Magazín Magnus | J&T BANKA
Navigácia

Magazín Magnus

Magazín pre klientov a priateľov J&T BANKY.

Magnus, to sú ľudia, príbehy, vízie, udalosti, miesta, firmy, značky, veci a hodnoty, ktoré je dobré poznať.

Hlavným poslaním magazínu Magnus je kultivácia myšlienky „noblesse oblige“, teda skutočnosti, že postavenie zaväzuje a že bohatstvo a sloboda sú predovšetkým vec osobnej a spoločenskej zodpovednosti.