Študenti VŠVU získali vďaka J&T Banke nové ateliéry

Milujeme umenie a podpore toho súčasného sa v banke venujeme dlhodobo. Sme presvedčení, že má dôležitej úlohu v spoločnosti. Teší ma, že sa nám podarilo začať partnerstvo práve s VŠVU, ktorá je Almou Máter našich umelcov. Verím, že ateliéry vytvoria študentom priestor pre rozvoj ich talentu a tvorby. Pomôžu im k úspešnému ukončeniu štúdia a absolventom v ich lepšom uplatnení sa v praxi,“ uvádza Andrej Zaťko, riaditeľ J&T Banky.

Priestory v celkovej rozlohe 800 štvorcových metrov poskytujú niekoľko samostatných a jednu väčšiu spoločnú miestnosť. Budú ich využívať najmä študenti Katedry maľby a iných médií, Katedry vizuálnej komunikácie a Katedry fotografie a nových médií, ktorí tu budú spolupracovať aj so svojimi profesormi a študentmi doktorandského štúdia.

V nových priestoroch budú môcť tvoriť a pracovať aj absolventi VŠVU. Ide zároveň o začiatok vzájomnej spolupráce VŠVU so študentmi, ktorí úspešne ukončili štúdium. Umelcov vyberie škola na základe predložených projektov ohľadne ich tvorby a budúceho zamerania, či uplatnenia.

VŠVU má už niekoľko rokov trvajúcu požiadavku na ďalšie, resp. nové výučbové a technologické priestory. Je to spôsobené tým, že ešte v osemdesiatych rokoch sa nedobudoval piaty a šiesty blok hlavnej výučbovej budovy na Drotárskej ceste, ale aj technicky a prevádzkovo nevyhovujúcimi výučbovými priestormi v historickej budove na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Medzitým na VŠVU vznikli ďalšie študijné programy a počet študentov nám stúpol takmer trojnásobne – pritom podotýkam, že ich uplatniteľnosť v praxi je tesne pod 100 %. Okrem toho, do umeleckej výučby a výskumu sa zavádzajú stále nové a nové technológie, ktoré je potrebné umiestniť do nových priestorov. Preto sme s vďakou privítali túto ponuku zo strany J&T Banky, ktorá nám v súčasnosti dovolí riešiť doslova kritickú situáciu s ateliérovými priestormi, primárne určenými pre niektorých našich diplomantov a doktorandov, či riešiť situáciu niektorých našich absolventov so získaním pracovných priestorov, ktorú chceme administrovať v rámci programu alumni klubu VŠVU,  hovorí Stanislav Stankoci, rektor VŠVU.

J&T Banka a.s., pobočka zahraničnej banky:

 Patríme medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Sme lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administrujeme klientske aktíva vo výške 1,6 mld. EUR. Vytvárame unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu vzájomného úspechu, a preto sa s našimi klientmi delíme o výnosy. Považujeme ich za svojich partnerov. Naším cieľom je bohatšie Slovensko. V umení, vzdelávaní a startupových inováciách, preto podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s J&T Bankou Praha, ruskou J&T Bank Zao, J&T Bank & Trust Corporation so sídlom na Barbadose a Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE s aktívami vo výške 8,4 mld. EUR a kapitálom 1 mld EUR. Viac informácií na www.jtbanka.sk, www.jet.skwww.hudbaburza.sk.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave:

 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave je najstaršou vzdelávacou inštitúciou umeleckého zamerania so špecializáciou na vizuálne umenie – výtvarné umenie, dizajn, architektúru a reštaurovanie na Slovensku. Prístupy a metódy vzdelávania na tejto škole prešli viacerými premenami, ktoré v jednotlivých obdobiach jej existencie výrazne poznačili spôsob umeleckého myslenia a autorského prístupu  študentov, pedagógov, ale aj umelcov pôsobiacich mimo akademickej pôdy. Popri existencii ďalších umeleckých vysokých škôl, ktoré na Slovensku vznikli, VŠVU je kľúčovou vzdelávacou inštitúciou, ktorá formuje povahu domácej umeleckej scény a „vysokej“ vizuálnej a materiálnej kultúry, no rovnako prostredníctvom svojich absolventov určuje aj charakter populárnej kultúry určenej pre široké publikum. Viac informácií na www.vsvu.sk.

 Kontakty pre médiá

Jana Jarošová, hovorkyňa, J&T Banka a.s., pobočka zahr. banky, mob.: +421 903 419 296

Linda Gáliková, PR manažérka, J&T Banka a.s., pobočka zahr. banky, mob.: +421 911 821 581

Nina de Gelder, PR manažérka, Vysoká škola výtvarných umení, mob.: +421 903 366 772