V oblasti privátneho bankovníctva najlepšie komunikuje J&T Banka

„Napriek konzervatívnemu prostrediu privátneho bankovníctva sme vždy chceli vnášať do komunikácie čerstvý vietor. Snažíme sa podávať informácie našim klientom a verejnosti férovo, prirodzene, bez zbytočných kľučiek a nezrozumiteľných fráz. Získanie oboch cien nás napĺňa presvedčením, že sa nám to darí,“ povedal Marek Šupa, riaditeľ Marketingu a komunikácie J&T Banky.

Verejnosť sa rozhodovala pri hlasovaní na základe vlastných skúseností s nominovanou spoločnosťou, a to v každej kategórii samostatne a za všetky kategórie spolu. Odborná porota posudzovala spoločnosti z hľadiska PR, reklamy, direct marketingu, osobného predaja, podpory predaja a podobne. Všetky spoločnosti boli ocenené v 5 kategóriách, a to bankovníctvo, privátne bankovníctvo, poisťovníctvo, telekomunikácie a obchodné reťazce.

HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA 2014 je jediné ocenenie pre najlepšie komunikujúcu inštitúciu v Slovenskej republike so zákazníkom. Odborným garantom projektu je Katedra marketingovej komunikácie, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, predseda SAVA (Slovenskej asociácie výskumných agentúr SR), agentúra AKO, s.r.o. a spoločnosť MEDIAN SK, s.r.o.

O nás:
Patríme medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Sme lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administrujeme klientske aktíva vo výške 1,6 mld. EUR. Vytvárame unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu vzájomného úspechu, a preto sa s našimi klientmi delíme o výnosy. Považujeme ich za svojich partnerov. Naším cieľom je bohatšie Slovensko. V umení, vzdelávaní a startupových inováciách, preto podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s J&T Bankou Praha, ruskou J&T Bank Zao, J&T Bank & Trust Corporation so sídlom na Barbadose a Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE s aktívami vo výške 8,4 mld. EUR a kapitálom 1 mld. EUR. Viac informácií na www.jtbanka.sk a www.jet.sk.