Zlatá minca: Najlepšia v investičnom bankovníctve je J&T Banka

Investičný vklad získal prvé miesto v kategórii Investičné bankovníctvo už tretí rok po sebe. V tejto kategórii získala J&T Banka za posledných šesť rokov šesť prvých miest.

„Zisk prvenstva šesť rokov po sebe vnímam ako dôkaz pretrvávajúcej kvality produktov a servisu, ktoré našim klientom ponúkame. Ide tiež o ocenenie skúseností a odbornosti našich zamestnancov, ktorí sú v oblasti investičného bankovníctva expertmi. V silnej konkurencii na trhu nie je ľahké zostať tou najlepšou voľbou a ja som rada, že sa nám to darí,“ zhodnotila generálna riaditeľka J&T Banky Anna Macaláková.

J&T Banka poskytuje produkt Investičný vklad od marca roku 2015. Počas roka 2017 sa vklady a investície klientov do neho blížili k 23 miliónom eur, čo bolo medziročné zvýšenie o 9 percent. Od začiatku tohto roka klienti vložili a investovali už viac ako 11,6 milióna eur.

Investičný vklad je kombináciou termínovaného vkladu a podielového fondu v jednom produkte. Klienti si môžu zvoliť, či peniaze rozložia v pomere 50/50 alebo 30/70 medzi termínovaný vklad so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a investíciu do podielového fondu J&T Bond alebo J&T Select. Obľúbenejším je J&T Bond fond, ktorý preferuje deväť z desiatich klientov, od svojho vzniku dosahuje priemernú ročnú výkonnosť 4,75 %. Od pomeru rozloženia financií závisí aj zvýhodnená úroková sadzba termínovaného vkladu. Pri rozložení 50/50 ide o 1,4 % p. a., pri rozložení v pomere 30/70 je to 1,6 % p. a., čo je o 0,6 % viac ako na bežnom termínovanom vklade s ročnou viazanosťou.

Pri Investičnom vklade majú teda klienti istotu garantovaného výnosu z termínovaného vkladu v kombinácii s výnosmi podielového fondu, s ktorým je síce spojené riziko, ale výnosy z neho môžu byť násobne vyššie.

Minimálna výška Investičného vkladu v J&T Banke je 10-tisíc eur. Vedenie bežného aj vkladového účtu je bez poplatkov.

Súťaž finančných produktov Zlatá minca sa na Slovensku vyhlasuje od roku 2005. Jej cieľom je zorientovať verejnosť v ponuke produktov bánk, poisťovní a ďalších finančných subjektov na trhu.

O poradí v jednotlivých kategóriách rozhoduje porota, ktorú tvoria ekonomickí novinári, zástupcovia vysokých škôl, spravodajských agentúr, ekonomických serverov, finančných poradcov, profesijných asociácií a spoločností realizujúcich prieskum trhu.