej úrovni spoločnosti, v ktorej žijeme.

Nadácia J&T

Aktívne pomáhame najmä v oblasti ochrany ohrozených detí, sociálnej úrovne a kvality života hendikepovaných.

Naše filantropické aktivity organizujeme prostredníctvom Nadačného fondu J&T a Nadácie J&T.

Nadácia J&T a Nadace J&T

Nadácia J&T a Nadace J&T

Ponúkame pomocnú ruku tým, ktorí o ňu stoja a sami sa snažia riešiť svoju situáciu. Naše aktivity a pomoc smerujeme primárne ohrozeným deťom v sociálne slabých či pestúnskych rodinách a ľuďom chorým a s hendikepom, ktorým sa snažíme pomôcť so zapojením do bežného života. Našu pomoc ponúkame fyzickým aj právnickým osobám.

Sme iniciátorom a podporovateľom transformácie systému starostlivosti o ohrozené deti. Financujeme a spravujeme edukačno-náborovú kampaň „Hľadáme rodičov“, ktorej cieľom je nábor dostatočného množstva pestúnov pre tisícky detí umiestnených v ústavoch.

Nadácia J&TNadace J&T