Platobný styk

Vážení klienti,

s účinnosťou od 13.02.2024 Banka negarantuje spracovanie platieb z/do Ruskej federácie a Bieloruska. Výnimky sú možné len s predchádzajúcim súhlasom Banky pri splnení podmienok korešpondenčných bánk a interných podmienok skupiny J&T. Dôvodom sú obmedzenia vyplývajúce z medzinárodných sankcií a záväzkov voči korešpondenčným bankám. Ak Banka vyhodnotí Transakciu ako rizikovú, môže odmietnuť jej vykonanie alebo finančné prostriedky použité na jej vykonanie vrátiť Platiteľovi, čím môžu Platiteľovi vzniknúť dodatočné náklady. V prípade požiadaviek na spracovanie platby z/do Ruskej federácie alebo Bieloruska, kontaktujte svojho bankára.

Ďakujeme za pochopenie.

S úctou

J&T BANKA

Prevodník

Prevodník

Názov dokumentu Formát
Číselník účastníkov platobného styku v Českej republike PDF
Prevodník SWIFT identifikačných kódov SR PDF
Pozastavenie operácií s ruským rubľom PDF

Cut off Time

Cut off Time

Názov dokumentu Formát
Lehoty pre vykonávanie platobných služieb účinné od 5. 5. 2023 PDF

Zoznam korešpondenčných bánk

Zoznam korešpondenčných bánk

Platby v prospech J&T BANKY, pobočky zahraničnej banky (JTBPSKBA) realizujte cez centrálu banky v Prahe (JTBPCZPP).

Korešpondenti centrály (JTBPCZPP) sú:

Raiffeisen Bank International AG

Vienna, Austria
SWIFT: RZBA AT WW
Currency: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRY, USD

365.bank, a.s.

Bratislava, Slovak Republic
SWIFT: POBN SK BA
Currency: EUR

Citibank Europe Plc, org. složka

Prague, Czech Republic
SWIFT: CITI CZ PX
Currency: CNY, HKD, MXN

Ping An Bank Co., Ltd.

Shenzen, China
SWIFT: SZDB CN BS
Currency: CNY