Voľný vstup do SNG zdvojnásobil návštevnosť

Spolupráca J&T Banky a SNG a teda aj voľné vstupné bude pokračovať aj v roku 2015. „Podporujeme umenie a chápeme ho v širšom spoločenskom a kultúrnom kontexte. Záleží nám na tom, aby sa umenie stalo bežnou súčasťou vnímania čo najširšieho publika,“ hovorí Andrej Zaťko, riaditeľ J&T Banky. Dobrovoľné vstupné inšpirovalo už k podobnému kroku iné spoločnosti, no J&T Banka chce motivovať aj jednotlivcov. „Popri pôvodnom príspevku dorovnáme Slovenskej národnej galérii vstupné za každý dobrovoľný príspevok v rovnakej výške,“  povedal A. Zaťko.

Umenie je pre banku jednou z hlavných oblastí, ktorú dlhodobo podporuje. Okrem Slovenskej národnej galérie začala banka tento spolupracovať napríklad aj s Vysokou školou výtvarných umení, ktorej študentom poskytla ateliéry na tvorbu a zaviazala sa hradiť ich prevádzku.

Okrem návštevnosti sa v SNG zvýšil záujem aj o umeleckú literatúru a produkty v kníhkupectve Ex Libris. „Veľmi nás teší zvýšený záujem o sprievodné podujatia, workshopy pre rodiny s deťmi a kurátorské výklady,“  povedala A. Kusá. Napriek tomu, že väčšina týchto podujatí je na rozdiel od voľného vstupu do expozícií a výstav spoplatnená, takýchto vstupeniek predala galéria 3 552. Rastúci počet návštevníkov viedlo galériu k novej myšlienke, a tou je zriadenie trvalej galerijnej kaviarne, ktorá má byť otvorená na začiatku budúceho roka.

Kontakty pre médiá:

Jana Jarošová, mail: jarosova@jtbanka.sk, mob.: +421 903 419 296

Linda Gáliková, mail: galikova@jtbanka.sk, mob.: +421 911 821 581


Nasledujúce články