Magazín MAGNUS

Life-style magazín pre klientov a priateľov J&T BANKY

V duchu princípu „noblesse oblige“ - skutočnosti, že postavenie a bohatstvo zaväzuje, sa MAGNUS Magazín zaoberá príbehmi, portrétmi, víziami a miestami, ktoré inšpirujú.

Podčiarknuté kultivovaným dizajnom sa hlási k spoločenskej zodpovednosti a odovzdáva tieto sofistikované myšlienky svojim čitateľom.