Navigácia

Zverejňované informácie

Zverejňované informácie k 31. 12. 2018 PDF

Výročné správy

Výroční zpráva 2018 PDF
Výročná správa J&T Banka, a.s. 2018 (EN) PDF

Staršie zverejňované informácie a výročné správy nájdete v archíve.

Dostupnosť a výkon vyhradeného rozhrania pre TPP

Dostupnost a výkon eBanking - III.Q / 2019 PDF
Dostupnost a výkon API - III.Q / 2019 PDF
Dostupnost a výkon eBanking - II.Q / 2019 PDF
Dostupnost a výkon API - II.Q / 2019 PDF
Oznámení o použití Czech Open Banking standardu verze 3.0 PDF