Spravodajstvo 19.08.2021 J&T BANKA

J&T INVESTMENTS dokončil investíciu do holdingu J&T CAPITAL PARTNERS

Fond kvalifikovaných investorov J&T INVESTMENTS investoval prostredníctvom fondu J&T ALLIANCE do holdingovej spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS. Nedávno založený holding, do ktorého Patrik Tkáč plánuje skonsolidovať všetky svoje podiely v spoločných projektoch s Danielom Křetínským, v tejto chvíli už vlastní približne 44 % podiel spoločnosti Energetický a průmyslový holding.

„Rozhodnutie umožniť investorom J&T INVESTMENTS podieľať sa na najsilnejšom a najhodnotnejšom partnerstve, ktoré sa nám za viac ako 25 rokov podnikania podarilo vybudovať a ktoré svojím záberom už dávno prerástlo hranice Česka a Slovenska, je pre skupinu zásadným míľnikom. J&T INVESTMENTS sa týmto krokom stáva hlavným fondom, ktorý investuje a zhodnocuje majetok rodiny J&T i našich klientov. Máme ambíciu vybudovať z neho jeden z najväčších fondov v Európe,“ komentuje investíciu Patrik Tkáč.

Fond investoval do tzv. investorskej triedy investičných akcií jednoúčelového fondu J&T ALLIANCE, ktorej nastavenia na jednej strane obmedzuje maximálny dosiahnuteľný výnos na úrovni 10 % p. a., na strane druhej však poskytuje fondu čiastočnú ochranu pred stratou. Tá je krytá majetkom predstavovaným tzv. akcionárskou triedou investičných akcií, ktoré vlastní skupina J&T. Pomer investorskej a akcionárskej triedy akcií v súčasnosti chráni J&T INVESTMENTS proti prepadu hodnoty fondu J&T ALLIANCE až do výšky 20 %.

„Investícia do J&T ALLIANCE by mala dlhodobo tvoriť podstatnú časť portfólia fondu J&T INVESTMENTS. Veríme, že štruktúra, ktorú sa nám podarilo vytvoriť, je výborným základom vyváženého portfólia, ktoré má za cieľ zhodnocovať dlhodobý rodinný majetok,“ vysvetľuje Adam Tomis, investičný riaditeľ J&T FINANCE GROUP SE a člen investičného výboru J&T INVESTMENTS.

Fond J&T INVESTMENTS k 31. 3. 2021 vlastnil aktíva vo výške zhruba 160 miliónov eur a popri čerstvo dokončenej investícii do J&T CAPITAL PARTNERS jeho portfólio tvoria aj investície do logistických areálov v Pardubiciach a na Morave, minoritný podiel v online supermarkete Rohlík.cz alebo investícia do slovenského maloobchodného reťazca Terno. Hodnota investičných akcií k 30. 6. 2021 bude k dispozícii v prvej polovici septembra.

O J&T CAPITAL PARTNERS

V Českej republike založený holding J&T CAPITAL PARTNERS, a. s., ktorý je 100 % kontrolovaný Patrikom Tkáčom, plánuje vlastniť a spravovať všetky existujúce a budúce podiely Patrika Tkáča v spoločných obchodných projektoch s Danielom Křetínským. Holding už odkúpil 44 % podiel v spoločnosti EPH, ktorá združuje pôvodné investície v energetike, a v priebehu nasledujúcich mesiacov plánuje odkúpiť ďalšie vlastnícke podiely, ktoré v súčasnosti vlastní Patrik Tkáč. Konkrétne ide o:

  • 44 % podiel v spoločnosti EP Equity Investment Sàrl (EPEI) – spoločnosť združujúca investície do minoritných podielov v kótovaných spoločnostiach (aktuálne napr. Royal Mail, Foot Locker, Sainsbury, PostNL a ďalšie),
  • 44 % podiel v spoločnosti EP Global Commerce a.s. (EPGC) – spoločnosť zastrešujúca investíciu do Metro AG,
  • 44 % podiel v spoločnosti EC Investments a.s. (ECI) – spoločnosť združujúca investície z oblasti e-commerce,
  • 40 % podiel v spoločnosti CZECH MEDIA INVEST a.s. (CMI) – spoločnosť združujúca investície z oblasti médií.

Holding ďalej odkúpi 44 % podiel v materskej spoločnosti futbalového klubu AC Sparta Praha (ACS 1893 Holding a.s.) a po vydaní súhlasného stanoviska protimonopolných úradov a veriteľov predávajúcich bude do holdingu začlenený aj nepriamy 25 % podiel v španielskych maloobchodných reťazcoch CECOSA Supermercados, S.L.U. a CAPRABO, S.A.U.

O J&T INVESTMENTS

Fond kvalifikovaných investorov J&T INVESTMENTS SICAV, a. s., založený v decembri 2019, je novou vlajkovou loďou skupiny J&T FINANCE GROUP SE v oblasti fondového investovania. Fond je určený investorom, ktorí majú záujem nadviazať na úspechy finančnej skupiny J&T a jej partnerov.

Pre fond sú vyhľadávané investičné príležitosti najmä v oblasti neverejne obchodovaných aktív s cieľom vytvoriť vyvážené portfólio slúžiace na zhodnotenie dlhodobého rodinného majetku. Obhospodarovateľom fondu je J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST. Viac informácií o fonde nájdete na www.jtis.cz alebo www.jtinvestments.cz .


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články