Tím J&T Banky bude reprezentovať Slovensko vo svetovom finále Global Management Challenge

„Chuť, odhodlanie a kontinuálna práca prináša úspech, a to nie len v súťaži, akou je Global Management Challenge, ale aj v reálnom biznise. Úspech z prvenstva nami mentorovaného tímu ma teší o to viac, že sa ho vďaka jeho vytrvalosti podarilo obhájiť aj tento rok“ uvádza na margo vynikajúceho umiestnenia Andrej Zaťko, riaditeľ J&T Banky a zároveň dodáva:

„V J&T Banke aktívne spolupracujeme so študentmi v rámci rôznych vzdelávacích projektov. Odovzdávame im svoje vedomosti a pomáhame im nadobúdať praktické skúsenosti. Zapojenie sa do súťaže, akou je GMC, pozitívne hodnotíme aj v CV uchádzačov, pretože výborne preverí ich schopnosť prakticky využívať teoretické vedomosti získané zo školy. Verím, že si z tejto súťaže odnesie každý množstvo poznatkov a informácií, ktoré budú prínosom v jeho profesionálnom živote.“

Do národného kola súťaže sa tento rok prihlásilo 49 tímov zložených prevažne zo študentov vysokých škôl z celého Slovenska. J&T Banka mentorovala celkovo 11 tímov. Po 10 týždňoch vyraďovania postúpilo do finále 8 tímov, 6 z toho pod patronátom J&T Banky. Víťazom sa stal 5-členný tím, pod vedením analytika Stanislava Pánisa, ktorý ako minuloročný víťaz národného kola obsadil vo svetovom finále v Bukurešti vynikajúcu 6. priečku.

„Verím, že sa nášmu tímu bude aj tento rok dariť a že bude úspešne reprezentovať Slovensko vo svete. Veľká vďaka za dosiahnuté výsledky všetkých tímov J&T Banky patrí aj mojim kolegom – tútorom, ktorí sa študentom pravidelne a aktívne venovali a usmerňovali ich pri jednotlivých rozhodnutiach“, uzatvára Andrej Zaťko.

Global Management Challenge je najväčšia súťaž na svete v oblasti simulácie strategického riadenia firiem. Jej pridanou hodnotou je okrem získania skúsenosti zo samotného virtuálneho riadenia spoločnosti aj spolupráca študentov s odborníkmi z praxe. Modelové výrobné spoločnosti súťažia na virtuálnych trhoch EU a NAFTA s cieľom dosiahnuť čo najvyššieho zhodnotenia investície a najlepšie postavenie na trhu na základe dosiahnutého zisku. Na národnej úrovni je súťaž realizovaná v troch kolách. Každé kolo sa skladá z piatich strategických riešení každého tímu. Víťazné národné tímy sa spolu stretnú v medzinárodnom finále. Každý rok sa GMC zúčastní v priemere 30 000 študentov z 30 krajín sveta.
Viac informácií o súťaži nájdete na http://www.vsfs.cz/gmcsk/.

O nás:

Patríme medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Sme lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Vytvárame unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu zdieľaného úspechu a spoločne s klientmi, ktorých považujeme za našich partnerov, sa delíme o svoje výnosy. Rovnako, ako naši klienti chceme, aby Slovensko bolo bohatšie. V umení, vzdelávaní a startupových inováciách, preto adresne podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s J&T Bankou Praha, ruskou J&T Bank Zao, J&T Bank & Trust Corporation so sídlom na Barbadose a Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE. Viac informácií na www.jtbanka.sk a www.jet.sk.