Navigácia

Zverejňované informácie

Zverejňované informácie k 31. 12. 2018 PDF

Dostupnosť a výkon vyhradeného rozhrania pre TPP

Dostupnost a výkon eBanking - II.Q / 2019 PDF
Dostupnost a výkon API - II.Q / 2019 PDF
Oznámení o použití Czech Open Banking standardu verze 3.0 PDF