Ste s niečím nespokojní? | J&T BANKA
Navigácia

Ste s niečím nespokojní?

Ste s niečím nespokojní?

Ak máte výhrady proti našim produktom alebo nášmu správaniu, môžete podať sťažnosť alebo reklamáciu (ďalej iba „reklamácia“). Podaná reklamácia by mala obsahovať vaše meno alebo názov spoločnosti, aby sme vedeli, kto ste, a telefonické alebo e-mailové spojenie, aby sme sa s vami mohli skontaktovať, ďalej stručný popis reklamovanej skutočnosti a prípadne prílohy, ktoré sa reklamácie týkajú (výpis z účtu, bločky a pod.) a najlepšie aj vašu požiadavku alebo návrh riešenia.

Reklamáciu môžete doručiť ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

  • písomne na adresu J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava;
  • elektronicky na e-mailovú adresu complaints@jtfg.com;
  • telefonicky každý pracovný deň od 9.00 do 17.00 hod. na bezplatnom telefónnom čísle 0800 900 500, v prípade volania zo zahraničia na platenom telefónnom čísle +421 232 607 187;
  • osobne v pracovný deň od 9.00 do 17.00 hod. na adrese J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava;
  • prostredníctvom formulára nižšie.

Informácie o spracovaní osobných údajov.

Viac nájdete v reklamačnom poriadku, ktorý je uložený v záložke Spoločné dokumenty, v sekcii Bankové služby.