Veľký prieskum medzi milionármi: Pohybov na trhu sa neboja, využívajú ich

Milionári aj napriek turbulenciám na trhoch veria z dlhodobého hľadiska najmä akciovým investíciám. Vyplynulo to z aktuálneho prieskumu medzi dolárovými milionármi na Slovensku a v Česku J&T BANKA WEALTH REPORT. Milionári svoje investičné portfólio napriek poklesom nerozpredávajú, práve naopak, dokupujú aktíva, pretože veria v ich budúce zhodnotenie. Dôležitejší než časovanie trhu je pre nich výber akcií, do ktorých budú investovať.

„Svedčí to o finančnej vyspelosti milionárov, keď štyria z piatich v našom exkluzívnom prieskume deklarovali, že napriek aktuálne vysokej inflácii svoj spôsob investovania nezmenili a uvedomujú si, že z dlhodobého hľadiska ich investičné portfólio infláciu prekoná, aj keď počas najbližšej doby môže za ňou zaostávať,“  vysvetľuje riaditeľka J&T BANKY na Slovensku Anna Macaláková.

Akcie, nehnuteľnosti a private equity

Za najzaujímavejšie investície z hľadiska potenciálneho zhodnotenia označili milionári už tretí rok po sebe investície do akcií (38 %). Za nimi nasledujú investície do stavebných pozemkov (28 %) a rezidenčných nehnuteľností (23 %). Milionári si totiž uvedomujú, že ponuka týchto nehnuteľností je veľmi limitovaná, čo bude mať aj v budúcnosti vplyv na rast ich cien, a tieto investície vnímajú aj ako zaistenie proti vysokej inflácii. Dvadsaťdva percent milionárov si myslí, že v najbližšom čase prinesú atraktívne zhodnotenie aj investície do private equity. Naproti tomu, najväčší ústup dôvery zaznamenali kryptomeny, ktorým z hľadiska budúceho zhodnotenia neverí až 46 % bohatých.

Majetok bude rásť, aj keď pomalšie

Súčasnú vysokú infláciu spolu s energetickou krízou a vojnou na Ukrajine vnímajú ako faktory, ktoré najviac vplývajú na tvorbu a udržanie ich bohatstva. V porovnaní s posledným prieskumom, keď dve tretiny dolárových milionárov uviedli, že ich majetok za posledných 12 mesiacov narástol, v aktuálnom prieskume túto možnosť označila len tretina bohatých. Pozitívne však je, že takmer 40 percent slovenských milionárov očakáva, že hodnota ich majetku v roku 2023 porastie.

Inflácia má viacero príčin

Vysoká miera inflácie nemá podľa milionárov len jednu príčinu, ide o kombináciu viacerých faktorov. Politika lacných peňazí, vysoké štátne dlhy a nezodpovedná energetická politika na celoeurópskej úrovni vytvorili pre ňu podmienky, jej spúšťačmi boli následne protikovidové opatrenia a vojna na Ukrajine. Milionári si v prevažnej časti myslia, že ECB mala vzhľadom na ekonomický a inflačný vývoj úrokové sadzby zvyšovať skôr a rýchlejšie.

Ekonomickú situáciu hodnotia lepšie ako populácia

Súčasnú ekonomickú situáciu vzhľadom k investíciám považujú milionári síce za najhoršiu od začiatku merania prieskumu Wealth Report, avšak vnímajú ju o čosi pozitívnejšie než bežná populácia. Milionári si tiež vo väčšej miere než bežná populácia uvedomujú, že spoločná európska mena je v čase vysokej inflácie pre Slovensko pozitívom.

Riešenia energetickej krízy a inflácie

Riešenie energetickej krízy a vysokej inflácie vidia milionári v návrate k jadrovej ekonomike na európskej úrovni, v budovaní nových zdrojov výroby elektriny či v obmedzovaní neadresných výdavkov štátu. Preferujú zavedenie stimulačných mechanizmov na úsporu energií a kompenzácií pre ohrozené skupiny obyvateľstva. 


Nasledujúce články