11.06.2024

PR špecialista

Od 1 700 EUR mesačne brutto v závislosti od predchádzajúcich odborných skúseností a seniority kandidáta. Mzda je dvojzložková, rozdelená v pomere 70:30 (70% = základná mzda a 30% = osobné ohodnotenie zamestnanca, ktoré je priznané hneď odo dňa uzatvorenia pracovného pomeru zamestnanca + 2x ročne bonusy až do výšky 100% mzdy, ktoré sú vyplácané v nadväznosti na interné predpisy spoločnosti.

Miesto výkonu práce:
Bratislava

Druh pracovného pomeru:
TPP

Nástup
asap/dohodou

Mzda
Od 1 700 EUR / mesiac

 

Do rozrastajúceho sa marketingového tímu J&T BANKY SR hľadáme novú posilu PR špecialistu. Pozícia je vhodná pre tých z Vás, ktorí máte skúsenosti v oblasti PR, máte radi samostatnosť, efektívnu komunikáciu, ste tímový hráč, disponujete znalosťou anglického jazyka a doťahujete veci do úspešného konca. ​
 

Vaše prioritné úlohy budú:

 

 • Zastupovanie pobočky banky v komunikácii s externým prostredím, verejnosťou a médiami;
 • Podieľanie sa na navrhovaní, príprave a implementácii PR stratégií spoločnosti (korporátne PR a PR strategických obchodných značiek);
 • Podieľanie sa na navrhovaní nových externých komunikačných aktivít a riadení ich implementácie v súlade s komunikačnou a značkovou stratégiou J&T BANKY SR;
 • Zabezpečovanie dodržiavania a jednotné uplatňovanie metodiky a jednotnej koncepcie externej komunikácie pobočky J&T BANKY SR a skupiny J&T;
 • Monitorovanie PR diania na trhu, sledovanie komunikačných aktivít;
 • Pripravovanie podkladov pre tvorbu rozpočtu na PR aktivity v spolupráci s riaditeľom odboru/teamleadrom;
 • Spolupracovanie s ostatnými organizačnými útvarmi spoločnosti na projektoch;
 • Spolupracovanie s externými agentúrami, koordinovanie a vyhodnocovanie tejto spolupráce;
 • Príprava a koordinovanie distribúcie informačných materiálov súvisiacich s prácou PR;
 • V súlade s obchodnou a komunikačnou stratégiou pobočky podporuje obchodné aktivity, vytvára PR stratégiu a zodpovedá za plnenie stanovených úloh;
 • Vytváranie príležitosti proaktívnej komunikácie k verejnosti, klientom a médiám;
 • Vytváranie vzťahu k hromadným oznamovacím prostriedkom, zabezpečovanie monitoringu médií a príprava  hodnotenia komunikačného prostredia;
 • Budovanie, rozvoj a udržiavanie dobrých vzťahov s médiami, verejnosťou a mienkotvornými osobnosťami s cieľom podporovať všeobecné povedomie o spoločnosti a jej značkách;
 • Riadenie pridelených projektov, vykonávanie dohľadu nad ich realizáciou a následne ich pravidelne vyhodnocovanie;
 • Zabezpečovanie plnenie ďalších úloh spojených s činnosťou odboru Marketing a komunikácia podľa pokynov nadriadených;

Zamestnanecké výhody, benefity:

Ponúkame perspektívnu a stabilnú prácu v dynamickej spoločnosti s možnosťou odborného rastu, individuálnym prístupom, možnosťou sebarealizácie a množstvo zaujímavých benefitov:

- týždeň dovolenky navyše
- 5 dní platených sick days
- 5 dní platených whatever days
- 400,- eur príspevok na zdravotnú starostlivosť v zmysle interných predpisov
- príspevok zamestnávateľa do výšky 800,- eur ročne na kúpu zamestnaneckého investičného produktu
- odborné vzdelávanie
- príspevok na jazykové vzdelávanie
- členstvo v exkluzívnom klube Magnus
- príspevok zamestnávateľa vo výške 400,- eur ročne na rôzne rekreačné pobyty, kultúru, šport, beauty, gastro a iné

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním


vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Marketing, marketingová komunikácia

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti


Microsoft Office - Pokročilý
 

Prax na pozícii/v oblasti

PR manager / Marketing

Počet rokov praxe

5

Požiadavky na úspešného kandidáta/ kandidátku:

 • Excelentné komunikačné zručnosti a bezchybné ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom, perfektná štylistika,
 • Bezchybný verbálny prejav a príjemné vystupovanie,
 • Skúsenosť s krízovou komunikáciou,
 • Predchádzajúce skúsenosti vo finančnom sektore, alebo aspoň výborná orientácia v tejto oblasti,
 • Prehľad v bankových a investičných témach,
 • Výborný time management a plánovanie,
 • Znalosť mediálneho trhu,

Kontaktný formulár

Nepovinné
Meno je - povinné pole
Priezvisko je - povinné pole
Telefónne číslo je - povinné pole
E-mail je - povinné pole
Upozornenie

Na účely výberového konania na túto pracovnú pozíciu bude spoločnosť J&T BANKA, a. s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava (ďalej ako „Banka“) ako Prevádzkovateľ spracovávať Vami poskytnuté (či z verejných zdrojov získané) osobné údaje a to v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania, (v) na prenosnosť a (vi) právo namietať, (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.