Spravodajstvo 26.06.2024 Stanislav Pánis, analytik J&T BANKY

Graf týždňa: Len umelointeligentné megacapy s vysokou valuáciou

Rely na Wall Street je ťahaná úzkou skupinou veľkých technologických firiem, spojených s potenciálom rozmachu umelej inteligencie, ktoré majú bohaté valuácie. Výrobca čipov Nvidia, ktorá sa na chvíľu dokonca stala najväčšou verejne obchodovanou firmou z hľadiska trhovej kapitalizácie, keď jej hodnota miestami presiahla 3,33 bilióna dolárov, prispela viac ako tretinou k tohtoročnému približne 15-percentnému zisku indexu S&P 500. 

Spolu so ziskmi Microsoftu, Mety, Alphabetu a Apple sa podieľajú na približne 60 percent rastu tohto indexu od začiatku roka, keď odhad ich ziskovosti na tento rok sa posúva nahor na rozdiel od zvyšku širšieho trhu.

Rast amerických akcií je teda mimoriadne koncentrovaný, čo vyústilo do toho, že 10 najväčších akcií tvorí takmer 40 percent indexu S&P 500. Na porovnanie počas dot-com bubliny na prelome milénií bola táto koncentrácia približne o 10 percentuálnych bodov nižšia.

Súčasne sa 10 najväčších akcií obchoduje na úrovni 30-násobku ziskov, kým zvyšok trhu, teda 490 akcií indexu S&P 500, na úrovni 18-násobku ziskov. Valuácia trhu ako celku je potom na úrovni okolo 24-násobku ziskov, čo je nad dlhodobými priemermi.

Takmer 80 percent akcií tohto indexu zaostáva za ostatný mesiac výkonnostne za ním, čo je extrémne číslo. Väčšina akcií sa pritom pohybuje pod svojimi vrcholmi z roku 2021!

Aj medzi technologickými akciami prepojenými na umelú inteligenciu pritom existujú veľké rozdiely v zhodnotení v ostatnom štvrťroku. Kým bilióndolárové firmy rastú, menšie klesajú.

Natíska sa otázka, či môže trh stojaci na niekoľkých Big Tech megacapoch s nadpriemernými valuáciami ďalej rásť. Ak budú tieto firmy doručovať očakávaný rast biznisu, eufória okolo nich bude pokračovať, čo  by mohlo značiť ďalšiu rely. Na druhej strane, ak sa niečo okolo umelej inteligencie „pokazí“, trh môže zaznamenať ráznejšiu korekciu.

Pamätajme pritom, že technologický index Nasdaq 100 vykazuje v súčasnosti vysokú mieru prekúpenosti, najväčšiu od roku 2018, a expozícia voči americkým akciám je nadpriemerná pri mimoriadne pozitívnom sentimente.

Čo k tomu dodať? Už pred 65 rokmi vtedy ešte neznámy Warren Buffett vystríhal: „Možno sa mýlim, ale radšej znášam sankcie vyplývajúce z prílišného konzervativizmu, ako by som mal čeliť následkom omylu, možno s permanentnou stratou kapitálu, vyplývajúcou z prijatia filozofie ‚novej éry‘, v ktorej stromy naozaj rastú do neba.“ Pamätajme na to aj dnes!

Graf 1: Top 5 Big Tech akcií sa podieľa na 60 percentách tohtoročných ziskov S&P 500

 

Graf 2: Extrémna koncentrácia trhu, keď top 10 akcií tvorí takmer 40 percent trhovej kapitalizácie

Graf 3: Desať najväčších akcií má nadpriemerné valuácie 

Graf 4: Čím väčšia trhová kapitalizácia, tým vyššia valuácia na Wall Street

Graf 5: Očakávania ziskovosti Big Tech firiem v tomto roku sa na rozdiel od zvyšku trhu zlepšujú

Graf 6: Nie všetkým akciám okolo umelej inteligencie sa darí

Graf 7: Len 17 percent akcií indexu S&P 500 ho prekonáva

Graf 8: Technologické akcie sú najviac prekúpené od roku 2018

Graf 9: Expozícia investorov voči akciám je nadpriemerná

 

 


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články