SEPA

Dňa 1. februára 2014 vstupuje do platnosti celoeurópsky systém SEPA (Single Euro Payment Area). Pre klientov z toho vyplývajú viaceré novinky a zmeny.

SEPA

Čo je to SEPA?

Čo je to SEPA?

Jednotná oblasť platieb v eurách (Single Euro Payments Area - SEPA) je oblasť 33 európskych krajín, kde spotrebitelia, podniky a ďalšie ekonomické subjekty môžu prijímať a zasielať bezhotovostné platby v eurách za jednotných podmienok a povinností. Oblasť SEPA tvorí 28 členov Európskej únie (vrátane Slovenska) spolu s Nórskom, so Švajčiarskom, s Lichtenštajnskom, Islandom a s Monakom.

Pre klientov z toho vyplývajú viaceré výhody:

  • rovnaká výška poplatkov za domáce a cezhraničné platby
  • rovnaký čas pri oboch typoch platieb, rovnaké tlačivá a rovnaké platobné karty

Čo sa zmení?

Čo sa zmení kvôli SEPA?

  • Súhlas na inkaso (čiže tzv. mandát) už nebude klient dávať banke ako doteraz, ale priamo tomu, kto bude platbu inkasovať (napríklad elektrárne). Inkaso bude možné využívať aj cezhranične, čo sa doteraz nedalo. Zaniká opakovanie inkasa v prípade nedostatku peňazí na účte platiteľa, ak o to platiteľ sám znova nepožiada.
  • Čísla účtov sa budú používať v medzinárodnom formáte IBAN, ktorý má na Slovensku 24 znakov a ktoré klientovi ho prideľuje banka. Klient nemusí žiadať o žiadnu zmenu a číslo IBAN si už teraz môže pozrieť vo svojom výpise z účtu.

Príklad 1

J&T Banka

Príklad 2

J&T Banka

Ako sa dotkne zavedenie SEPA klientov?

Ako sa dotkne zavedenie SEPA fungovania
klientov J&T BANKY?

SEPA platby:

  • J&T BANKA, pobočka zahraničnej banky umožní klientom používať číslo účtu v súčasnom tvare

SEPA Inkaso:

J&T BANKA, pobočka zahraničnej banky bude od 1. 2. 2014 v rámci SDD CORE iba ako debtorská banka.

  • Platiteľ má právo uplatniť v prípade autorizovaného SEPA inkasa typu CORE refundáciu v termíne do 8 týždňov od odpísania z účtu platiteľa.
  • Platiteľ má právo uplatniť v prípade neautorizovaného SEPA inkasa typu CORE refundáciu v termíne do 13 mesiacov od odpísania z účtu platiteľa.

Dokumenty

Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Formát
Aktuálny dokument pdf