Whistleblowing linka | J&T BANKA
Navigácia

Whistleblowing linka

Whistleblowing linka

Whistleblowing sa používa na oznámenie porušení, alebo hroziaceho porušenia právneho predpisu, nekalého, alebo neetického správania banky, zamestnanca banky alebo osoby spolupracujúcej s bankou.

Pre skupinu J & T je veľmi dôležité etické správanie zamestnancov a osôb spolupracujúcich s bankou a v žiadnom prípade nerešpektuje správanie, ktoré je v rozpore s ich štandardmi alebo v rozpore s právnymi predpismi.

Oznámenie možno prostredníctvom linky whistleblowing urobiť rovnako anonymne. V prípade, že zadáte svoju kontaktnú e-mailovú adresu, budeme vás informovať rovnako aj o stave riešenia vášho oznámenia, pričom je garantovaná ochrana identity oznamovateľa.