Whistleblowing linka

Whistleblowing sa používa na oznámenie porušení,  hroziaceho porušenia právneho predpisu, nekalého alebo neetického správania banky, zamestnanca banky alebo osoby spolupracujúcej s bankou.

Pre skupinu J&T je veľmi dôležité etické správanie zamestnancov a osôb spolupracujúcich s bankou a v žiadnom prípade nerešpektujeme správanie, ktoré je v rozpore s našimi štandardmi alebo v rozpore s právnymi predpismi.

Oznámenie možno prostredníctvom linky whistleblowing urobiť rovnako anonymne. V prípade, že zadáte svoju kontaktnú e-mailovú adresu, budeme Vás informovať rovnako aj o stave riešenia Vášho oznámenia, pričom je garantovaná ochrana identity oznamovateľa.