Podporujeme

Túžime po tom, aby čo najviac ľudí na Slovensku bolo úspešných a bohatých. Uvedomujeme si, že my sami môžeme rásť len vtedy, keď bude bohatnúť celá spoločnosť.

Chceme inšpirovať k úspechom. A podeliť sa s touto krajinou o vlastný úspech. Dlhodobo a systematicky podporujeme slovenské umenie a jeho vrcholové inštitúcie, akou je Slovenská národná galéria. Veríme v hodnoty dobrovoľníctva a aj touto formou prinášame úžitok spoločnosti, v ktorej spolu žijeme.

Vieme, že budúcnosť našej ekonomiky leží aj v startupoch, inovatívnych mladých firmách, ktoré prinášajú vysokú pridanú hodnotu a menia náš svet. Podporujeme študentov vysokých škôl a študentské organizácie, pretože sme presvedčení, že jednou z najdôležitejších hodnôt je vzdelanie.

Aktívne sa zaujímame o rast bohatstva krajiny do budúcnosti. Podporujeme talenty, favorizujeme nápady, ukazujeme vzory. Pomáhame tým, ktorí chcú.

Snažíme sa napĺňať víziu bohatého Slovenska.

Umenie

Dlhodobo podporujeme svet umenia. Pomáhame elitným projektom, ktoré môžu Slovensko zvýrazniť na kultúrnej mape sveta.

Výstavy, predstavenia a prehliadky

Robert Wilson

Režisér, scénograf, dizajnér, maliar a sochár v jednej osobe - Američan Robert Wilson je najvýznamenjší súčasný avant-gardný divadelný umelec. Jeho diela posúvajú možnosti klasického divadla dopredu a je známy tiež svojou spoluprácou nielen s velikánmi súčasného umenia, ale aj s popovými ikonami ako sú napríklad Lou Reed, Brad Pitt alebo Lady Gaga.

Jeho výstava s názvom „ROBERT WILSON VIDEOPORTRAITS" predstavila ikonické videoportréty známych osobností spoločenského a kultúrneho života. Svojím multimediálnym stvárnením priniesla koncept, aký slovenská umelecká scéna dovtedy nezažila, a zaradila sa k vrcholom kultúrnej sezóny na Slovensku v roku 2013. Bratislava sa tak začlenila medzi niekoľko svetových metropol, kde bolo možnéi na vlastné oči vidieť toto špičkové súčasné umenie. V roku 2014 sa na naše pozvanie prišiel návštevníkom Slovenského národného divadla predstaviť so svojou dekonštrukciou vlastnej tvorby sám Robert Wilson.

 

La Chapelle

David LaChapelle

Výstava fenomenálneho amerického fotografa Davida LaChapella pod názvom „LOST AND FOUND" sa v roku 2011 stala kultúrnou udalosťou roka na Slovensku a informovali o nej aj zahraničné médiá.

Spolu 32 veľkoformátových fotografií, ktoré boli súčasťou samostatných kolekcií alebo reprezentovali ukážky LaChapellovej tvorby z poslednej dekády, zaujalo počas dvoch mesiacov až 17 595 návštevníkov z radov širokej aj odbornej verejnosti. Výstavu v našom hlavnom meste si nedal ujsť ani samotný autor.

 

Prezentácie diel ďalších umelcov, ktoré sme podporili:

 • Alfons Mucha
 • Vivienne Westwood
 • Jean Paul Gaultier
 • Kurt Stallaert
 • Rancinan
 • René & Radka
 • František Drtikol
 • Tóno Stano
 • Jaroslav Róna a jeho dvorný fotograf
 • Vladimír Židlický
 • Bořek Šípek
 • Peter Župnik
 • Robert Vaňo
 • Igor Piačka
 • Petr Nikl
 • Ján Zrzavý

Podujatia

Podujatia

Partner Ceny Oskára Čepana

Cena Oskára Čepana je prestížna umelecká súťaž určená vizuálnym umelcom so slovenským štátnym občianstvom a vo veku do 35 rokov. Podmienkou účasti na súťaži je ukončené vysokoškolské štúdium. Každoročne ju vyhlasuje Nadácia - Centrum súčasného umenia.

Projekt bol na Slovensku založený v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers, zakladateľky a riaditeľky americkej nadácie Foundation for a Civil Society, ako paralela k českej Cene Jindřicha Chalupeckého.

Od roku 2001 je súťaž známa pod aktuálnym názvom Cena Oskára Čepana, odkazujúcim na meno je k menu slovenského teoretika umenia, ktorý svojimi početnými štúdiami o výtvarnom umení výrazne zasiahol do slovenského výtvarného diania a jeho teórie.

Od roku 2002 je cena súčasťou medzinárodného networku príbuzných súťaží organizovaných v strednej a vo východnej Európe Young Visual Artists Awards.

Cena Jindřicha Chalupeckého

Generálny partner Ceny Jindřicha Chalupeckého

V Česku sme generálnym partnerom Ceny Jindřicha Chalupeckého, ktorá pomáha objaviť kvalitných mladých umelcov a zviditeľniť ich prácu. Umeleckú cenu, založenú z iniciatívy Václava Havla, básnika a výtvarníka Jiřího Kolářa a maliara Theodora Pištěka, udeľujú súčasným umelcom do 35 rokov. Za obdobie existencie svojej existenie tejto súťaže získalo cenu množstvo umelcov, ktorých mená sa dnes skloňujú aj v medzinárodnom kontexte.

Jubilejný 25. ročník zaznamenal historicky najväčšiu účasť, porota volila z 83 prihlásených. Medzi piatimi finalistami sú tvorcovia zaoberajúci sa konceptuálnou tvorbou, autori fotografií, videí a inštalácií. Až do vyhlásenia ceny v novembri tohto roku budú umelci predstavovať svoju tvorbu a 20. novembra 2014 sa budú uchádzať o vôbec prvú hmotnú Cenu Jindřicha Chalupeckého, ktorá vzíde z dielne jedného z popredných českých dizajnových štúdií.

Ďalšie podujatia, ktoré sme podporili:

 • aukcie umenia White & Weiss
 • aukcie mincí Macho & Chlapovič

Inštitúcie

Institucie

Slovenská národná galéria

V roku 2013 sme zaviedli voľný vstup do Slovenskej národnej galérie pre všetkých našich klientov. Spolu s komentovanými prednáškami a workshopmi predstavovala naša spolupráca so SNG súčasť nadštandardnej starostlivosti, ktorú ako privátna banka poskytujeme.

V roku 2014 sme spoluprácu prehĺbili a preplatili sme vstupenku každému návštevníkovi SNG. Výsledkom bolo dramatické zvýšenie návštevnosti a to nás podnietilo ísť ešte o krok ďalej. V roku 2015, okrem voľného vstupu pre každého návštevníka, zdvojnásobíme sumu, ktorú nechajú návštevníci ako dobrovoľné vstupné. Spoločne tak pomôžeme umeniu na Slovensku.

Okrem výstav pripravuje SNG množstvo kultúrnych a vzdelávacích programov, ktoré okrem sprostredkovania umenia rozširujú záber vizuálneho umenia a umožnia vnímať výtvarné umenie aj inými cestami. Návšteva národnej galérie je jedným z iniciačných rituálov, ktoré diváka vovedú do sveta súčasného aj klasického umenia.

Galerie Rudolfinum

Galerie Rudolfinum

Reprezentatívnu neorenesančnú stavbu pražského Rudolfína, veľkoryso projektovanú ako koncertná sieň a galéria, postavili v roku 1884 architekti Národného divadla Josef Zítek a Josef Schulz. V rokoch 1989-1992 prešla zásadnou rekonštrukciou, ktorá navrátila pôvodný význam a poslanie severnému, teda výstavnému krídlu budovy.

Galéria začala činnosť v obnovených priestoroch 1. januára 1994. Programovo sa venuje súčasnému výtvarnému umeniu s občasnými obzretiami do minulosti. Výlučná orientácia na výstavy (galéria nemá vlastné zbierky) a spolupráca v medzinárodnom kontexte formuje Galériu Rudolfínum do podoby otvoreného komunikačného priestoru. J&T Banka sa v pozícii hlavného partnera podieľala na viacerých výstavách a od roku 2014 sme generálnym partnerom galérie.

Ďalšie inštitúcie, s ktorými spolupracujeme:

 • Roman Fecik Gallery
 • Polansky Galery
 • River Gallery
 • Galéria mesta Bratislavy
 • Dům umění v Ostravě
 • Pavleye Art and Culture

Startupy

Podnikateľský nápad roka

Veríme, že startupy, inovatívne podnikateľské nápady, ktoré hľadajú fungujúci business model, predstavujú budúcnosť slovenskej ekonomiky. Sme presvedčení, že talentov s potenciálom je u nás viac, ako startupistov, ktorí sú aktívni na slovenskej scéne. Preto hľadáme možnosti, ako mladých perspektívnych podnikateľov podporiť či už materiálne alebo odovzdávaním know-how.

Podnikateľský nápad roka

Podnikateľský nápad roka je projekt, ktorý oceňuje najlepšie podnikateľské nápady a pomáha k ich úspešnej realizácii. J&T Banka je generálnym partnerom súťaže od roku 2014. www.podnikatelskynapadroka.sk.

Fond J&T Ventures

J&T Ventures je jediný privátny startupový fond na Slovensku. Pre startupistov predstavuje možnosť financovania ich podnikateľského projektu. Našim klientom ponúka investície do startupov s cieľom získať podiel v začínajúcich perspektívnych firmách a následne ho so ziskom predať.

Vzdelávanie

AIESEC

aisec

AIESEC je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Rozvíja líderský potenciál u mladých ľudí a vedie ich k zodpovednému podnikaniu a rozvoju osobnoasti prostredníctvom stáží a programov. Dlhodobo spolupracujeme s AIESEC Slovensko v oblasti HR projektov, marketingu a startupov a zúčastňujeme sa na konferenciách a na prednáškach na vysokých školách.

Každoročne tiež vyhlasujeme súťaž Riaditeľ na jeden deň, kde najúspešnejší uchádzač z radov študentov môže vyskúšať kreslo riaditeľa banky. Zistí, ako vyzerá jeden deň riaditeľa privátnej banky a nahliadne do života kľúčových oddelení.

Global Management Challenge

GMC

Sme hlavným partnerom prestížnej medzinárodnej súťaže simulovaného riadenia firiem Global Management Challenge, v ktorej majú tímy študentov k dispozícii vlastnú fiktívnu spoločnosť. Za túto firmu počas súťaže zodpovedajú a svojimi rozhodnutiami ovplyvňujú jej priebeh. To ich posúva do ďalších kôl.

Odborníci z radov zamestnancov J&T Banky pôsobia ako mentori. Študentom sú počas celej súťaže k dispozícii a poskytujú im objektívne analýzy a rady.

Tímy pod naším patronátom bývajú zastúpené v národnom finále a dvakrát sa náš tím prebojoval do absolútnej špičky, do svetového finále, kde v ročníku 2013/2014 obsadil 3. miesto.

 

 

Inšpirujeme

Creative mornings

Pomáhame dobrým nápadom a myšlienkam uchytiť sa. Prostredníctvom portálu JET.sk otvárame ekonomické témy, ktoré nie vždy dostanú priestor v médiách. Naši analytici a traderi s vami diskutujú na sociálnej sieti Twitter a každému, kto má záujem, ponúkajú bezkonkurenčný pohľad priamo do kuchyne finančných trhov.

Podporujeme tiež jedinú slovenskú kapitolu medzinárodného podujatia Creative Mornings. Po celom svete sa v stále rastúcom počte miest s mesačnou periodicitou uskutočňuje prednáška s voľným vstupom a chutnými raňajkami zadarmo. Každý mesiac sa nesie v znamení inej témy, rovnakej pre všetky kapitoly.

Hosťami sú ľudia, ktorí majú reálne výsledky z praxe a vo svojej oblasti dosiahli inšpiratívny úspech. Prednášajúci sú ľudsky aj profesionálne hodní obdivu, no napriek tomu sa svojim aktivitám venujú mimo zraku väčšiny médií. Podujatie Creative Mornings Bratislava je určené pre lokálnu kreatívnu komunitu a pre mladých ľudí, ktorí hľadajú inšpiráciu.

Solar Team Slovakia

Solar team

Študenti techniky a pedagógovia zo Žilinskej univerzity a študenti dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave spojili sily, aby vytvorili solárny automobil s ambíciou uspieť na prestížnych pretekoch World Solar Challenge. Solar Team Slovakia je zložený zo študentov a pedagógov dvoch vysokých škôl a firiem z praxe.

„Chceme si otestovať spoluprácu dvoch rozdielnych škôl, technickej a umeleckej. Dizajn je mostom medzi umením a priemyselnou sférou, tak si to chceme vyskúšať v praxi. Väčšina študentov stážuje v automobilkách, ale tento projekt je iný, pretože je rozšírený o realizačnú fázu. Študenti sa oboznámia s inou profesiou, inžinierskou,“ hovorí o projekte Štefan Klein, vedúci Ateliéru Transport design na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

World Solar Challenge je závod naprieč celou Austráliou. Auto musí absolvovať trasu dlhú 3000 kilometrov v nehostinnom prostredí horúcej buše. Do projektu je zapojených spolu 26 študentov z oboch škôl, dozoruje im niekoľko pedagógov.

J&T Talent Aréna

JaT Talent Arena

So slovenskými študentmi komunikujeme nielen cez jednotlivé projekty a prostredníctvom študentských organizácií, ale aj priamo, cez sociálne siete. Najobľúbenejším diskusným fórom je stránka J&T Talent Aréna na Facebooku, určená študentom a všetkým, ktorí hľadajú kariéru v úspešnej spoločnosti.

Okrem informácií o jedinečných stážach a o pracovných príležitostiach v skupine J&T tu mladí ľudia nájdu tipy a triky, ako uspieť na pracovnom pohovore, prehľadné infografiky a rady, zaujímavé články a inšpiráciu k osobnému rozvoju.

Ukážeme vám tu tiež úspechy, ktoré dosahujú naši zamestnanci, keď práve nesedia v kancelárii.

Sledujte aj vy J&T Talent Arénu.

 

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo

Ako jedna z najúspešnejších a najdynamickejšie rastúcich bánk na Slovensku cítime zodpovednosť voči komunite. Našich zamestnancov podporujeme a motivujeme v ich dobrovoľníckych aktivitách.

Práca pre spoločnosť pre nás nepredstavuje povinnosť, ale novú výzvu a skúsenosť. Naša pomoc smeruje primárne do oblastí, ktoré dlhodobo podporujeme, ako je práca so znevýhodnenými občanmi, s ohrozenými deťmi či priama fyzická pomoc pre rôzne umelecké inštitúcie.

V konečnom dôsledku sú naše aktivity vždy ovplyvňované potrebami samotnej komunity, v ktorej pôsobíme. V J&T Banke veríme, že nestačí peniaze jednoducho „dávať na charitu", ale že existuje viacero spôsobov ako sa podeliť o vlastný úspech.

Práca pre spoločné dobro je hodnota, ktorú chceme aj naďalej rozvíjať.

Šport

Futbal

AC Sparta Praha

AC Sparta Praha

AC Sparta Praha je dlhodobo najvýznamnejším a na športovom poli najúspešnejším klubom českého futbalu. Za viac ako 115 rokov svojej existencie zaznamenal mnoho úspechov tak v domácich súťažiach, ako na medzinárodnej futbalovej scéne a patrí medzi najúspešnejšie futbalové kluby v strednej Európe.

V novodobej histórii Česka patrí Sparte jednoznačné prvenstvo v umiestnení v domácej ligovej súťaži (11 titulov majstra Českej republiky), pravidelne tiež reprezentuje český futbal na súťažiach UEFA (UEFA Champions League a Europa League – pôvodne UEFA Cup), kde rovnako dosiahla mnoho úspechov.

Futbalový klub AC Sparta Praha je partnerom exkluzívneho klubu Magnus. Klienti tak môžu za svoje bony nakupovať lístky a permanentky na zápasy tejto českej a československej legendy so zvýhodnením.

Tenis

Tenis

Sponzorujeme perspektívnu slovenskú tenistku Janu Čepelovú, ktorá je aktuálne na 56. priečke rebríčka WTA. Rozvíjame mladé talenty a podporujeme mládežnícke tímy NTC.

Davis Cup a Fed Cup

Davisov pohár je najvýznamnejšia súťaž reprezentačných družstiev v mužskom tenise. Turnaj vznikol v roku 1899 na Harvardovej univerzite. Český davicupový tím získal pohár v rokoch 2012 a 2013 a spolu so Slovákmi aj v roku 1980. Český tím figuruje na popredných priečkach v daviscupovom rankingu krajín podľa ITF.

Fed Cup je najvyššia súťaž reprezentačných družstiev v tenise žien. Do roku 1995 sa nazývala Federation Cup. Fedcupový ženský tím získal spolu 5 titulov pre Československo a v ére samostatnosti sa tenistkám podarilo už dvakrát ziskať najvyššiu trofej pre Česko. V českej ankete Sportovec roku sa družstvo stalo najlepším kolektívom roku 2011.

J&T Sport Team

Plavání

J&T Sport Team od roku 2001 podporuje slovenských športovcov z menej atraktívnych športových odvetví. Od roku 2006 sa združenie vyprofilovalo do cielenej podpory plávania a triatlonu. J&T Sport Team tvorí jadro slovenskej seniorskej reprezentácie v plávaní a v triatlone a zameriava sa najmä na vyhľadávanie mladých talentov. Od roku 2008 pripravuje združenie zdravotne postihnutých plavcov na medzinárodnej úrovni.

Členovia tímu sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach prestížnych medzinárodných súťaží, ako sú majstrovstvá Slovenska, majstrovstvá Európy, paraolympijské hry alebo svetový pohár v plávaní a európsky pohár či majstrovstvá Slovenska v triatlone.

Na olympijských hrách v Londýne v roku 2012 reprezentovali Slovensko až štyria členovia tímu, čím sa J&T Sport Team stal absolútne najúspešnejším plaveckým klubom na Slovensku. Táto dominancia sa potvrdila aj v ankete Plavec roku 2012, kde vyhral Tomáš Klobučník a Richard Nagy obsadil druhé miesto. Na treťom mieste medzi ženami skončila Katarína Listopadová.

Nadácia J&T

Nadácia J&T

Nadácia J&T

Otvorene sa hlásime k spoločenskej zodpovednosti, ktorú považujeme za podstatnú súčasť našej firemnej kultúry.

V oblasti filantropie svoje aktivity smerujeme prostredníctvom Nadačného fondu J&T a Nadácie J&T najmä na ochranu ohrozených detí a na podporu sociálne slabých a hendikepovaných spoluobčanov.

Ponúkame pomocnú ruku tým, ktorí o ňu stoja a sami sa snažia riešiť svoju situáciu.

Viac informácií