Tlačové vyhlásenie - situácia okolo CEFC

Aktuálny vývoj a správy ohľadne CEFC nemajú žiaden vplyv na chod a fungovanie skupiny J&T Finance Group SE (JTFG). Čínska skupina CEFC je minoritným akcionárom bankového holdingu JTFG s podielom 9,9 %. Z doterajších transakcií CEFC nevznikajú voči JTFG žiadne práva nad rámec štandardného pasívneho investora.

Pre úplnosť uvádzame, že skupina JTFG nemá priamo ani nepriamo žiadne nekryté expozície voči spoločnostiam skupiny CEFC. Prípadný negatívny vývoj skupiny CEFC nemôže ohroziť stabilitu JTFG.   

Sme v kontakte so zástupcami CEFC v Českej republike a situáciu naďalej monitorujeme.  

V prípade otázok, prosím, kontaktujte:

Monika Veselá, PR manažérka, e-mail: mvesela@jtbank.cz, tel. číslo: +420 604 333 320