Spravodajstvo 06.06.2023

NAJDÔLEŽITEJŠIE UDALOSTI FINANČNÝCH TRHOV 5/2023

Wall Street sa v priebehu mája konsolidovala na pomerne vysokých úrovniach, najvyšších od augusta 2022 s relatívne vysokými valuáciami. Trhoví participanti akoby očakávali celkom konštruktívny scenár solídneho ekonomického rastu s nie príliš hrboľatým zosadnutím pri ústupe inflačných tlakov, ktoré by uvoľnili cestu pre skoré znižovanie úrokových sadzieb Fedom. Celý trh ťahalo nahor pár technologických firiem, ktoré boli vnímané ako bezpečné útočisko, keď sa dokážu biznisovo rozvíjať aj v horšom hospodárskom prostredí.  Pomáhal im aj boom okolo umelej inteligencie.
 
Americká výnosová krivka sa posúvala v máji nahor najmä pre pomerne jastrabí slovník viacerých predstaviteľov Fedu o tom, že inflácia je lepkavá a ustupuje nedostatočne, čo by mohlo viesť k dodatočným zvýšeniam úrokových sadzieb Fedu. Výnosy ovplyvňoval aj vývoj rokovaní okolo otázky amerického dlhového stropu, a to oboma smermi, keď raz neschopnosť dosiahnuť dohodu zvyšovala riziko bankrotu, čo tlačilo výnosy nahor, no inokedy prevážil faktor úteku do bezpečia. Európske výnosy sa posúvali takisto nahor, keď trhy v istom momente začali kalkulovať s možnosťou viacerých zvýšení sadzieb ECB v priebehu leta, no neskôr sa pohyb vymazal, keď sa prihlásil strach z recesie.
 
Zlato bolo v priebehu mája pod tlakom pre rast amerických dlhopisových výnosov a posilnenie dolára, keď trh upravoval očakávania nastavenia menovej politiky Fedu smerom k väčšej reštrikcii. Jeho straty limitovala nervozita okolo amerického dlhového stropu a skeptický ekonomický výhľad.
 
Ropa sa v máji výrazne oslabila pre množiace sa signály vädnutia ekonomického rastu na oboch brehoch Atlantiku, ako aj v Číne, teda troch kľúčových regiónoch. Navyše sa ukazuje, že trh je solídne zásobený.
 
Dolár sa voči euru výrazne posilnil najmä pre rast očakávaní, že Fed v máji nemusel skončiť s cyklom zvyšovania úrokových sadzieb, čo znamenalo aj redukciu projekcií ich znižovania už pred koncom roka.

A k c i o v é  t r h y

Wall Street najvyššie od augusta 2022, keď trh nečaká recesiu a predpokladá rýchly ústup inflácie.

Americké akciové trhy sa v priebehu mája posunuli marginálne nahor na najvyššie úrovne od augusta 2022. Väčšina trhových hráčov akoby očakávala celkom konštruktívny scenár solídneho ekonomického rastu s nie príliš hrboľatým zosadnutím pri ústupe inflačných tlakov aj vďaka zlepšeniu logistických reťazcov a pádu cien energií, čo by uvoľnilo cestu pre skoré znižovanie úrokových sadzieb Fedom. Pritom samotní predstavitelia americkej centrálnej banky vystríhajú, že otočenie kormidla menovej politiky o 180 stupňov pred koncom roka je nepravdepodobné, a navyše pripúšťajú aj možnosť plytkej recesie. A to práve v dôsledku ostatného uťahovania menovej politiky, ktoré bolo najdynamickejšie od 80. rokov minulého storočia a ktorého efekt sa ešte stále úplne neprejavil na agregátnom dopyte, hoci vidno už jasné signály zvoľňovania ekonomického rastu pri sprísňovaní úverových a v širšom zmysle finančných podmienok. Na druhej strane americká ekonomika je stále relatívne robustná a najmä trh práce zatiaľ nevykazuje výrazné tendencie chladnúť (čo by si centrálna banka priala s cieľom skrotiť infláciu). Celkovo je rely na Wall Street postavená doslova na pár Big Tech firmách, ktoré sú vnímané ako bezpečné útočisko v čase spomalenia ekonomického rastu, keď by sa mali dokázať biznisovo rozvíjať aj v horšom hospodárskom prostredí. Okrem toho im pomáha aj veľký boom okolo umelej inteligencie. Zvyšok trhu, teda viac ako 490 akcií indexu S&P 500, prakticky od začiatku roka stagnuje. Otázka navýšenia amerického dlhového stropu v priebehu mája Wall Street síce znervózňovala, ale nevykoľajila a nespustila trvalú predajnú vlnu. V základnom scenári obchodníci verili v dohodu zákonodarcov, tak ako veľakrát v minulosti, čo sa na konci mesiaca napokon stalo aj realitou. Európske akcie skončili v máji v miernych stratách, keď na ne viac vplýval efekt obáv zo spomaľovania globálneho ekonomického rastu, ktorý bol potvrdený viacerými zverejnenými predstihovými makrodátami, kde jednoducho efekt prísnejšej menovej politiky začína viac ceriť zuby a starý kontinent nemá žiadne veľké technologické mená ako Apple, Microsoft, Amazon alebo Nvidia, ktoré by držali akciovú vlajku vysoko. Navyše čínske oživenie je slabšie, ako sa predpokladalo, čo brzdí aj Európu, ktorá má voči krajine draka značnú obchodnú expozíciu.

Akciové trhy - prehľad výkonnosti za máj
  Zatváracia hodnota
31. 5. 2023
máj Od začiatku roka

Americké akcie: S&P 500 index

4 179,8

0,2 %

8,9 %

Európske akcie: Euro STOXX 600 index

451,8

-3,2 %

6,3 %

Čínske akcie: Shanghai Composite index

3 204,6

-3,6 %

3,7 %

Japonské akcie: Nikkei 225 index

30 887,9

7,0 %

18,4 %

Ruské akcie: Micex index

2 717,6

3,1 %

26,2 %

Brazílske akcie: Bovespa index

108 335,1

3,7 %

-1,3 %

Indické akcie: Sensex index

62 622,2

2,5 %

2,9 %

MSCI Developed World

2 800,6

-1,2 %

7,6 %

Akcie rozvíjajúcich sa trhov: MSCI Emerging Markets Index

958,5

-1,9 %

0,2 %

Dlhopisové trhy

Americké dlhopisové výnosy sa posunuli nahor po sérii jastrabích vyhlásení predstaviteľov Fedu.

Americké vládne dlhopisové výnosy sa v priebehu mája posúvali nahor, a to najmä v reakcii na sériu jastrabích vystúpení amerických centrálnych bankárov, ktorí deklarovali, že cyklus zvyšovania úrokových sadzieb Fedu sa ešte neskončil, naznačovali nespokojnosť s tempom ústupu inflačných tlakov pri pomerne silnom a len pomaly chladnúcom trhu práce. Ergo tento vývoj by mohol znamenať, že Fed by mohol už počas júnového zasadnutia alebo v júli pridať jeden „hike“ a držať sadzby na vyšších úrovniach dlhšie v porovnaní s tým, čo čakal derivátový trh. Ten preto začal viac reflektovať tento skutkový stav, začal upravovať svoje očakávania a skorigoval počet znížení sadzieb centrálnou bankou do konca roka (s čím Fed v základnom scenári nepočíta – to by zrejme musela prísť výrazná recesia). K zmene dlhopisových výnosov Spojených štátov prispieval aj faktor dlhového stropu. Paradoxne raz pre nervozitu z neschopnosti dosiahnuť dohodu rástli (lebo rástlo riziko technického bankrotu) a inokedy mali tendenciu klesať, lebo sa zvyšovala averzia voči riziku. Celkovo je dlhopisový trh postavený medzi to, že inflácia ustupuje spolu so zvoľňovaním ekonomického rastu (čo tlačí výnosy nadol), a možnosťou väčšieho sprísnenia menovej politiky, lebo ústup inflácie nemusí byť Fedom (a ďalšími centrálnymi bankami) vnímaný ako dostatočný (čo je faktorom pre rast výnosov). Túto dilemu riešil aj nemecký dlhopisový trh, kde sa výnosy najskôr odrazili nahor, keď jadrová inflácia sa ukazuje v eurozóne ako lepkavá, a trh začal špekulovať, že ECB by mohla/musela zvyšovať úroky ešte aj v septembri, aby bol v závere mája celý rast výnosov vymazaný, keď sa k slovu viac prihlásila slabosť ekonomiky (s pádom úverovej aktivity) a kolaps cien komodít, čo bude, pochopiteľne, znižovať tlaky na to, aby ECB doručila po júni ďalšie 25-bodové „hajky“.

Dlhopisové trhy – prehľad výkonnosti za máj
  Zatváracia hodnota
31. 5. 2023
máj Od začiatku roka

Európske vládne dlhopisy so splatnosťou nad 1 rok: Bloomberg/Barclays index

212,4

0,4 %

2,8 %

Vládne dlhopisy USA so splatnosťou nad 1 rok: Bloomberg/ Barclays index

2 239,9

-1,2 %

2,4 %

Štátne dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín: JPMorgan Emerging Markets Bond Index EMBi Global Core

521,9

-0,8 %

1,6 %

Korporátne dlhopisy investičný stupeň: iBoxx Dollar Liquid Investment Grade Index

296,7

-1,8 %

3,3 %

Korporátne dlhopisy špekulatívny stupeň: iBoxx Dollar Liquid High Yield Index

306,1

-1,2 %

3,2 %

Nemecké štátne dlhopisy so splatnosťou nad 1 rok: Bloomberg/Barclays index

198,6

0,3 %

2,3 %

Komoditné  trhy 

Zlato v defenzíve pre vyššie úročenie amerických dlhopisov a posilnenie dolára.

Zlato v priebehu mája kleslo hlbšie pod dvetisícdolárovú métu, čo bolo výsledkom posunu americkej výnosovej krivky nahor a s tým súvisiaceho posilnenia dolára. Dlhopisový derivátový trh jednoducho začal započítavať, že Fed by mohol aj po máji pokračovať v ďalšom zvyšovaní úrokových sadzieb (pre potenciálne pomaly ustupujúce inflačné tlaky a odolný pracovný trh), a zároveň prišlo k redukcii očakávaní počtu znížení sadzieb Fedu do konca roka. Straty zlata však boli zmiernené jeho pozíciou bezpečného prístavu pri množiacich sa signáloch zvoľňovania amerického (a globálneho) ekonomického rastu. Žltému kovu pomohlo čiastočne aj napätie okolo dlhového stropu Spojených štátov. Ropa stratila v priebehu mája zhruba 10 percent, za čím stál rast obáv z vädnutia ekonomík v Spojených štátoch, v Európe, ako aj v Číne, teda troch systémovo dôležitých regiónoch z hľadiska dopytu po rope. Navyše sa ukazuje, že trh je dobre zásobený, keď OPEC+ reálne doručil menšie zníženie ťažby od mája, ako avizoval. Už pred obmedzením ťažby totiž nevyužíval vyššie kvóty naplno. Okrem toho mnohé dáta ukazujú, že ruské exporty ropy a jej derivátov dosahujú rekordné úrovne od invázie na Ukrajinu, a to napriek uvaleniu embárg zo strany Západu a napriek avízu Kremľa, že chce obmedziť ťažbu. Mínusom pre komoditu bolo aj posilnenie dolára.

Komoditné trhy – prehľad výkonnosti za máj
  Zatváracia hodnota
31. 5. 2023
máj Od začiatku roka

Komodity: DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return

458,9

-6,5 %

-11,8 %

Energie: DBIQ Optimum Yield Energy Index Excess Return

645,8

-7,4 %

-18,2 %

Priemyselné kovy: DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return

188,9

-8,5 %

-11,6 %

Vzácne kovy: DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return

159,8

-2,6 %

4,0 %

Poľnohospodárske plodiny: DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return

73,6

-2,6 %

0,1 %

Ropa WTI

68,1

-11,3 %

-15,2 %

Ropa Brent

72,7

-8,6 %

-15,4 %

Zlato

1 962,7

-1,4 %

7,6 %

Striebro

23,5

-6,3 %

-2,0 %

Platina

998,4

-7,4 %

-7,1 %

Paládium

1 368,4

-9,2 %

-23,7 %

Devízové  trhy

Rast očakávaní, že Fed doručí ďalšie zvýšenie sadzieb počas leta, podporil dolár.

Dolár sa v priebehu mája výrazne posilnil voči košu hlavných svetových mien a vzájomný výmenný kurz eura voči doláru klesol o tri percentá pod 107 dolárových centov. Za týmto vývojom je najmä rast očakávaní, že Fed bude počas leta pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb, čo bola reakcia na sériu celkom jastrabích vyhlásení viacerých amerických centrálnych bankárov, ktorí majú obavy najmä zo stále silného amerického pracovného trhu, ktorý by mohol tlmiť zvoľňovanie inflačných tlakov. Derivátový trh zároveň znížil očakávania, že by Fed mohol pred koncom roka otočiť smerovanie menovej politiky o 180 stupňov. Mínusom pre euro bol tiež fakt, že ekonomické vyhliadky eurozóny sa zhoršujú viac v porovnaní so Spojenými štátmi, najmä v súvislosti so slabším ako očakávaným oživovaním čínskej ekonomiky, voči ktorej má eurozóna väčšiu expozíciu ako USA.

Devízové trhy – prehľad výkonnosti za máj
  Zatváracia hodnota
31. 5. 2023
máj Od začiatku roka

EUR/USD

1,069

-3,0 %

-0,1 %

EUR/GBP

0,859

-2,0 %

-3,0 %

EUR/CHF

0,973

-1,2 %

-1,6 %

EUR/RUB

87,030

-1,2 %

9,9 %

EUR/CZK

23,722

0,8 %

-1,8 %

EUR/HUF

370,500

-0,7 %

-7,3 %

EUR/PLN

4,527

-1,3 %

-3,4 %

EUR/JPY

148,950

-0,7 %

6,1 %

EUR/CAD

1,451

-2,8 %

0,0 %

EUR/NOK

11,853

1,0 %

12,9 %

EUR/SEK

11,603

2,6 %

4,0 %


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články